Cysylltu â ni

Uncategorized

Mae 113 o sefydliadau'r UD a'r UE yn annog yr UE a'r UD i godi tariffau dialgar ar gynhyrchion nad ydynt yn gysylltiedig ag anghydfodau masnach trawsatlantig

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Cyn yr uwchgynhadledd UE-UD sydd ar ddod ym Mrwsel, mae'r 113 o sefydliadau sydd wedi llofnodi isod yn ailadrodd ein galwad am gael gwared â thariffau yn barhaol ar sectorau nad ydynt yn gysylltiedig â'r anghydfodau masnach trawsatlantig parhaus. Mae'r berthynas drawsatlantig o bwysigrwydd economaidd enfawr i'n sectorau, a spiritsEUROPE yn awyddus i'w weld yn cael ei amddiffyn a'i feithrin. mae spiritEUROPE yn croesawu’r camau cadarnhaol i ddad-ddwysáu’r anghydfodau dros yr ychydig fisoedd diwethaf ac yn gobeithio y gall y ddwy ochr adeiladu ar y momentwm cadarnhaol hwn i sicrhau bod tariffau dialgar yn cael eu dileu yn barhaol ar ein cynnyrch.

"Rydym yn cael ein calonogi gan y penderfyniad i atal tariffau a osodir mewn cysylltiad dros dro mewn anghydfodau Airbus-Boeing Sefydliad Masnach y Byd a chan ymdrechion parhaus yr UD a'r UE i setlo'r anghydfod cyn i'r ataliad ddod i ben. Ein dymuniad cryf yw gweld cytundeb cyn 11 Gorffennaf i gael gwared ar y tariffau hyn yn barhaol. Fodd bynnag, mae rhagweladwyedd yn hanfodol i fusnesau ar ddwy ochr Môr yr Iwerydd. Mae ein sectorau, felly, yn gofyn am rybudd ymlaen llaw na fydd y tariffau yn dychwelyd, hyd yn oed os oes angen amser ychwanegol i drafod, i gyfrif ar gyfer amseroedd cludo rhwng yr UE a'r UD.

"Rydym hefyd yn cael ein calonogi gan gyd-ddatganiad diweddar yr Unol Daleithiau-UE ar fynd i’r afael â chynhwysedd gormodol dur ac alwminiwm, ac rydym yn cymeradwyo penderfyniad yr UE i ohirio’r ail gyfran o dariffau ail-gydbwyso tan 1 Rhagfyr. Er bod y seibiant chwe mis hwn yn rhoi sicrwydd i’r sectorau yr effeithir arnynt. , rydym yn galw ar y ddau barti i sicrhau cytundeb cyn y dyddiad cau ym mis Rhagfyr i gael gwared ar dariffau presennol yn barhaol ac i beidio â chyflwyno tariffau newydd. Yn wir, mae cynhyrchion ar draws ystod o sectorau yn parhau i wynebu tariffau dinistriol sy'n niweidio cystadleurwydd ac yn cael effaith negyddol ar weithgynhyrchwyr, cynhyrchwyr, ffermwyr a darparwyr logisteg a llawer o rai eraill ar ddwy ochr Môr yr Iwerydd.

hysbyseb

"Rydyn ni'n obeithiol y bydd y momentwm cadarnhaol diweddar yn y ddwy anghydfod yn arwain at gael gwared ar dariffau yn barhaol ar sectorau digyswllt a chytundeb i beidio â chyflwyno tariffau newydd yn yr anghydfodau trawsatlantig hyn. Rydyn ni'n galw ar ein harweinwyr i ddwysau trafodaethau i sicrhau bod hyn yn digwydd yn ddi-oed. Mae cael gwared ar dariffau ar sectorau digyswllt yn hanfodol i greu'r sicrwydd a'r sefydlogrwydd angenrheidiol i dyfu'r economi drawsatlantig wrth iddi wella o'r pandemig COVID-19. Bydd sicrhau cael gwared ar dariffau yn barhaol ar sectorau digyswllt hefyd yn caniatáu i'r ddwy ochr sefydlu masnach drawsatlantig gadarnhaol. agenda a chanolbwyntio ar feysydd diddordeb cyffredin. "

