RSSBarn

Mae ymgyrch arlywyddol #Georgia yn niweidio cymwysterau democrataidd

Mae ymgyrch arlywyddol #Georgia yn niweidio cymwysterau democrataidd

| Rhagfyr 14, 2018

Mae'r wlad wedi ethol pennaeth wladwriaeth gyntaf benywaidd y rhanbarth, ond nid yw'r canlyniad mor gynyddol ag y mae'n ymddangos. Cymrawd Cyswllt Kate Mallinson, Rwsia ac Eurasia, Chatham House Poster etholiadol ar gyfer Salome Zurabishvili fel y gwelir trwy fws yn Tbilisi ar 27 Tachwedd. Llun: Getty Images. Yr etholiad Georgia ar 28 Tachwedd [...]

Parhau Darllen

#EuropeanFoundationForDemocracy - Strasbourg attack

#EuropeanFoundationForDemocracy - Strasbourg attack

| Rhagfyr 13, 2018

Ar noson 11 Rhagfyr, gwyliodd y byd ei drosglwyddo unwaith eto, wrth i ddinas Ffrengig gael ei gloi, fel ymosodiad terfysgol a ddatblygwyd yn y farchnad Nadolig yn ninas Strasbourg, sedd Senedd Ewrop. Yn grimly, bwytai, gwestai a bariau ar draws y ddinas sy'n barod ar gyfer y gwaethaf, yn ysgrifennu'r Sefydliad Ewropeaidd [...]

Parhau Darllen

Mae llywyddiaeth Awstria yng Nghyngor yr UE drosodd: Sut mae cysylltiadau yr UE â #Russia yn mynd rhagddynt

Mae llywyddiaeth Awstria yng Nghyngor yr UE drosodd: Sut mae cysylltiadau yr UE â #Russia yn mynd rhagddynt

| Rhagfyr 12, 2018

Wrth i'r flwyddyn ddod i ben, mae Awstria ar fin cyflawni ei lywyddiaeth yng Nghyngor yr Undeb Ewropeaidd. Yn adnabyddus am ei gysylltiadau diplomyddol cryf â Rwsia, credai rhai arbenigwyr i Fienna i gryfhau'r cysylltiadau rhwng Moscow a'r UE. Fodd bynnag, er gwaethaf rhagolygon cadarnhaol, mae cyfeillgarwch Awstria-Rwsia wedi'i farcio [...]

Parhau Darllen

Rhaid i wledydd y Gorllewin ailfeddwl sut i atal ymosodol #Russia yn erbyn # Ukraine

Rhaid i wledydd y Gorllewin ailfeddwl sut i atal ymosodol #Russia yn erbyn # Ukraine

| Rhagfyr 7, 2018

Gan nad ydynt yn gallu rhwystro ymdrechion Rwsia i reoli ffiniau morwrol Wcráin, yr ymateb cywir yw helpu Wcráin i ddatblygu isadeiledd allforio amgen fel rhan o bolisi tymor hir i gynnwys ehangu Rwsia. Fel y mae'r pedair blynedd diwethaf wedi dangos, ni fydd yr Unol Daleithiau a NATO yn ymwneud yn uniongyrchol â gwrthdaro milwrol [...]

Parhau Darllen

A yw diwygiadau #Kkraine gwrth-lygredd yn gweithio?

A yw diwygiadau #Kkraine gwrth-lygredd yn gweithio?

| Tachwedd 23, 2018

Mae cylch dieflig llygredd yr Wcráin yn dechrau gyda'r grwpiau pŵer sydd wedi creu a chynnal system lle mae dinasyddion yn credu ei bod yn amhosibl byw heb lygredd. Rhaid i'r broses o lanhau sefydliadau ddechrau ar y brig. Cymrawd Cyswllt John Lough, Rwsia ac Eurasia @JohnLough Vladimir Dubrovskiy Uwch Economegydd, CASE Wcráin Dechrau yn [...]

Parhau Darllen

#Georgia yn osgoi #Abkhazia a #SouthOssetia yn ddiffygiol

#Georgia yn osgoi #Abkhazia a #SouthOssetia yn ddiffygiol

| Tachwedd 20, 2018

Yn ei 'fenter heddwch' ddiweddaraf, mae'r llywodraeth Sioraidd wedi methu â chysylltu â chwestiynau gwleidyddol pwysig na ellir eu taro. Rustam Academi Anshba, Cymrawd, Rwsia a Rhaglen Eurasia, Chatham House @rerikovich LinkedIn Ym mis Ebrill, gwnaeth llywodraeth Sioraidd ymgais newydd i lunio polisi tuag at diriogaethau anghyfreithlon Abkhazia a De Ossetia, gan gyhoeddi [...]

Parhau Darllen

Mae erlynwyr y Rhufeiniaid yn ymchwilio i gyllid cryptocurrency o brotestwyr #resist

Mae erlynwyr y Rhufeiniaid yn ymchwilio i gyllid cryptocurrency o brotestwyr #resist

| Tachwedd 19, 2018

Mae'r Gyfarwyddiaeth ar gyfer Ymchwilio i Droseddau Trefniedig a Terfysgaeth (DIICOT) yn Rwmania yn ymchwilio i drafodion cryptocurrency 403. Gwnaed y trafodion hyn, a werthfawrogir yn gyfanswm yn 14 miliwn US Dollars, dros gyfnod o dair blynedd, yn ysgrifennu James Wilson. Mae'r arian a gofrestrwyd i Rwmania er mwyn ariannu grwpiau #resist a chyrff anllywodraethol eraill sy'n cefnogi'r Gwrth-lygredd Cenedlaethol [...]

Parhau Darllen