# Mae angen mwy o fenywod yn y gweithlu #Germany a strategaeth ddigidol - cynghorwyr economaidd

| Tachwedd 8, 2018

Dylai cael mwy o fenywod i'r gweithlu, denu gweithwyr proffesiynol tramor a drafftio strategaeth i helpu'r economi fynd yn ddigidol fod yn brif flaenoriaethau llywodraeth yr Almaen, meddai ei gynghorwyr economaidd ddydd Mercher, yn ysgrifennu Joseph Nasr.

Byddai polisïau o'r fath yn helpu economi yr Almaen, sy'n dioddef o brinder llafur medrus, yn pwyso oddi ar boblogaeth sy'n heneiddio, y posibilrwydd y bydd Prydain yn gadael yr Undeb Ewropeaidd heb fargen, tensiynau masnach a argyfwng dyled sofran newydd yn y parth ewro, dywedasant.

"Mae'r risgiau ar gyfer datblygu economaidd wedi cynyddu oherwydd y gwrthdaro masnachol, ansicrwydd gwleidyddol Brexit yn y parth ewro a'r ymadawiad arfaethedig o bolisi ariannol estynedig," meddai'r aelod bwrdd cynghori Isabel Schnabel.

"Y sialensiau allweddol yw'r newid demograffig sy'n symud yn gyflym a'r newid strwythurol a achosir gan ddigideiddio," ychwanegodd.

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Yr Almaen