Rhestr o lofnodwyr

ACEM - Cymdeithas Ewropeaidd Gwneuthurwyr Beiciau Modur

Cymdeithas Cludiant Amaeth

AIJN - Cymdeithas Sudd Ffrwythau Ewrop

Cymdeithas Dillad ac Esgidiau America

Cymdeithas Pobyddion America

Trwyddedeion Diod America

Cyngor Cemeg America

Cymdeithas Gwirod Crefft America

Cymdeithas Tyfwyr Llugaeron America

Cynghrair Gwirodydd Distyll America

Sefydliad Distyllu America

Ffederasiwn Biwro Fferm America

Cyngor Pysgnau America

Comisiwn Wisgi Brag Sengl America

Cymdeithas Ffa soia America

Sefydliad Marchnata Tatws Melys America

APPLiA - Offer Cartref Ewrop

Urdd Distyllwyr Crefft Arizona

Dosbarthwyr Offer Cysylltiedig

Cymdeithas Gwin Arfordir yr Iwerydd

BNIC - Swyddfa Genedlaethol Interprofessionnel du Cognac

Urdd Distillers Artisanal California

CAOBISCO - Siocled, Bisgedi a Melysion Ewrop

Cymdeithas Tyfwyr Llugaeron Cape Cod

CECE - Pwyllgor Offer Adeiladu Ewropeaidd

CECIMO - Cymdeithas Ewropeaidd y Diwydiannau Offer Peiriant

CEEV - Comité Européen des Entreprises Vin

CEFIC - Cyngor Diwydiant Cemegol Ewrop

CEMA - Cymdeithas Diwydiant Peiriannau Amaethyddol Ewrop

Prif Swyddog Gweithredol - Comité Européen de l'Outillage

Cymdeithas Mewnforwyr Caws America

CLITRAVI - Canolfan Gyswllt y Diwydiant Prosesu Cig yn yr Undeb Ewropeaidd

COCERAL - Cymdeithas fasnach Ewropeaidd mewn grawnfwydydd, hadau olew, corbys, olew olewydd, olewau a brasterau, bwyd anifeiliaid ac agrosupply

Urdd Distyllwyr Colorado

Llwybr Gwirodydd Connecticut

Cymdeithas Purwyr Corn

Sefydliad Llugaeron

CRN - Cyngor Maethiad Cyfrifol

Cyngor Gwirodydd Distyll yr Unol Daleithiau

Cymdeithas Distyllwyr Gogledd Carolina

Diodydd Iwerddon

ECCIA - Cynghrair Diwydiannau Creadigol a Chreadigol Europan

ECF - Ffederasiwn Coffi Ewrop

EDA - Cymdeithas Laeth Ewrop

EFFA - Cymdeithas Blas Ewropeaidd

EPTA - Cymdeithas Offer Pwer Ewrop

Espirituosos España - Federación Española de Espirituosos

EUCOLAIT - Cymdeithas Masnach Laeth Ewrop

EURATEX - Cydffederasiwn Dillad a Thecstilau Ewrop

EUROMAT - Ffederasiwn Hapchwarae a Difyrrwch Ewrop

Diwydiant Cychod Ewropeaidd

Ffermwyr Masnach Rydd

FEC - Ffederasiwn gweithgynhyrchwyr Ewropeaidd Offer Coginio a Chyllyll a ffyrc

FEMA - Cymdeithas Gwneuthurwyr Blas a Detholiad yr Unol Daleithiau

FEVS - Fédération des Exportateurs de Vins & Spiritueux de France

Cydfuddiannol Sitrws Florida

Pecynwyr Sitrws Florida

Cymdeithas Gwirod Crefft Florida

Allforio Bwyd-Gogledd-ddwyrain

Freshfel Europe - Cymdeithas Cynnyrch Ffres Ewrop

FRUCOM - Ffederasiwn Ewropeaidd y Fasnach mewn Ffrwythau Sych, Cnau Bwytadwy, Ffrwythau a Llysiau wedi'u Prosesu a Chynhyrchion Pysgodfeydd wedi'u Prosesu

Cymdeithas Distyllwyr Idaho

Cymdeithas Distyllwyr Crefft Illinois

Cynghrair Bwytai Annibynnol

Intergraf - Ffederasiwn Ewropeaidd ar gyfer cyfathrebu print a digidol

Cynghrair Distyllwyr Iowa

Cymdeithas Distyllwyr Kentucky

Urdd Distyllwyr Louisiana

Urdd Distyllwyr Maryland

Cymdeithas Distyllwyr Crefft Michigan

Urdd Distyllwyr Montana

Vintners Cwm Napa

Cymdeithas Genedlaethol y Mewnforwyr Diod

Cymdeithas Genedlaethol Adrannau Amaethyddiaeth y Wladwriaeth

Cymdeithas Genedlaethol Manwerthwyr Gwin

Cyngor Cenedlaethol Bwytai Cadwyn

Sefydliad Pysgodfeydd Cenedlaethol

Cymdeithas Genedlaethol Grawn a Bwyd Anifeiliaid

Cymdeithas Genedlaethol y Bwytai

Ffederasiwn Manwerthu Genedlaethol

NCA - Cymdeithas Genedlaethol Melysion

Urdd Distyllwyr New Hampshire

Urdd Distyllwyr Crefft New Jersey

Urdd Distyllwyr Talaith Efrog Newydd

NMMA - Cymdeithas Genedlaethol Gwneuthurwyr Morol

Cymdeithas Llongwyr Gogledd America

Cymdeithas Diwydiant Gwin NY

Urdd Distiller Ohio

Urdd Distyllwyr Oregon

Cyngor Gwin Oregon

Urdd Distyllwyr Pennsylvania

Cyngor Cynhyrchion Gofal Personol

PROFEL - Cymdeithas Ewropeaidd y Diwydiannau Prosesu Ffrwythau a Llysiau

Urdd Distyllwyr Crefft De Carolina

spiritsEUROPE

Urdd Distyllwyr Tennessee

Cymdeithas Gwirodydd Distyll Texas

Cymdeithas Gwindai Maryland

CYNGOR GRAINS yr UD

Cynghrair Masnach Gwin yr UD

Urdd Bartenders yr Unol Daleithiau

Cyngor Tatws Melys yr Unol Daleithiau

Reis UDA

USMMA - Cymdeithas Gwneuthurwyr Beiciau Modur yr Unol Daleithiau

Cymdeithas Distyllwyr Virginia

Sefydliad Gwin Washington

Cymdeithas Proseswyr Bwyd Môr West Coast

Cymdeithas Gwindai Cwm Willamette

Cyfanwerthwyr Gwin a Gwirodydd America

Cymdeithas Llongwyr Gwin a Gwirodydd

Sefydliad Gwin

WineAmerica

Cymdeithas Llugaeron y Wladwriaeth Wisconsin

Iechyd

Mae PEPSICO Ewrop yn ehangu byrbrydau a diodydd iachach ledled Ewrop

cyhoeddwyd

on

1 Gorffennaf 2021 - Mae PepsiCo Europe heddiw (1 Gorffennaf) yn cyhoeddi cynllun newydd uchelgeisiol i ychwanegu mwy o ddewis at ei bortffolio bwyd a diod yn aelod-wladwriaethau'r Undeb Ewropeaidd. Mae'r cynllun yn cynnwys cyfres o ymrwymiadau yn seiliedig ar ganllawiau maeth trwyadl sy'n seiliedig ar wyddoniaeth. Bydd yr ymrwymiad gwirfoddol hwn yn cael ei gyflwyno i'r Comisiwn Ewropeaidd fel rhan o'i God Ymddygiad ar gyfer Arferion Busnes a Marchnata Cyfrifol.

Mae'r ymrwymiadau hyn yn adeiladu ar gynnydd Mae PepsiCo eisoes wedi gwneud yn fyd-eang dros y degawd diwethaf i leihau siwgrau ychwanegol mewn diodydd a sodiwm a braster dirlawn mewn bwydydd, cyflwyno meintiau dognau llai a chreu dewisiadau amgen o frandiau presennol gyda phroffiliau maethol gwell, fel Pepsi MAX, 7UP Free a Lay's Oven Baked. [1]

Ar gyfer ei bortffolio diod yn Ewrop, sy'n cynnwys Pepsi-Cola, Te Iâ Lipton a 7UP, bydd addewid newydd PepsiCo yn lleihau lefel gyfartalog y siwgrau ychwanegol ar draws ei ystod diodydd meddal cyfan 25% erbyn 2025 a 50% erbyn 2030[2]. Ar draws Ewrop, mae PepsiCo eisoes wedi sefydlu portffolio cryf heb siwgr mewn diodydd, gan gynnwys Pepsi MAX a 7UP Free. Mae'r gostyngiad siwgr hefyd yn cael effaith gadarnhaol ar yr hinsawdd. Mae'r cwmni'n amcangyfrif bod symud o siwgr llawn i fformwleiddiadau di-siwgr yn lleihau hyd at chwarter yr allyriadau nwyon tŷ gwydr o ddiod.

