Mae gwerthoedd democrataidd yn torri tir newydd yn #Turkey

| Ebrill 2, 2019

Parti Arlywydd Twrci Recep Tayyip Erdoğan (Yn y llun) wedi colli rheolaeth ar ddwy ddinas fwyaf y wlad, Istanbul ac Ankara, gan ddod i ben â 25 mlynedd o oruchafiaeth.

Wrth sôn am y canlyniad, dywedodd cyd-gadeirydd y Blaid Werdd Monica Frassoni ac aelod o'r pwyllgor, Evelyne Huytebroeck: “Bydd y canlyniadau hyn yn dod yn fantais fawr i bleidiau pro-ddemocratiaeth, sydd wedi dioddef trawiad ers dros ddegawd o dan reol haearn Erdoan.

“Mae gwleidyddion di-ri yn yr wrthblaid, amddiffynwyr hawliau dynol, deallusion a newyddiadurwyr wedi cael eu carcharu neu eu hongian allan o'r wlad am fynegi barn sy'n wahanol i farn y blaid AKP sy'n rheoli. Mae tirwedd wleidyddol glawstroffobig, sy'n cael ei dominyddu gan ofn, wedi teyrnasu ers gormod o amser. Bydd hyn yn awr yn cynnig gobaith o obaith y gall partïon cystadleuol gystadlu. Rydym yn canmol yr arweinwyr gwrthryfelgar dewr sydd wedi aros yn ddigyfnewid yn eu brwydr i adfer gwerthoedd democrataidd.

“Fel Gwyrddion, rydym am weld Twrci yn dychwelyd i ddemocratiaeth ac yn cymryd camau tuag at ddyfodol a rennir gyda'r UE. Ond dim ond trwy agor y maes gwleidyddol a diwylliannol i fwy o ryddid mynegiant a chysylltiad y gall hyn ddechrau dod yn realiti. ”

Dywedodd Eylem Tuncaelli, cyd-gadeirydd y Green Greens Yeşil Sol Parti (Green Left Party Twrci): “Mae hwn yn gam mawr ymlaen i'r gwrthbleidiau sydd wedi bod yn ymgyrchu dros werthoedd democrataidd. Rydym yn credu bod Twrci i gyd yn cael ei wasanaethu'n well mewn tirwedd wleidyddol fwy lluosog lle mae amrywiaeth ddiwylliannol yn cael ei ystyried yn ased.

“Bydd y Blaid Chwith Twrcaidd yn parhau i weithio gyda chymunedau lleol i feithrin mwy o oddefgarwch a chydfodoli meddylfryd gwleidyddol amrywiol. Diolchwn i bawb a wnaeth ein cefnogi yn ein hamcanion cyffredin o adeiladu cymdeithas fwy cynaliadwy a chydlynol yn seiliedig ar ymddiriedaeth. ”

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Twrci

Sylwadau ar gau.