Mae Starmer yn lansio cais arweinyddiaeth #Labour y DU gyda galwad i ddod â ffasiynoliaeth i ben

| Ionawr 14, 2020
Syr Keir Starmer (Yn y llun), y blaenwr yn y ras i arwain prif wrthblaid Plaid Lafur Prydain, wedi addo dod â ffiwdal i ben o fewn ei rhengoedd a mynd â’r frwydr at y Prif Weinidog Boris Johnson os bydd yn ennill yr ornest, yn ysgrifennu Estelle Shirbon.

Mae arweinydd y Blaid Lafur, Jeremy Corbyn, wedi dweud y bydd yn camu i lawr ar ôl i berfformiad etholiad cyffredinol gwaethaf y blaid er 1935 roi mwyafrif mawr yn y senedd i Geidwadwyr Johnson, neu Dorïaid.

Cafodd oes Corbyn, a ddechreuodd yn 2015 pan enillodd y sosialydd cyn-filwr yr arweinyddiaeth yn annisgwyl, ei nodi gan ddiffygion chwerw rhwng adenydd chwith a chanolog y blaid.

“Ni allwn ymladd y Torïaid os ydym yn ymladd yn erbyn ein gilydd. Rhaid i factionaliaeth fynd, ”meddai Starmer, 57, ddydd Sadwrn mewn araith ym Manceinion, gogledd Lloegr, i lansio ei ymgyrch arweinyddiaeth yn ffurfiol.

Anogodd Starmer gefnogwyr y blaid i roi’r gorau i ymosod ar lwyddiannau’r llywodraethau Llafur dan arweiniad Tony Blair ac yna Gordon Brown rhwng 1997 a 2010, a pheidio â diswyddo record Corbyn.

“Nid ydym yn mynd i sbwriel y llywodraeth Lafur ddiwethaf, ond nid ydym ychwaith yn mynd i sbwriel yn ystod y pedair blynedd diwethaf,” meddai. “Cafwyd llawer iawn o symudiadau pwysig.”

Er gwaethaf ennill tri etholiad cyffredinol yn olynol - yr unig arweinydd Llafur i wneud hynny - mae Blair yn amhoblogaidd gyda llawer o fewn Llafur sy'n dweud iddo fradychu'r chwith ac arwain y wlad i ryfel trychinebus yn Irac. Mae “Blairite” yn cael ei ystyried yn sarhad gan y rhai ar adain y blaid.

Dywed cefnogwyr Llafur Centrist fod agenda radical Corbyn, a oedd yn cynnwys gwladoli ysgubol, wedi methu ag ennill dros yr etholwyr. Fe wnaethant ddefnyddio “Corbynista” fel label negyddol.

Starmer, cyn Gyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus, oedd pennaeth polisi Brexit Llafur o dan Corbyn.

Fe wthiodd am ail refferendwm ynghylch a ddylai Prydain adael yr Undeb Ewropeaidd, ond mae wedi dweud bod canlyniad etholiad cyffredinol mis Rhagfyr wedi “chwythu i ffwrdd” y ddadl honno ac y dylai Llafur nawr symud ymlaen.

Dywedodd y dylai'r ffocws yn y dyfodol fod ar ddod â chyni cyllidol i ben, buddsoddi mewn gwasanaethau cyhoeddus, ac ennill dadleuon cyhoeddus yn erbyn Johnson, a ddisgrifiodd fel diffyg egwyddorion a chwmpawd moesol.

“Dwi erioed wedi gwybod amser pan oedd cymaint o angen llywodraeth Lafur radical,” meddai Starmer.

Yng ngham cyntaf yr ornest arweinyddiaeth plaid, rhaid i ymgeiswyr geisio cefnogaeth cyd-aelodau seneddol Llafur.

Mae Starmer wedi derbyn 68 o enwebiadau hyd yn hyn, ymhell o flaen ei wrthwynebydd agosaf, teyrngarwr Corbyn, Rebecca Long Bailey, sydd â 26 o enwebiadau.

Mae ganddo hefyd gefnogaeth Unison, undeb gweithwyr gwasanaethau cyhoeddus, sy'n cael ei ystyried yn ardystiad hanfodol.

Cyhoeddir enillydd cyffredinol yr ornest, lle bydd aelodau plaid llawr gwlad yn bwrw eu pleidleisiau, ar 4 Ebrill.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Blaid Geidwadol, Jeremy Corbyn, Llafur, UK

Sylwadau ar gau.