Cysylltu â ni

Llys Hawliau Dynol Ewrop (ECHR)

Gwaharddiadau Llys Hawliau Dynol Ewrop ar wanhau diwedd-i-endencryption diogel - diwedd rheolaeth sgwrsio UE cynlluniau gwyliadwriaeth torfol CSAR?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Ddoe gwaharddodd Llys Hawliau Dynol Ewrop wanhau cyffredinol
o amgryptio diogel o'r dechrau i'r diwedd. Mae'r dyfarniad yn dadlau bod amgryptio
helpu dinasyddion a chwmnïau i amddiffyn eu hunain rhag hacio,
dwyn hunaniaeth a data personol, twyll a'r anawdurdodedig
datgelu gwybodaeth gyfrinachol. Gallai drysau cefn hefyd fod
cael eu hecsbloetio gan rwydweithiau troseddol a byddai'n peryglu'r
diogelwch cyfathrebiadau electronig pob defnyddiwr. Mae eraill
atebion ar gyfer monitro cyfathrebiadau wedi'u hamgryptio heb yn gyffredinol
gwanhau amddiffyniad yr holl ddefnyddwyr, daliodd y Llys.[1] Y dyfarniad
yn dyfynnu defnyddio gwendidau ym meddalwedd y targed neu anfon
mewnblaniad i ddyfeisiau wedi'u targedu fel enghreifftiau.

Aelod o Senedd Ewrop a'r ymladdwr rhyddid digidol Patrick
Sylwadau Breyer (Plaid y Môr-ladron):

“Gyda’r dyfarniad nodedig hwn, y ‘sganio ochr y cleient’
gwyliadwriaeth ar yr holl ffonau clyfar a gynigir gan Gomisiwn yr UE yn ei
bil rheoli sgwrsio yn amlwg yn anghyfreithlon. Byddai'n dinistrio amddiffyniad
pawb yn lle ymchwilio i rai dan amheuaeth. Bydd gan lywodraethau'r UE nawr
dim dewis ond i ddileu dinistr amgryptio diogel o'u
safbwynt ar y cynnig hwn - yn ogystal â'r wyliadwriaeth ddiwahaniaeth
o gyfathrebu preifat y boblogaeth gyfan!

Mae amgryptio diogel yn achub bywydau. Heb amgryptio, ni allwn byth fod yn siŵr
a yw ein negeseuon neu luniau'n cael eu datgelu i bobl nad ydyn ni'n eu datgelu
gwybod ac ni all ymddiried. Byddai'r hyn a elwir yn 'sganio ochr y cleient' naill ai'n gwneud
mae ein cyfathrebiadau yn sylfaenol ansicr, neu ni fyddai dinasyddion Ewropeaidd
hirach yn gallu defnyddio Whatsapp neu Signal o gwbl, oherwydd bod y darparwyr
eisoes wedi ystyried y byddent yn terfynu eu gwasanaethau yn
Ewrop. Mae'n sgandal fod safbwynt drafft diweddaraf Cyngor yr UE
yn dal i ragweld dinistrio amgryptio diogel. Byddwn yn Môr-ladron
nawr ymladd yn galetach byth dros ein preifatrwydd digidol o ohebiaeth!"

Cefndir: Comisiwn yr UE a rhwydwaith diwydiannol o wyliadwriaeth
mae awdurdodau'n galw am gyfathrebiadau preifat sy'n chwilio'n gyffredinol
defnyddio technoleg sy'n dueddol o wallau, gan gynnwys technoleg sydd wedi'i hamgryptio o'r dechrau i'r diwedd
negeswyr, am arwyddion o gynnwys anghyfreithlon. Gallai hyn fod yn unig
gweithredu trwy danseilio amgryptio diogel o'r dechrau i'r diwedd. Mae'r mwyafrif o
Mae llywodraethau'r UE yn cefnogi'r fenter, ond lleiafrif blocio yw
atal penderfyniad. Mae gweinidogion mewnol yr UE am drafod y
bil eto yn nechreu Mawrth. O dan bwysau aruthrol gan
Môr-ladron a chymdeithas sifil, mae Senedd yr UE wedi gwrthod y
dinistrio amgryptio diogel a rheolaeth sgwrsio ddiwahân.
Fodd bynnag, dim ond y man cychwyn ar gyfer trafodaethau posibl yw hyn
gyda Chyngor yr UE, unwaith y bydd yn cytuno ar safbwynt. Mae Meta wedi cyhoeddi
y bydd yn dechrau amgryptio negeseuon uniongyrchol trwy Facebook ac Instagram
yn ystod y flwyddyn hon a rhoi'r gorau i'w sgwrs wirfoddol bresennol
rheoli gwyliadwriaeth ar y negeseuon hyn. Serch hynny, mae'r UE yn y
broses o ymestyn yr awdurdodiad ar gyfer rheolaeth sgwrsio gwirfoddol.

Tudalen wybodaeth Breyer ar reolaeth sgwrsio: chatcontrol.eu

[1] https://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-230854  (para. 76 ff.)

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd