Cysylltu â ni

Senedd Ewrop

Mae seneddwyr yr UE yn galw am amddiffyn Julian Assange rhag estraddodi posibl i UDA

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Heddiw gwnaeth 46 Aelod o Senedd Ewrop apêl derfynol i’r
Ysgrifennydd Cartref y DU i amddiffyn sylfaenydd Wikileaks, Julian Assange a
atal ei estraddodi posibl i'r Unol Daleithiau.[1] Y dydd o'r blaen
y gwrandawiad llys olaf ar estraddodi Julian Assange, y llofnodwyr
pwysleisio eu pryderon am achos Assange a’i effaith ar y wasg
rhyddid, yn ogystal â'r risgiau difrifol i iechyd Assange os ydyw
estraddodi i'r Unol Daleithiau.

Yn ôl y llythyr, mae llywodraeth yr Unol Daleithiau yn ceisio defnyddio'r
Deddf Ysbïo, a basiwyd yn 1917, yn erbyn newyddiadurwr a
cyhoeddwr am y tro cyntaf erioed. Os bydd yr Unol Daleithiau yn llwyddo ac mae Assange yn
wedi'i estraddodi, byddai hyn yn ailddiffinio newyddiaduraeth ymchwiliol. Byddai
ymestyn y defnydd o gyfreithiau troseddol yr Unol Daleithiau yn rhyngwladol a'i gymhwyso
i ddinesydd nad yw'n UDA heb estyniad cyfatebol o'r Diwygiad Cyntaf
hawliau.

Patrick Breyer, Aelod o Senedd Ewrop dros y Blaid Fôr-ladron
Yr Almaen a chyd-ysgogydd y llythyr, sylwadau:

“Mae Ewrop yn gwylio’r DU a’i pharch at hawliau dynol a’r
Confensiwn Hawliau Dynol yn agos. Mae perthynas Prydain â'r UE
yn y fantol.

Mae carcharu ac erlyn Assange yn gosod rhywbeth peryglus dros ben
cynsail i bob newyddiadurwr a rhyddid y wasg. Gallai unrhyw newyddiadurwr fod
cael ei erlyn yn y dyfodol am gyhoeddi 'cyfrinachau'r wladwriaeth'. Cynrychiolwyr
o lywodraeth yr Unol Daleithiau wedi cadarnhau i mi fod y safonau yn berthnasol
Byddai Assange hefyd yn cael ei gymhwyso i unrhyw newyddiadurwr arall. Ni allwn dderbyn
hyn i ddigwydd.

Mae gan y cyhoedd hawl i wybod am droseddau gwladol a gyflawnir gan y rhai sydd yn
pŵer fel y gallant eu hatal a dod â'r troseddwyr o flaen eu gwell.
Gyda Wikileaks, mae Julian Assange wedi dechrau cyfnod lle na all anghyfiawnder
cael eich sgubo o dan y carped yn hirach – nawr mae i fyny i ni amddiffyn
tryloywder, atebolrwydd a’n hawl i’r gwirionedd.”

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd