Cysylltu â ni

byd

Mae Llywydd IBA, Umar Kremlev, yn cynnig cefnogaeth i holl focsiwyr Tîm Cenedlaethol UDA sy'n dymuno cymryd rhan ym Mhencampwriaethau Byd Merched a Dynion yr IBA 2023

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ym Moroco, fel rhan o dwrnamaint Cyfres y Gwregys Aur, cynhaliwyd cynhadledd i'r wasg agored gydag arweinwyr yr IBA a nifer o sêr byd-eang, gan gynnwys Roy Jones Jr Cynhaliwyd y gynhadledd i'r wasg i annerch boicot Ffederasiwn Bocsio UDA o Bencampwriaethau'r Byd i fod yn a gynhaliwyd yn India ac Uzbekistan.

Esboniodd Llywydd yr IBA fod yr IBA yn cefnogi athletwyr o bob gwlad yn y byd, a'i fod yn bwriadu helpu pob paffiwr:

“Fy marn i, yn ogystal â’r sefydliad a mwyafrif y bocswyr, yw bod sefydliadau sy’n annog eu hathletwyr i foicotio’r Pencampwriaethau yn debyg i hyenas - does ganddyn nhw ddim hawl i atal eu hathletwyr rhag cystadlu ym Mhencampwriaethau’r Byd. mae ymdrechion gweithredol i wneud hynny hyd yn oed yn waeth—mae cynrychiolaeth ar gyfer diwylliant pob gwlad unigol yn bwysig i ni, a byddwn yn amddiffyn ein holl gystadleuwyr. Nid oes gan y rhai sy'n amddifadu athletwyr o gyfranogiad unrhyw le mewn rheolaeth."

Parhaodd Kremlev: “Nid oes gan y swyddogion hynny sy’n ymyrryd ag athletwyr unrhyw le yn y byd chwaraeon. Crëwyd digwyddiadau chwaraeon rhyngwladol fel ein un ni i uno'r byd. Mae'r IBA yn sefyll dros heddwch a chytgord ymhlith yr holl baffwyr, a thrwy estyniad, eu gwledydd - caiff unrhyw anghydfodau eu datrys yn y cylch.

“Galwaf hefyd ar fy holl gydweithwyr ar draws pob camp i gadw’r swyddogion hyn rhag cyrraedd lleoedd yn yr arweinyddiaeth, a thrwy hynny osgoi gwrthdaro a sicrhau y gellir cynnal mwy o gystadlaethau chwaraeon rhyngwladol heb boeni am swyddogion diegwyddor, gan amddiffyn eich athletwyr a’ch diddordebau yn ogystal â’r Mae IBA yn gwneud hynny.”

Diolchodd Kremlev i'r cyfryngau hefyd.

"Roeddwn i hefyd eisiau diolch i'r cyfryngau. Mae 50 y cant o lwyddiant unrhyw chwaraeon yn ganlyniad i'r cyfryngau, felly hoffwn ddiolch i chi am roi sancsiwn i amrywiaeth eang o chwaraeon, a gofynnaf ichi ganolbwyntio mwy ar chwaraeon a llai ar wleidyddiaeth. Rydyn ni wir yn gwerthfawrogi eich gwaith a'ch proffesiynoldeb ac yn dymuno iechyd da i chi."

hysbyseb

Dywedodd Kremlev yn ddiweddarach: "Nid UDA, na'i hathletwyr a'i phobl, ond y swyddogion etholedig sy'n mynd a dod sy'n achosi llawer o'r materion hyn ar hyn o bryd. Nid dyma farn yr athletwyr a'r bobl. Pawb. Dylai glywed barn pobl ac athletwyr Mae yna nifer fawr o wahanol genhedloedd mewn bocsio ac rydym yn unedig yn ein hymagwedd Rydym yn llwyr fwriadu helpu bocswyr Americanaidd i gymryd rhan yng Nghwpan y Byd.

"Yn ei gyfarfod diweddaraf, gwnaeth Bwrdd Cyfarwyddwyr yr IBA lawer o benderfyniadau cadarnhaol i amddiffyn bocswyr, trafododd y mater o ariannu athletwyr a ffederasiynau. Y brif neges sydd gennym yw nad sefydliad arall yn unig yw'r IBA, ond yn hytrach un bocsio ydyw. teulu, yn unedig dan yr un to.”

Wrth siarad yn y Gynhadledd i'r Wasg cyn rowndiau terfynol digwyddiad Taith Bocsio'r Byd, twrnamaint Cyfres y Gwregys Aur yn Marrakesh, Moroco, pwysleisiodd Llywydd yr IBA, Umar Kremlev, na ddylai tîm cenedlaethol UDA frwydro oherwydd penderfyniadau a wneir gan y weinyddiaeth wleidyddol bresennol.

"Nid yw'r penderfyniad hwn yn perthyn i'r athletwyr eu hunain. Nid oes gan unrhyw un o weinyddwyr chwaraeon na gwleidyddion y byd yr hawl i amddifadu eu hathletwyr o'u breuddwyd i ddod yn Bencampwyr y Byd. Mae bocswyr yn cysegru eu bywydau cyfan i'r gamp, tra bod gweinyddwyr a gwleidyddion yn dod Mae'r rhai sy'n gwneud hyn i'n hathletwyr yn waeth na sborionwyr; mae eu hymddygiad yn torri uniondeb chwaraeon a diwylliant Bydd yr IBA yn gwneud ei orau glas i helpu athletwyr o UDA i gymryd rhan ym Mhencampwriaethau Bocsio'r Byd gan gynnwys cymorth ariannol, os Ar gyfer hyn, mae gennym ein Rhaglen Cymorth Ariannol Byddwn yn ymladd dros bob gwlad i roi cyfle iddynt gymryd rhan yn ein twrnameintiau cynrychioli eu baner a'u hanthem Ni ddylai gweinyddwyr a gwleidyddion sy'n gwneud y penderfyniadau hyn ar ran yr athletwyr fod cymryd rhan mewn unrhyw chwaraeon, ”meddai Llywydd Kremlev.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd