Cysylltu â ni

EU

Comisiwn, Cyngor a Senedd dwyn ynghyd arweinwyr crefyddol i gyfnewid syniadau am ddyfodol yr Undeb Ewropeaidd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

DanielBydd y degfed rhifyn o'r cyfarfod lefel uchel blynyddol o arweinwyr crefyddol yn cael ei gynnal ddydd Mawrth 10 Mehefin ym mhencadlys y Comisiwn ym Mrwsel, o dan yr arwyddair 'Dyfodol yr Undeb Ewropeaidd'. Bydd cyfranogwyr yn cyfnewid barn ar, ymysg eraill, ddatblygiadau cymdeithasol cyfredol yn yr UE a'r tu allan iddo, ar rôl Ewrop yn y byd ac yn y gymdogaeth agos, ac ar y rhan y gall crefyddau ei chwarae yn y cyd-destun hwn. Bydd y cyfarfod yn cael ei gynnal gan Y Comisiwn Ewropeaidd Llywydd José Manuel Barroso a'i gyd-gadeirio gan Arlywydd y Cyngor Ewropeaidd Herman Van Rompuy a Senedd Ewrop Is-lywydd László Surján, yn cynrychioli Arlywydd Senedd Ewrop, Martin Schulz. Bydd y cyfranogwyr yn arsylwi munud o dawelwch mewn perthynas â dioddefwyr yr ymosodiad trasig yn yr amgueddfa Iddewig ym Mrwsel ar 24 Mai ac yn mabwysiadu datganiad ar y cyd ynglŷn â Meriam Ibrahim, Cristion o Swdan a ddedfrydwyd i farwolaeth am apostasi.

Bydd y cynrychiolwyr canlynol o gymunedau Cristnogol, Mwslimaidd, Iddewig, Hindwaidd, Sikhaidd a Mormonaidd yn bresennol:

 • Mr Syed Ali ABBAS, Cyd-Ysgrifennydd Majlis e Ulama e Shi'a Europe

  hysbyseb
 • Yr Athro Margaret S. ARCHER, Llywydd yr Academi Gwyddor Gymdeithasol Esgobol

 • Ei Ardderchowgrwydd Chaim BURSTEIN, Prif Rabbi Lithwania

 • Imam Hassen CHALGHOUMI, Llywydd Cynhadledd Imams Ffrainc

  hysbyseb
 • Ei Esgob Eminence DOROTHEOS II o Syros, Tinos, Andros, Kea, Melos a Mykonos

 • Ei Eminence Metropolitan EMMANUEL o Ffrainc, Cynrychiolydd y Patriarchaeth Eciwmenaidd i'r Sefydliadau Ewropeaidd

 • Ei Ardderchowgrwydd Prif Rabbi Pinchas GOLDSCHMIDT, Llywydd Cynhadledd cwningod Ewropeaidd

 • Ei Ardderchowgrwydd, Monseigneur Jean-Pierre GRALLET, Archevêque de Strasbwrg

 • Ei Ardderchowgrwydd Albert GUIGUI, Prif Rabbi Brwsel a Chynrychiolydd Parhaol yng Nghynhadledd Rabbis Ewropeaidd

 • Y Gwir Barchedig Christopher HILL, Llywydd Cynhadledd Eglwysi Ewropeaidd (CEC)

 • Ei Ardderchowgrwydd Kari MÄKINEN, Archesgob Eglwys Lutheraidd Efengylaidd y Ffindir

 • Ei Eminence Cardinal Reinhard MARX, Archesgob Freising a Munich

 • Ei Ardderchowgrwydd Bhai Sahib MOHINDER SINGH, Cadeirydd y Guru Nanak Nishkam Sewak Jatha Birmingham

 • Imam Yahya PALLAVICINI, Is-lywydd y "Comunità religiosa Islamica" yn yr Eidal

 • Ei Grace Bishop PORFYRIOS o Neapolis, Cyfarwyddwr Cynrychiolaeth Eglwys Cyprus i'r Sefydliad Ewropeaidd

 • Ei Ardderchowgrwydd Dr Nikolaus SCHNEIDER, Cadeirydd Cyngor yr Eglwys Efengylaidd yn yr Almaen (EKD)

 • Ms Bharti TAILOR, Llywydd Fforwm Hindwaidd Ewrop ac Ysgrifennydd Cyffredinol Fforwm Hindwaidd Prydain

 • Elder José A. TEIXEIRA, Llywydd Ewropeaidd Eglwys y Saint y Dyddiau Diwethaf

 • Ei Rhagoriaeth Esgob Rosemarie WENNER, Esgob Llywyddol yr Eglwys Fethodistaidd Unedig yn yr Almaen

Mae'r ddeialog agored, dryloyw a rheolaidd rhwng y Comisiwn Ewropeaidd ac eglwysi, cymunedau crefyddol, yn ogystal â sefydliadau athronyddol ac anghonfensiynol, wedi'i ymgorffori yn gyfraith sylfaenol gan Gytundeb Lisbon (Celf 17 TFEU). Y tu hwnt i seminarau rheolaidd gyda'r gwahanol gydgysylltwyr, mae un cyfarfod lefel uchel blynyddol gydag arweinwyr crefyddol ac un gyda chynrychiolwyr athronyddol ac anghonfensiynol. Mae eleni yn nodi'r 10th pen-blwydd y cyfarfod lefel uchel gydag arweinwyr crefyddol.

Bydd cyfarfod Arweinwyr Crefyddol Lefel Uchel yn cael ei gynnal yn adeilad Berlaymont ar 10 Mehefin 2014 rhwng 10-14h. Cyhoeddir datganiad i'r wasg a'r rhestr o arweinwyr crefyddol sy'n cymryd rhan ar y diwrnod. Bydd cynhadledd i’r wasg o’r ddau Arlywydd a’r Is-lywydd László Surján ynghyd â’r arweinwyr crefyddol yn cael ei chynnal yn ystafell wasg y Comisiwn Ewropeaidd am 12h00.

Gwybodaeth am ddeialog y Comisiwn Ewropeaidd ag eglwysi, cymunedau crefyddol a sefydliadau athronyddol ac an-gyfaddefol.

Gwefan Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, José Manuel Barroso

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd