Cysylltu â ni

ynni

Macron: Mae angen i Ffrainc baratoi ar gyfer toriadau cyflenwad nwy Rwseg

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae Arlywydd Ffrainc, Emmanuel Macron, yn mynychu gorymdaith filwrol flynyddol Diwrnod Bastille, ym Mharis, Ffrainc, 14 Gorffennaf, 2022.

Rhaid i Ffrainc ddysgu’n gyflym sut i wneud heb nwy Rwseg, gan fod Moscow yn defnyddio toriadau mewn cyflenwadau i Ewrop fel arf yn ei rhyfel yn erbyn yr Wcrain, meddai Arlywydd Ffrainc, Emmanuel Macron, ddydd Iau, gan annog pawb i ffrwyno eu defnydd o ynni.

Wrth siarad mewn cyfweliad ar y teledu i nodi diwrnod cenedlaethol Ffrainc, byddai Macron yn cyflwyno “cynllun atal ynni” yn fuan a fyddai’n gofyn i bob dinesydd ymrwymo i “helfa am wastraff”, fel diffodd y golau wrth adael y swyddfa.

"Mae angen i ni baratoi ein hunain ar gyfer senario lle mae'n rhaid i ni ymdopi'n llwyr heb nwy Rwseg (...) Mae Rwsia yn defnyddio ynni fel arf rhyfel," meddai, gan ychwanegu bod y gwrthdaro yn yr Wcrain "ar fin para".

Mae prisiau ynni, a oedd eisoes yn cynyddu cyn i Rwsia lansio ei rhyfel yn erbyn yr Wcrain ddiwedd mis Chwefror, wedi codi’n sydyn ers hynny, gan arwain at y chwyddiant uchaf yn y rhan fwyaf o economïau byd-eang mawr ers degawdau.

Gyda thua 17% o'i chyflenwad yn dod o Rwsia, mae Ffrainc yn llai dibynnol ar nwy Rwseg na rhai o'i chymdogion.

Ond daw pryderon am gyflenwad o Rwsia wrth i Ffrainc fynd i’r afael â chynhyrchu trydan sydd eisoes yn gyfyngedig oherwydd gwaith cynnal a chadw annisgwyl yn ei hadweithyddion niwclear sy’n heneiddio, gan ysgogi pryder ynghylch prinder y gaeaf.

hysbyseb

Er mwyn gwarchod defnyddwyr rhag biliau ynni aruthrol, rhoddodd y llywodraeth gap ar brisiau trydan a nwy y llynedd, mesur sydd wedi'i ymestyn tan ddiwedd y flwyddyn.

Ond ar ôl hynny, awgrymodd Macron y byddai’n bosibl cynnal y mesur hwn “dim ond ar gyfer y rhai sydd ei angen fwyaf”.

Dywedodd arlywydd Ffrainc, y cafodd ei allu i osod polisi ei beryglu fis diwethaf pan gollodd ei wersyll ei mwyafrif llwyr yn y senedd, hefyd fod angen i Ffrainc barhau i fuddsoddi yn ei lluoedd amddiffyn yn wyneb ymosodiad Rwsia ar yr Wcrain.

“Ni fydd y gyllideb amddiffyn yn dirywio, i’r gwrthwyneb (...) rhaid i ni ail-fuddsoddi yn ein stociau (...) rhaid i ni allu cynhyrchu mwy o arfau rhyfel ac yn gyflymach,” meddai Macron ar ôl goruchwylio gorymdaith filwrol draddodiadol Diwrnod Bastille.

Dywedodd arlywydd Ffrainc hefyd fod gan Ffrainc y modd i barhau i helpu Wcráin yn ei brwydr yn erbyn Rwsia, gan ychwanegu bod y wlad, fel ei chynghreiriaid Nato, eisiau “atal y rhyfel heb ymladd rhyfel”.

“Bydd y rhyfel hwn yn para ond bydd Ffrainc bob amser mewn sefyllfa i helpu’r Wcrain,” meddai Macron, a ymwelodd â’r Wcrain fis yn ôl, ochr yn ochr â Changhellor yr Almaen Olaf Scholz a Phrif Weinidog yr Eidal Mario Draghi.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd