Cysylltu â ni

Frontpage

Nicolas Sarkozy: Cyn-arlywydd Ffrainc 'wedi'i gysylltu' ag ymchwiliad i 45 hofrennydd a werthwyd i Kazakhstan

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

1922796-2640099Daeth Amseroedd Busnes Rhyngwladol yn adrodd bod erlynwyr Ffrainc wedi lansio ymchwiliad i honiadau o gic-ôl anghyfreithlon yn cysylltu cyn-arlywydd Ffrainc, Nicolas Sarkozy, dros werthiant € 2 biliwn (£ 1.57bn) o 45 hofrennydd gan grŵp Eurocopter a bargeinion eraill â Kazakhstan.

Ffrangeg yn ddyddiol Le Monde adroddwyd bod ymchwiliad ffurfiol ar wyngalchu arian wedi ei agor yn 2013. Cafodd Jean-François Etienne des Rosaies a Nathalie Gonzalez-Prado, prif gynghorwyr llywodraeth asgell dde Sarkozy, eu cadw i'w holi gan yr heddlu fis diwethaf.

Roedd Sarkozy ei hun yn cael ei amau ​​o honni iddo bwyso ar wneuthurwyr deddfau Gwlad Belg yn 2011 i leddfu dedfrydau cyfreithiol yn erbyn tri oligarch Kazakh yn y wlad honno, fel rhan o’r fargen hofrennydd.

hysbyseb

Mae erlynwyr Ffrainc yn honni bod Arlywydd Kazakh Nursultan Nazarbayev wedi mynnu bod Sarkozy wedi ymyrryd i achub tair oligarch Kazakh fel cic-ôl i’r cytundeb masnach rhwng y ddwy wlad, yn ôl Le Monde.

Mae ymchwiliad yr heddlu yn dyddio'n ôl i 2012, pan arwyddodd Tracfin, adran gweinidogaeth cyllid Ffrainc sy'n monitro gweithgareddau gwyngalchu arian, symudiad o € 300,000 yng nghyfrif banc hen gynorthwy-ydd Sarkozy, Francois Etienne des Rosaies.

Honnir iddo ddarganfod bod yr arian wedi dod gan ddyn busnes cyfoethog o Wlad Belg o darddiad Kazakh, Pathok Chodiev, sydd hefyd yn ffrind i Nazarbayev, trwy ei gyfreithiwr o Ffrainc, Catherine Degoul.

hysbyseb

Yn ôl heddlu ariannol Ffrainc, honnir bod yr arian yn gysylltiedig â chytundeb masnach rhwng Ffrainc a Kazakhstan a lofnodwyd o dan nawdd Sarkozy yn 2010.

Ymchwiliwyd i Chodiev a dau oligarch arall o Wlad Belg o darddiad Kazakh, Alexander Machkevitch ac Alijan Ibragimov - y llysenw'r Triawd - yng Ngwlad Belg am lygredd yn 2011 am wyngalchu arian, cynllwynio a ffugio dogfennau.

Ym mis Mehefin 2011, derbyniodd y tri gynnig gan erlynwyr Gwlad Belg a oedd yn caniatáu iddynt dalu dirwy a setlo'r achos. Ni wnaethant gyfaddef euogrwydd.

Yn ôl pob sôn, caniatawyd y fargen o dan archddyfarniad a gymeradwywyd gan Senedd Gwlad Belg ym mis Mawrth sy'n awdurdodi dileu taliadau o dan dalu swm. Y dyn a hyrwyddodd y fargen oedd is-lywydd a chyfreithiwr y Senedd ar y pryd Armand de Decker. Yn ôl papur newydd Le Monde, roedd Chodiev yn gleient i De Decker a weithredodd fel dyn canol rhwng arlywydd Ffrainc a deddfwyr Gwlad Belg.

Mae De Decker wedi gwadu unrhyw gamwedd ond cyfaddefodd yn gyhoeddus ei fod wedi cwrdd â chyfreithiwr Ffrainc o Chodiev a chynorthwyydd Sarkozy, Des Rosaies.

Llofnodwyd sawl bargen - gan gynnwys gwerthu 45 hofrennydd gan y grŵp Ffrengig Eurocopter - yn ystod ymweliad Paris gan Nazarbayev ym mis Hydref 2010 am € 2bn.

Cyhoeddodd Sarkozy ei dychweliad gwleidyddol bythefnos yn ôl a lansio cais i arweinyddiaeth UMP y gwrthbleidiau.

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd