Cysylltu â ni

EU

Cameron yn awgrymu y gall cytundeb yr UE ar Rwsia sancsiynau fod ar fin digwydd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

_76572651_b2d8713c-a23f-4a6b-aecf-793c8db211f4Mae Prif Weinidog y DU, David Cameron, wedi dweud ei fod ef a’i gyd-arweinwyr Ewropeaidd wedi cytuno y dylid gosod sancsiynau economaidd “cryf” ar Rwsia cyn gynted â phosib.

Roedd y prif weinidog yn siarad cyn cyfarfod dydd Mawrth (29 Gorffennaf) o lysgenhadon yr UE ym Mrwsel lle mae disgwyl i fanylion mesurau gael eu cwblhau.

Mae'r sectorau ariannol, amddiffyn ac ynni ymhlith y rhai sy'n debygol o gael eu targedu.

hysbyseb

Mae Cameron hefyd i gwrdd â theuluoedd Prydain y rhai a laddwyd yn y ddamwain hedfan MH17 yn nwyrain yr Wcrain.

Mae damwain awyren deithwyr Malaysian Airlines, gan ladd pob un o’r 298 o bobl ar ei bwrdd, wedi hybu galwadau am gweithredu llymach yr UE.

Mae cenhedloedd y gorllewin wedi dweud bod tystiolaeth gynyddol bod yr awyren wedi’i tharo gan daflegryn a gyflenwyd gan Rwseg a daniwyd gan wrthryfelwyr. Mae Rwsia wedi gwadu cyflenwi arfau trwm i’r gwrthryfelwyr, ac mae Rwsia a’r gwrthryfelwyr yn beio lluoedd llywodraeth Wcrain.

hysbyseb

Gallai unrhyw sancsiynau newydd gan yr UE ddod i rym cyn pen 24 awr ar ôl cyrraedd cytundeb rhwng 28 aelod-wladwriaeth yr UE.

Galwad cynhadledd

Cyn y cyfarfod hwnnw, dywedodd Cameron ei fod ef a’i gymheiriaid o Ffrainc, yr Almaen a’r Eidal wedi cytuno ar yr angen am weithredu pellach yn erbyn Moscow mewn galwad cynhadledd gydag arlywydd yr Unol Daleithiau, Barack Obama.

Mewn datganiad, dywedodd Rhif 10 fod Moscow wedi methu â chymryd y camau angenrheidiol i ddad-ddwysáu’r gwrthdaro yn nwyrain yr Wcrain, megis atal llif arfau ar draws y ffin rhwng Rwseg a Wcrain.

“Yn wir mae’r wybodaeth ddiweddaraf o’r rhanbarth yn awgrymu, hyd yn oed ers i MH17 gael ei saethu i lawr, bod Rwsia yn parhau i drosglwyddo arfau dros y ffin ac i ddarparu cefnogaeth ymarferol i’r ymwahanwyr,” meddai llefarydd ar ran Downing Street.

Dywedodd Rhif 10 fod y pum arweinydd wedi cytuno y dylai'r gymuned ryngwladol "felly orfodi costau pellach ar Rwsia ac yn benodol y dylai llysgenhadon o bob rhan o'r UE gytuno ar becyn cryf o sancsiynau sectoraidd mor gyflym â phosib".

Dywedodd prif ohebydd gwleidyddol BBC News Channel, Norman Smith, fod trafodaethau’n canolbwyntio ar gyfyngu mynediad banciau Rwseg i gyllid o Ddinas Llundain a hefyd gwaharddiad ar allforion amddiffyn ac ynni uwch-dechnoleg o’r UE i Rwsia yn y dyfodol.

Ymarferion milwrol

Dywedodd ffynonellau, awgrymodd, fod cefnogaeth Prif Weinidog yr Eidal Matteo Renzi yn cael ei ystyried yn arwyddocaol wrth sicrhau cefnogaeth gwledydd yr UE yn fwy amheugar ynghylch sancsiynau.

Ar y penwythnos, ychwanegodd yr UE 15 unigolyn ac 18 endid at ei restr sancsiynau gan dargedu Rwsiaid sy'n gysylltiedig â'r gwrthryfel ymwahanol yn nwyrain yr Wcrain.

Roeddent yn cynnwys y Gwasanaeth Diogelwch Ffederal (FSB) a phenaethiaid cudd-wybodaeth dramor, ac arlywydd Chechnya.

Bellach mae nifer y Rwsiaid sy'n destun rhewi asedau a gwaharddiadau teithio ar yr UE yn 87. Ymunodd 18 endid arall â dau gwmni ynni'r Crimea ar y rhestr.

Dywed yr UE ei fod yn targedu'r rhai sy'n "cefnogi'n weithredol neu'n elwa o wneuthurwyr penderfyniadau Rwseg sy'n gyfrifol am anecsio'r Crimea neu ansefydlogi dwyrain Wcráin".

Yn y cyfamser mae'r DU yn anfon "grŵp brwydro llawn" o 1,350 o bersonél i gymryd rhan mewn ymarfer NATO yng Ngwlad Pwyl ym mis Hydref.

Dyma leoliad mwyaf Prydain i'r rhanbarth er 2008 ac fe'i gwelir fel rhan o gyfres o ddigwyddiadau sy'n cefnogi cynghreiriaid yn nwyrain Ewrop a'r Taleithiau Baltig.

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd