RSSBarn

Mae #Baltics yn trin arian #NATO er eu budd

Mae #Baltics yn trin arian #NATO er eu budd

| Mawrth 18, 2019

Mae tri aelod-wladwriaeth NATO - Denmarc, Estonia a Latfia - yn sicr eu bod wedi gwneud cam pwysig tuag at gryfhau eu diogelwch. Ar 8 Mawrth, agorodd gweinidogion amddiffyn y gwledydd hyn bencadlys yr Is-adran Amlwladol Gogledd (MND N) yn Adazi Latfia, yn ysgrifennu Viktors Domburs. Mae'n hysbys yn ystod uwchgynhadledd NATO […]

Parhau Darllen

# Etholiad arlywyddol Wcráin: Ymgeiswyr allweddol a chwestiynau allweddol

# Etholiad arlywyddol Wcráin: Ymgeiswyr allweddol a chwestiynau allweddol

| Mawrth 11, 2019

Anna Korbut yn torri i lawr y cystadleuwyr blaenllaw ar gyfer llywyddiaeth Wcráin a'r cwestiynau y mae angen i bleidleiswyr fod yn eu holi. Academi Anna Korbut Academi Robert Bosch, Rwsia ac Eurasia, Chatham House @Ann_Korbut Mae trefniant gwleidyddol ôl-Maidan Wcráin wedi cyflawni rhai trawsffurfiadau ond wedi bod yn siomedig ar eraill. Waeth pwy sy'n ennill yr arolygon arlywyddol, sy'n dechrau ar [...]

Parhau Darllen

# Mae dal ar y cyhoedd Rwsia yn aflonyddu

# Mae dal ar y cyhoedd Rwsia yn aflonyddu

| Mawrth 1, 2019

Mae'r Kremlin yn benderfynol o sefydlu ei hun fel pŵer mawr hegemonig, ac i ddilyn y blaenoriaethau domestig yn ogystal â blaenoriaethau rhyngwladol sydd wedi tanategu'r amcan hwnnw ers i Vladimir Putin ddychwelyd i'r llywyddiaeth yn 2012. Ond mae cyhoedd ehangach Rwsia wedi dod yn llai ymrwymedig i agenda Kremlin. Cymrawd Cyswllt Syr Andrew Wood, Rwsia a [...]

Parhau Darllen

Mae democratiaeth wan #Moldova yn risg gynyddol i Ewrop

Mae democratiaeth wan #Moldova yn risg gynyddol i Ewrop

| Chwefror 28, 2019

Mae gwleidyddiaeth y wlad wedi cael ei ddal gan elite llygredig, gan greu risg diogelwch sy'n peri pryder ar ymyl Ewrop. Rhaglen Cyswllt Academi Cristina Gherasimov, Rwsia ac Eurasia @cgherasimov Mae dyn yn cerdded i'r etholiadau ar ddiwrnod yr etholiad, 24 Chwefror, yn Chisinau. Llun: Getty Images. Mae canlyniad etholiad Sul (24 Chwefror) yn porthio'n ddrwg ar gyfer [...]

Parhau Darllen

Y Gynghrair hanesyddol Rhwng chwithyddion Ewropeaidd ac Islamaidd

Y Gynghrair hanesyddol Rhwng chwithyddion Ewropeaidd ac Islamaidd

| Chwefror 20, 2019

Ychydig flynyddoedd yn ôl, teithiodd Federica Mogherini, Uwch Gynrychiolydd yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer Materion Tramor a Pholisi Diogelwch, i Gaza, allfa cyfryngau Israel o'r enw ei bod yn "Gomiwnydd" ac "Islamoffileg" - yn ysgrifennu Erfan Kasraie Y rhan o'r datganiad mae ei bod yn Gomiwnydd yn ffeithiol gywir oherwydd ei bod yn aelod o'r gorffennol yn [...]

Parhau Darllen

#NATO - Mae wyneb heddychlon a chyfeillgar Ewrop wedi newid

#NATO - Mae wyneb heddychlon a chyfeillgar Ewrop wedi newid

| Chwefror 13, 2019

Nid yw Ewrop hyd yn oed yn ceisio mwy i wisgo mwgwd o oddefgarwch yn y gorffennol. Mae tensiynau yn cynyddu'n gyson. Mae aflonyddwch yn ysgubo ar draws Ewrop fel gwyllt gwyllt. Trwy'r terfysgoedd a achosir gan wahanol ddigwyddiadau a phenderfyniadau, mae argyhoeddiadau gwleidyddol yn gwneud Ewropeaid yn teimlo'n anghyfforddus. Mae pobl wedi blino o fod heb eu clywed gan yr awdurdodau, yn ysgrifennu Viktors Domburs. Camddealltwriaeth rhwng pobl gyffredin [...]

Parhau Darllen

# Sancsiynau sancsia: Mythau a gwersi

# Sancsiynau sancsia: Mythau a gwersi

| Chwefror 8, 2019

Gan eu bod wedi eu gosod gyntaf yn 2014, mae cosbau'r Gorllewin ar Rwsia wedi ysgogi dadleuon ffyrnig. Dylai datblygiadau mawr dros gyfnod 2018 setlo llawer ohonynt. Dr Nigel Gould-Davies Cymrawd Cyswllt, Rwsia a Rhaglen Eurasia @Nigelgd1 Y Kremlin ym Moscow. Llun: Getty Images. Mae tri pheth yn sefyll allan. Yn gyntaf, mae cosbau bellach yn targedu elites economaidd yn uniongyrchol [...]

Parhau Darllen