RSSBarn

#CzechRepublic aeddfed ar gyfer dylanwad Rwsia

#CzechRepublic aeddfed ar gyfer dylanwad Rwsia

| Efallai y 9, 2019

Ar gyfer yr holl broblemau di-ri sydd wedi codi o'r broses Brexit diddiwedd ymddangosiadol, mae rhannu gwybodaeth genedlaethol yn y dyfodol wedi hedfan yn aml o dan y radar. Er mwyn ein diogelwch cenedlaethol, ni ddylid anwybyddu'r mater hwn mwyach. Pan ddaw mater gwleidyddol diffiniol ein cenhedlaeth, i mewn neu allan, […]

Parhau Darllen

Beth mae buddugoliaeth Volodymyr Zelenskyi yn ei ddweud am #Ukraine?

Beth mae buddugoliaeth Volodymyr Zelenskyi yn ei ddweud am #Ukraine?

| Efallai y 6, 2019

Mae buddugoliaeth tirlithriad Zelenskyi yn bleidlais dros newid. Mae hefyd yn datgelu bregusrwydd Wcráin a diffyg diwygiadau. Roedd pleidleiswyr Zelenskyi yn uno yn erbyn yr hen system yn hytrach nag o gwmpas agenda gyffredin ynglŷn â sut i sicrhau newid. Orysia Lutsevych Cymrawd Ymchwil a Rheolwr, Fforwm Wcráin, Rhaglen Rwsia ac Ewrasia @Orysiaua Sergiy Gerasymchuk Dirprwy Gadeirydd […]

Parhau Darllen

#Russia a #NATO - Deialog o wahaniaethau

#Russia a #NATO - Deialog o wahaniaethau

| Ebrill 29, 2019

Mae NATO yn wynebu her yn Rwsia, ond nid oes undod dros ei ymateb. Gallai 'deialog o wahaniaethau' wedi'i dargedu gyda Moscow a rhwng aelodau NATO eu hunain fod y ffordd ymlaen i ddod â'r methiannau cyfathrebu i ben, sy'n cynyddu'r risg o gamgymeriad a gwallau polisi. Cymrawd Ymchwil Mathieu Boulègue, Rwsia a Rhaglen Ewrasia @matboulegue LinkedIn milwrol […]

Parhau Darllen

Ffordd greigiog i gymryd lle #VladimirPutin

Ffordd greigiog i gymryd lle #VladimirPutin

| Ebrill 19, 2019

Efallai y bydd y newid i ddisodli Putin yn llywydd newydd yn llywydd Rwsia yn fwy garw na'r disgwyl. Cymrawd Cysylltiol Syr Andrew Wood, Rhaglen Rwsia ac Ewrasia, Chatham House Soldiers drill ar gyfer gorymdaith Diwrnod Buddugoliaeth o flaen portread o Vladimir Putin. Llun: Getty Images. Y rhagdybiaeth gyffredinol y tu allan i Rwsia yw bod […]

Parhau Darllen

Rhaid i'r Undeb Ewropeaidd amddiffyn y broses diwygio economaidd yn #Ukraine

Rhaid i'r Undeb Ewropeaidd amddiffyn y broses diwygio economaidd yn #Ukraine

| Ebrill 16, 2019

Ychydig ddyddiau yn unig ydym ni o'r rownd derfynol o'r etholiad arlywyddol ac mae digrifwr, Volodymyr Zelensky (yn y llun), yn ffefryn i ddod yn llywydd nesaf Wcráin. Heb unrhyw lwyfan polisi na pharti clir, mae'n anodd iawn rhagweld sut y bydd Zelensky yn trosi ei rethreg boblogaidd yn bolisi economaidd, ac yn wir […]

Parhau Darllen

Siarad â ni allan o #NuclearWar

Siarad â ni allan o #NuclearWar

| Ebrill 10, 2019

Efallai eich bod wedi colli'r newyddion y mis diwethaf, wedi'i gladdu yng nghyllideb gweinyddiaeth Trump a anfonwyd i'r Gyngres: mae cannoedd o filiynau o ddoleri wedi'u torri o ymdrechion i lanhau gwastraff arfau niwclear yn Nhalaith Washington, yn ysgrifennu Joan Blades, cyd-sylfaenydd MoveOn a Sgyrsiau Ystafell Fyw . Mae safle Hanford, a oedd yn cynhyrchu plwtoniwm ar gyfer taflegrau niwclear y genedl, wedi glanhau glanhau […]

Parhau Darllen

Bod neu beidio â bod yn amddiffynnwr #Baltics a #Poland

Bod neu beidio â bod yn amddiffynnwr #Baltics a #Poland

| Ebrill 10, 2019

Fel arfer, pan fyddwn yn siarad am yr Unol Daleithiau rydym yn cadw mewn cof ei allu a'i ddylanwad. Mae'r wlad hon yn chwarae un o'r prif rolau yng ngwleidyddiaeth y byd. Mae'n gwneud ei orau i fod yn arweinydd. Mae pawb yn gyfarwydd ag ef. Mae hyd yn oed Americanwyr yn gyfarwydd ag ef, yn ysgrifennu Adomas Abromaitis. Rydym ni, Ewropeaid, yn cymryd ei rôl yn ganiataol. Yn aml iawn mae Ewropeaid yn galw am gymorth a chymorth yr UD mewn gwleidyddiaeth, masnach, cyllid a hyd yn oed ar faterion rhyfel. […]

Parhau Darllen