RSSBarn

Nid yw Ewropeaid 'bellach yn ymddiried yn yr UD ar ddiogelwch' - adroddiad #ECFR

Nid yw Ewropeaid 'bellach yn ymddiried yn yr UD ar ddiogelwch' - adroddiad #ECFR

| Medi 11, 2019

Dair blynedd i mewn i lywyddiaeth Trump, a dyddiau'n unig ar ôl ymweliad Mike Pompeo â Brwsel, mae'r rhan fwyaf o bobl Ewrop yn credu na allant ddibynnu ar yr Unol Daleithiau mwyach i warantu eu diogelwch. Mae pleidleisio newydd yn datgelu bod ymddiriedaeth yn yr Unol Daleithiau wedi cwympo i ffwrdd, a bod Ewropeaid, nawr, yn edrych fwyfwy ar yr UE i amddiffyn […]

Parhau Darllen

Hen ffyrdd yn gorwedd - A all rhywun wneud busnes yn Ewrop yn y ffordd #Rwsia?

Hen ffyrdd yn gorwedd - A all rhywun wneud busnes yn Ewrop yn y ffordd #Rwsia?

| Medi 9, 2019

Yn hwyr yn 2018, daeth newyddion drwg i mewn ar gyfer DIA Group, cadwyn archfarchnadoedd yn Sbaen a masnachfreiniwr sector bwyd trydydd mwyaf Ewrop. Fel yr adroddwyd gan yr FT, erbyn mis Rhagfyr roedd y cadeirydd a’r prif weithredwr wedi ymddiswyddo, roedd y pennaeth cyllid wedi’i danio, gostyngodd cyfranddaliadau’r cwmni 80% ychydig dros flwyddyn, a difidendodd y difidendau. Yn […]

Parhau Darllen

Ar #Russia, mae #Macron Yn cael ei Gamgymryd

Ar #Russia, mae #Macron Yn cael ei Gamgymryd

| Medi 6, 2019

Mae'n ddigon posib bod arlywydd Ffrainc yn sefyll yn uchel dros ei gymheiriaid yn Ewrop, ond mae ei agorawdau tuag at y Kremlin yn ailadrodd camgymeriadau cymaint o arweinwyr eraill y Gorllewin, ddoe a heddiw. James Nixey Pennaeth, Rhaglen Rwsia ac Ewrasia, Chatham House @jamesnixey Cymrawd Ymchwil Mathieu Boulègue, Rhaglen Rwsia ac Ewrasia @matboulegue Emmanuel Macron a Vladimir Putin […]

Parhau Darllen

Mae dull dyfnhau’r UE o ddiwygio # Wcráin yn talu ar ei ganfed

Mae dull dyfnhau’r UE o ddiwygio # Wcráin yn talu ar ei ganfed

| Medi 2, 2019

Wrth i Gomisiwn Ewropeaidd newydd ddod yn ei swydd, ni ddylai roi'r gorau i'r strategaeth. Kataryna Wolczuk Cymrawd Cysylltiol, Rhaglen Rwsia ac Ewrasia, Chatham House Ers chwyldro Euromaidan yng ngaeaf 2013-14, mae'r UE wedi mabwysiadu dull sylweddol fwy strategol o ddiwygio yn yr Wcrain, er mwyn mynd i'r afael â gwendidau sylfaenol o fewn sefydliadau talaith Wcrain. […]

Parhau Darllen

Mae protestiadau yn #Russia yn dangos sut mae'r amgylchedd gwleidyddol wedi newid

Mae protestiadau yn #Russia yn dangos sut mae'r amgylchedd gwleidyddol wedi newid

| Awst 19, 2019

Mae Nikolai Petrov (isod) yn siarad â Jason Naselli (isod) am don newydd o brotestiadau yn erbyn llywodraeth Vladimir Putin a'r hyn y mae'n ei olygu i ddyfodol system Rwsia. Nikolai Petrov Uwch Gymrawd Ymchwil, Rhaglen Rwsia ac Ewrasia, Chatham House Jason Naselli Uwch Olygydd Digidol Protestwyr LinkedIn mewn rali yng nghanol Moscow ar 10 […]

Parhau Darllen

Amser i daflu mwy o olau ar aflonyddu #Russia ar deuluoedd lluoedd #NATO

Amser i daflu mwy o olau ar aflonyddu #Russia ar deuluoedd lluoedd #NATO

| Awst 15, 2019

Yn ôl pob sôn, cafodd priod peilotiaid ymladdwyr o’r Iseldiroedd a leolwyd yn nhaleithiau’r Baltig aflonyddu galwadau ffôn gan alwyr ag acenion Rwsiaidd. Ni ddylai hyn fod yn syndod, ond mae'r arafwch amlwg i roi cyhoeddusrwydd i'r digwyddiadau hyn yn anesboniadwy. Uwch Gymrawd Ymgynghorol Keir Giles, Rhaglen Rwsia ac Ewrasia, Chatham House @KeirGiles Dathliadau LinkedIn ym mis Mawrth yn nodi 20 Gwlad Pwyl […]

Parhau Darllen

Yn #Kuwait, mae rheolaeth y gyfraith o dan ymosodiad America

Yn #Kuwait, mae rheolaeth y gyfraith o dan ymosodiad America

| Awst 14, 2019

Mae'r mis hwn yn nodi pen-blwydd dechrau Operation Desert Shield, lle daeth Arlywydd yr UD George HW Bush â chlymblaid o wledydd 35 ynghyd i ryddhau fy ngwlad, Kuwait, o grafangau Saddam Hussein. Ar ddiwedd y frwydr honno, datganodd y diweddar Arlywydd Bush o’r Swyddfa Oval fod “Kuwait […]

Parhau Darllen