hysbyseb

Mae PepsiCo Europe hefyd eisiau hyrwyddo ei daith i arallgyfeirio ei bortffolio byrbrydau i gynnwys opsiynau iachach, gan ddysgu o'i lwyddiant wrth dyfu diodydd heb siwgr. Ei nod yw cynyddu gwerthiant byrbrydau sydd â sgôr B neu well yn y system labelu maeth Sgôr Nutri-Score a ddefnyddir yn helaeth[3] erbyn mwy na 10X erbyn 2025. Bydd hyn yn gwneud byrbrydau iachach yn ei gategori bwyd sy'n tyfu gyflymaf dros y pedair blynedd nesaf gydag uchelgais i ehangu hyn i bortffolio $ 1 biliwn erbyn 2030.   

Cyflawnir y nodau newydd trwy ailfformiwleiddio cynhyrchion sy'n bodoli eisoes, ehangu brandiau presennol y cwmni, gan gynnwys Lay's Oven Baked, i fwy o farchnadoedd, a chyflwyno ystodau byrbrydau newydd fel PopWorks, ei ystod creision corn popped sydd newydd ei lansio.

Mae portffolio grawn PepsiCo, sy'n cynnwys Quaker Oats, eisoes yn cynnig ystod o gynhyrchion maethlon i ddefnyddwyr yr UE gyda 70% o'r cynnyrch[4] wedi'i raddio naill ai â Sgôr Nutri A neu B.

Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol PepsiCo Europe, Silviu Popovici: “Mae defnyddwyr eisiau brandiau iachach a mwy cynaliadwy, ac maen nhw eisiau cynhyrchion sy'n blasu'n wych. Dros y degawd diwethaf, rydym wedi ailfformiwleiddio a lansio cynhyrchion newydd i ddod â mwy o opsiynau i ddefnyddwyr. O ganlyniad, yn Ewrop heddiw, mae bron i un o bob tri diod rydyn ni'n eu gwerthu yn rhydd o siwgr a chredwn y bydd y duedd hon yn parhau i dyfu dros amser. Gyda'r addewid hwn, gallwn ddefnyddio ein profiad gyda lleihau siwgr i gyflymu ein symudiad i bortffolio byrbrydau iachach. "

Mae PepsiCo yn deall ei bod yn hanfodol marchnata ei gynhyrchion yn gyfrifol. Mae'r cwmni hefyd wedi cyd-fynd ag ymrwymiadau UNESDA (cymdeithas diwydiant diodydd meddal Ewropeaidd) a Ffederasiwn Hysbysebwyr y Byd (Addewid yr UE) ynghylch peidio â marchnata na hysbysebu i blant dan 13. Er 2006, nid yw PepsiCo wedi hysbysebu ei ddiodydd meddal i rai dan 12 oed ar draws Mae Ewrop ac mae wedi defnyddio meini prawf maeth sy'n seiliedig ar wyddoniaeth i bennu pa gynhyrchion bwyd y gall hysbysebu iddynt o dan 12 oed.

Mae'r cynllun newydd hwn yn rhan o ymdrechion PepsiCo i greu system fwyd fwy cynaliadwy a chefnogi Bargen Werdd uchelgeisiol yr UE. Ar ddiwedd 2020, cyhoeddodd y cwmni ei gynlluniau i leihau defnydd plastig crai trwy symud i boteli plastig wedi'u hailgylchu 100% ar gyfer brand Pepsi ar draws naw o farchnadoedd yr UE erbyn 2022. Mae PepsiCo hefyd wedi cynyddu ei nodau i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd, gan ymrwymo i sero net erbyn 2040 a gostyngiad o 40% mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr erbyn 2030, tra hefyd yn graddio amaethyddiaeth adfywiol ar draws ei ôl troed amaethyddol cyfan, gan leihau nwyon tŷ gwydr 3 miliwn tunnell erbyn 2030.

Am PepsiCo

Mae cynhyrchion PepsiCo yn cael eu mwynhau gan ddefnyddwyr fwy na biliwn gwaith y dydd mewn mwy na 200 o wledydd a thiriogaethau ledled y byd. Cynhyrchodd PepsiCo fwy na $ 70 biliwn mewn refeniw net yn 2020, wedi'i yrru gan bortffolio bwyd a diod cyflenwol sy'n cynnwys Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker, Tropicana a SodaStream. Mae portffolio cynnyrch PepsiCo yn cynnwys ystod eang o fwydydd a diodydd pleserus, gan gynnwys 23 brand sy'n cynhyrchu mwy na $ 1 biliwn yr un mewn amcangyfrif o werthiannau manwerthu blynyddol. 


