RSSBarn

Pobl #Iran yn barod i wrthod 'Dewis'

Pobl #Iran yn barod i wrthod 'Dewis'

| Chwefror 21, 2020

Heddiw (21 Chwefror) mae Iran yn cynnal etholiadau seneddol. Hynny yw os ydych chi'n credu'r drefn a'i harweinwyr. Ond mewn gwirionedd. bydd y 290 o ddirprwyon yn ymuno â'r Cyngor Ymgynghorol Islamaidd, Majlis (Senedd) trwy ddetholiad yn hytrach nag etholiad, yn ysgrifennu Hossein Abedini. Mae'r drefn glerigol i bob pwrpas yn cadw monopoli pŵer trwy'r Goruchaf […]

Parhau Darllen

#Coronavirus - Nawr yn fwy nag erioed, mae angen cydweithredu rhyngwladol

#Coronavirus - Nawr yn fwy nag erioed, mae angen cydweithredu rhyngwladol

| Chwefror 18, 2020

Wrth wylio'r penawdau y dyddiau hyn, mae'n ymddangos nad yw'r achosion o coronafirws wedi taro'r byd ar yr amser mwyaf cyfleus. Am flynyddoedd, mae'r Seirenau dadgysylltiad wedi galw am ddychwelyd i arwahanrwydd economaidd, gwleidyddol a chymdeithasol dethol lle mae gwladwriaethau'n systemau cymharol gaeedig ac yn mwynhau ymreolaeth gwneud penderfyniadau heb gyfyngiadau. Yn y cyd-destun hwn, mae'r coronafirws […]

Parhau Darllen

Mae adnewyddu llongau, yn lle eu datodiad, yn golygu heriau newydd i #Shipping

Mae adnewyddu llongau, yn lle eu datodiad, yn golygu heriau newydd i #Shipping

| Ionawr 31, 2020

Mae oes llongau modern yn para rhwng 25 a 30 mlynedd, cyn i'r haen cyrydiad ddechrau eu gorchuddio, mae gan yr injans ddiffygion a mathau eraill o draul sy'n gwneud gweithrediad llong nid yn unig yn ddrud, ond hefyd yn beryglus. Yna mae'r gweithredwyr yn wynebu'r cyfyng-gyngor sylweddol - beth i'w wneud â'r […]

Parhau Darllen

Technolegau rheilffordd mewn arweinyddiaeth fyd-eang ac ym mhersbectifau pobl 'Meddwl Gwyrdd'

Technolegau rheilffordd mewn arweinyddiaeth fyd-eang ac ym mhersbectifau pobl 'Meddwl Gwyrdd'

| Ionawr 29, 2020

Mae hanes y rheilffordd yn mynd yn ôl bron i 2000 o flynyddoedd, a heddiw mae wedi datblygu hyd yn hyn y gall y gwledydd gystadlu am y technolegau rheilffordd mwyaf datblygedig yn y farchnad fyd-eang. Heblaw, mewn sawl man yn y byd mae'r diwydiant yn dechrau defnyddio ynni adnewyddadwy yn lle'r disel. Mae'r galw am drafnidiaeth fyd-eang yn cynyddu'n gyflym. Gan ystyried […]

Parhau Darllen

Prognosis Dr Vladimir Krulj ar gyfer Uwchgynhadledd #Zagreb

Prognosis Dr Vladimir Krulj ar gyfer Uwchgynhadledd #Zagreb

| Ionawr 22, 2020

Bydd y chwe mis nesaf yn hanfodol i'r Undeb Ewropeaidd a gwledydd y Balcanau Gorllewinol sy'n dymuno ymuno â'r UE, yn ôl Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula Von Der Leyen. Roedd hi’n siarad yn Zagreb ar ddechrau Llywyddiaeth Croatia ar yr UE, ac ymrwymodd i ddrafftio ehangiad newydd […]

Parhau Darllen

Sylw ar gyhoeddiad hysbysebion gwleidyddol #Facebook

Sylw ar gyhoeddiad hysbysebion gwleidyddol #Facebook

| Ionawr 10, 2020

Mae Facebook wedi cyhoeddi na fydd yn newid ei bolisïau ar wirio hysbysebion gwleidyddol nac yn cyfyngu ar ficrotargetio. Gwrthododd y cawr cyfryngau cymdeithasol ddilyn camau a gymerwyd gan Twitter a Google, ac yn lle hynny dywedodd y bydd yn ehangu tryloywder o amgylch hysbysebion gwleidyddol ac yn rhoi mwy o reolaeth i ddefnyddwyr dros yr hyn a welant. Dywedodd Google yn flaenorol ei fod yn cyfyngu gwleidyddol […]

Parhau Darllen

#Huawei - Ymddiriedaeth a diogelwch: Sylfeini EU # 5G

#Huawei - Ymddiriedaeth a diogelwch: Sylfeini EU # 5G

| Ionawr 10, 2020

Gyda chadwyn gyflenwi fyd-eang yn cynnwys partneriaid diwydiant fel Huawei, gall Ewrop arwain technoleg y dyfodol, wedi'i seilio ar werthoedd cyffredin a rhyddid sylfaenol yr UE, yn ysgrifennu Abraham Liu, prif gynrychiolydd sefydliadau'r UE ac is-lywydd rhanbarth Ewrop, Huawei . Tynged ddigidol Ewrop y tu hwnt i 2020 Wrth i ni ddechrau'r Newydd […]

Parhau Darllen