RSSBarn

Mae #MinskAgreements yn dibynnu ar safbwyntiau anghydnaws ar sofraniaeth

Mae #MinskAgreements yn dibynnu ar safbwyntiau anghydnaws ar sofraniaeth

| Gorffennaf 15, 2019

Mae gweithredu'r cytundebau i ddod â'r rhyfel i ben yn nwyrain yr Wcrain yn golygu bod yn rhaid i farn yr Wcrain fod yn drech, neu mae'n rhaid i farn Rwsia drechu. Dylai llywodraethau gorllewinol fod yn ddiamwys yn eu hamddiffyniad o Wcráin. Cymrawd Duncan AllanAssociate, Rhaglen Rwsia ac Ewrasia, Chatham House Mae person sydd â phasbortau Gweriniaeth Pobl Luhansk ac Wcráin yn dod i mewn i ganolfan […]

Parhau Darllen

Mae ar #USAgriculture angen 'Bargen Newydd' XNUMG ganrif.

Mae ar #USAgriculture angen 'Bargen Newydd' XNUMG ganrif.

| Gorffennaf 11, 2019

Mae'r rhain yn gyfnodau anodd mewn gwlad fferm. Glaw gwanwyn hanesyddol - 600% yn uwch na'r cyfartaledd mewn rhai mannau - caeau a chartrefi wedi'u gorlifo. Mae Adran Amaeth yr UD yn rhagweld mai cnydau ŷd a ffa soia eleni fydd y lleiaf mewn pedair blynedd, yn rhannol oherwydd oedi wrth blannu, ysgrifennwch Maywa Montenegro, Annie Shattuck a Joshua Sbicca. Hyd yn oed cyn y llifogydd, […]

Parhau Darllen

#Russia - Osgo milwrol yn yr Arctig: Rheoli pŵer caled mewn amgylchedd 'tensiwn isel'

#Russia - Osgo milwrol yn yr Arctig: Rheoli pŵer caled mewn amgylchedd 'tensiwn isel'

| Gorffennaf 2, 2019

Mae'r papur hwn yn canolbwyntio ar osgo milwrol Rwsia yn Arctig Rwsia. Mae'n ceisio dad-ddehongli adeiladu milwrol Moscow yn y rhanbarth: mae'n esbonio os yw Moscow yn wir yn militarizing yr Arctig Rwsia, y fyddin cronni a bwriadau'r Kremlin, o leiaf am nawr, amddiffynnol eu natur. Download PDF (yn agor mewn ffenestr newydd) Mathieu Boulègue […]

Parhau Darllen

Clwstwr economaidd #USAID yn #Bishkek i groesi gyda buddsoddiadau UE a Tsieina

Clwstwr economaidd #USAID yn #Bishkek i groesi gyda buddsoddiadau UE a Tsieina

| Mehefin 27, 2019

Bydd clwstwr economaidd newydd i gefnogi diwydiant ysgafn Kyrgyzstan yn cael ei lansio ym Mishkek. Nod y prosiect a gychwynnwyd gan yr USAID yw gwella busnesau diwydiant ysgafn y wlad ac i ddarparu cymorth grant i entrepreneuriaid, dywedodd fod swyddfa'r wasg Llysgenhadaeth yr Unol Daleithiau yn Bishkek, yn ysgrifennu Olga Malik. Fodd bynnag, mae menter yr UD yn wynebu'r buddiannau […]

Parhau Darllen

Rhaid i ymgeiswyr Democrataidd yr Unol Daleithiau roi diwygiad democratiaeth yn gyntaf i guro #Trump

Rhaid i ymgeiswyr Democrataidd yr Unol Daleithiau roi diwygiad democratiaeth yn gyntaf i guro #Trump

| Mehefin 26, 2019

Deg munud. Dyna am yr amser mwyaf posibl y bydd unrhyw un yn cael cyfle i siarad yn y dadleuon democrataidd a ragwelir yr wythnos hon. Gyda deg ymgeisydd ar y llwyfan ar gyfer pob digwyddiad dwy awr, yn ogystal â phum safonwr, ynghyd â hysbysebion, yn ogystal â hysbysebion, bydd yn anodd i unrhyw un gael gair yn edgewise, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol a Phrif Gwnsler […]

Parhau Darllen

#CzechRepublic aeddfed ar gyfer dylanwad Rwsia

#CzechRepublic aeddfed ar gyfer dylanwad Rwsia

| Efallai y 9, 2019

Ar gyfer yr holl broblemau di-ri sydd wedi codi o'r broses Brexit diddiwedd ymddangosiadol, mae rhannu gwybodaeth genedlaethol yn y dyfodol wedi hedfan yn aml o dan y radar. Er mwyn ein diogelwch cenedlaethol, ni ddylid anwybyddu'r mater hwn mwyach. Pan ddaw mater gwleidyddol diffiniol ein cenhedlaeth, i mewn neu allan, […]

Parhau Darllen

Beth mae buddugoliaeth Volodymyr Zelenskyi yn ei ddweud am #Ukraine?

Beth mae buddugoliaeth Volodymyr Zelenskyi yn ei ddweud am #Ukraine?

| Efallai y 6, 2019

Mae buddugoliaeth tirlithriad Zelenskyi yn bleidlais dros newid. Mae hefyd yn datgelu bregusrwydd Wcráin a diffyg diwygiadau. Roedd pleidleiswyr Zelenskyi yn uno yn erbyn yr hen system yn hytrach nag o gwmpas agenda gyffredin ynglŷn â sut i sicrhau newid. Orysia Lutsevych Cymrawd Ymchwil a Rheolwr, Fforwm Wcráin, Rhaglen Rwsia ac Ewrasia @Orysiaua Sergiy Gerasymchuk Dirprwy Gadeirydd […]

Parhau Darllen