[1] Wedi'i gyfrifo yn ôl Gwerth Gwerthu Manwerthu

[2] O'i gymharu â llinell sylfaen o 2019

[3] Mae Nutri-Score yn label maethol sy'n gwerthuso ansawdd maethol cyffredinol bwyd yn seiliedig ar raddfa â chod pum lliw sy'n mynd o A i E.

[4] Wedi'i gyfrifo yn ôl cyfaint cynnyrch y Crynwyr.

Parhau Darllen

Uncategorized

Cythrwfl 5-seren yr Eidal wrth i'r sylfaenydd lambastio cyn PM Conte

cyhoeddwyd

on

By

Cafodd Mudiad 5 Seren sy'n cyd-reoli'r Eidal ei daflu i gythrwfl ddydd Mawrth ar ôl i'w sylfaenydd Beppe Grillo ddweud bod y dyn yn mynd i fod yn arweinydd nesaf, y cyn Brif Weinidog Giuseppe Conte (Yn y llun), nid oedd hyd at y swydd, yn ysgrifennu Crispian Balmer, Reuters.

"Nid oes gan Conte ... weledigaeth wleidyddol na sgiliau rheoli. Nid oes ganddo brofiad o sefydliadau a dim gallu i arloesi," ysgrifennodd Grillo mewn blog a oedd yn edrych yn sicr o beri ymdrechion y cyn-premier i adfywio'r grŵp rhanedig.

Cytunodd Conte i gymryd awenau 5-Star ar ôl i’w lywodraeth glymblaid gwympo ym mis Chwefror, ond mae ei gynlluniau i ail-lansio’r blaid sy’n ei chael yn anodd wedi cael eu gohirio gan anghydfodau mewnol, a ysgogwyd yn rhannol gan ei alw bod Grillo yn ildio rheolaeth.

hysbyseb

Nododd Conte fwyfwy blinedig ei amodau ar gyfer cymryd gofal ddydd Llun, gan ddweud bod yn rhaid i Grillo benderfynu a ddylai fod yn "dad hael sy'n gadael i'w blentyn dyfu i fyny neu'n dad bwlio sy'n atal rhyddfreinio ei blentyn".

O fewn 24 awr fe darodd Grillo yn ôl, gan ddweud bod Conte eisiau gwyrdroi natur maverick, gwrth-system y 5-Seren.

"Ni allwn adael i fudiad a anwyd i ledaenu democratiaeth uniongyrchol a chyfranogol droi yn blaid un dyn a lywodraethwyd gan statud o'r ail ganrif ar bymtheg," ysgrifennodd.

Ni chafwyd ymateb ar unwaith gan Conte, a oedd yn gyfreithiwr ychydig yn hysbys heb unrhyw gysylltiad plaid pan gafodd ei dynnu o ebargofiant i ddod yn bennaeth llywodraeth glymblaid yn dilyn etholiadau amhendant yn 2018.

Arhosodd wrth y llyw pan newidiodd 5-Star bartneriaid y glymblaid y flwyddyn ganlynol, gan ddod yn un o arweinwyr mwyaf poblogaidd yr Eidal wrth i'w hyder dyfu.

Roedd llawer o seneddwyr 5 Seren wedi gobeithio y byddai'r poblogrwydd hwn yn helpu eu plaid eu hunain i bownsio'n ôl yn yr arolygon barn.

Trechodd y grŵp ei holl gystadleuwyr yn 2018, gan gymryd 32% o’r bleidlais, ond ers hynny mae ei ddelwedd wedi cael ei thanseilio gan droadau U polisi a ffiwdal fewnol ac mae bellach yn pleidleisio ar oddeutu 16%, gan ei gwneud yn bedwaredd blaid fwyaf yr Eidal.

Roedd Conte wedi dweud ei fod am roi wyneb mwy traddodiadol, cymedrol i’r mudiad protest a oedd gynt yn wrth-sefydliad fel rhan o’i ymdrechion i ffurfio cynghrair sefydlog gyda’r Blaid Ddemocrataidd ganol-chwith. Darllen mwy.

Roedd Grillo, comig cegog, yn poeni bod Conte eisiau trawsnewid ei grŵp yn blaid draddodiadol, gyda gwleidyddion proffesiynol slic yn ei phoblogaeth.

Parhau Darllen

Brexit

Mae'r UE yn derbyn cais y DU am estyniad tri mis i gyfnod gras cig wedi'i oeri

cyhoeddwyd

on

Cyd-gadeirydd yr UE ar y Cydbwyllgor, yr Is-lywydd Maroš Šefčovič

Y prynhawn yma (30 Mehefin), cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd y byddai'n rhoi cyfnod gras tri mis arall i'r DU y gofynnodd amdano i roi'r darpariaethau ar gigoedd wedi'u hoeri ym Mhrotocol Gogledd Iwerddon. Cyhoeddodd yr Is-lywydd Maroš Šefčovič hefyd y byddai'r UE yn addasu ei gyfraith i hwyluso'r fasnach mewn meddyginiaethau ynghyd â chonsesiynau eraill.

Dywedodd y Comisiwn y byddai ei becyn o fesurau yn mynd i’r afael â rhai o’r materion mwyaf dybryd yn ymwneud â gweithredu’r Protocol ar Iwerddon a Gogledd Iwerddon.

Dywedodd cyd-gadeirydd yr UE ar y Cydbwyllgor, yr Is-lywydd Maroš Šefčovič: “Mae ein gwaith yn ymwneud â sicrhau bod enillion caled Cytundeb Dydd Gwener y Groglith (Belffast) - heddwch a sefydlogrwydd yng Ngogledd Iwerddon - yn cael eu gwarchod, wrth osgoi ffin galed ar ynys Iwerddon a chynnal cyfanrwydd Marchnad Sengl yr UE. Felly, nid ydym wedi arbed unrhyw ymdrech i geisio lliniaru rhai o’r heriau sydd wedi codi wrth weithredu’r Protocol. ”

hysbyseb

Mae'r Comisiwn wedi cyflwyno atebion mewn nifer o feysydd, gan gynnwys ar gyfer cyflenwi meddyginiaethau yn barhaus, darpariaethau ar gŵn tywys, yn ogystal â phenderfyniad sy'n hepgor yr angen i ddangos cerdyn gwyrdd yswiriant, sydd o fudd arbennig i fodurwyr sy'n croesi'r ffin. yng Ngogledd Iwerddon.

Dywedodd negodwr y DU, yr Arglwydd Frost: “Rydym yn falch ein bod wedi gallu cytuno ar estyniad synhwyrol ar gigoedd wedi'u hoeri sy'n symud o Brydain Fawr i Ogledd Iwerddon - un nad oes angen rheolau yng ngweddill y DU i alinio â newidiadau yn yr UE yn y dyfodol. rheolau agrifood.

 “Mae hwn yn gam cyntaf cadarnhaol ond mae angen i ni gytuno ar ateb parhaol o hyd. Dim ond un o nifer fawr iawn o broblemau gyda'r ffordd y mae'r Protocol yn gweithredu ar hyn o bryd yw'r mater cigoedd wedi'i oeri, ac mae angen dod o hyd i atebion gyda'r UE i sicrhau ei fod yn cyflawni ei nodau gwreiddiol: amddiffyn Cytundeb Belffast (Dydd Gwener y Groglith) , diogelu lle Gogledd Iwerddon yn y Deyrnas Unedig, a gwarchod marchnad sengl yr UE ar gyfer nwyddau. ”

Dywedodd yr UE fod yr ateb dros dro ar gigoedd wedi'u hoeri yn ddarostyngedig i amodau llym. Er enghraifft, rhaid i'r cynhyrchion cig sy'n ddarostyngedig i'r weithdrefn sianelu y cyfeirir atynt yn natganiad unochrog y Deyrnas Unedig aros o dan reolaeth awdurdodau cymwys Gogledd Iwerddon ar bob cam o'r weithdrefn honno. Rhaid i'r tystysgrifau iechyd swyddogol a gyhoeddir gan awdurdodau cymwys y DU ddod gyda'r cynhyrchion cig hyn, gellir eu gwerthu i ddefnyddwyr terfynol mewn archfarchnadoedd yng Ngogledd Iwerddon yn unig, a rhaid eu pacio a'u labelu yn unol â hynny. Tanlinellodd yr UE hefyd bwysigrwydd sicrhau bod gan Swyddi Rheoli Ffiniau yng Ngogledd Iwerddon yr isadeiledd a'r adnoddau angenrheidiol i allu cyflawni'r holl reolaethau sy'n ofynnol gan Reoliad Rheolaethau Swyddogol yr UE.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd