Cysylltu â ni

Rwsia

Mae cudd-wybodaeth yr Unol Daleithiau yn awgrymu bod grŵp o blaid Wcrain wedi dinistrio pibellau Nord Stream

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae’r New York Times wedi adrodd bod cudd-wybodaeth yr Unol Daleithiau yn awgrymu bod grŵp o blaid Wcrain wedi dinistrio pibellau Nord Stream a ddanfonodd nwy naturiol Rwsia i Ewrop ym mis Medi 2022, ond ni wnaethant ddarganfod unrhyw dystiolaeth o gyfranogiad llywodraeth Kyiv.

Saith mis ar ôl i Rwsia oresgyn yr Wcrain, fe wnaeth yr Unol Daleithiau a NATO frandio’r streiciau’n “weithred o ddifrodi” a ddinistriodd dair o bedair piblinell Môr y Baltig.

Mae Putin eisiau i Gyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig archwilio cefnogwyr Gorllewinol yr Wcráin. Nid oes gan y naill ochr na'r llall dystiolaeth.

Adroddodd y New York Times na ddaeth swyddogion yr Unol Daleithiau o hyd i unrhyw brawf bod Arlywydd Wcreineg Volodymyr Zelenskiy na’i gynorthwywyr pennaf yn rhan o’r llawdriniaeth na bod y troseddwyr yn gweithredu ar eu rhan.

“A dim ond wedyn y dylem fod yn edrych ar ba gamau dilynol a allai fod yn briodol neu beidio,” meddai llefarydd ar ran y Tŷ Gwyn, John Kirby, wrth gohebwyr ddydd Mawrth.

Dywedodd yr uwch gynghorydd Zelenskiy Mykhailo Podolyak nad oedd llywodraeth Kyiv “yn gwbl gysylltiedig” â’r streic sabotage ac nad oedd ganddi unrhyw wybodaeth amdani.

Dywedodd dirprwy lysgennad Rwsia y Cenhedloedd Unedig, Dmitry Polyanskiy, wrth Reuters fod yr adroddiad yn nodi bod ymgyrch Moscow i’r Cyngor Diogelwch sefydlu ymchwiliad annibynnol yn “hynod o amserol” ac y byddai’n ceisio pleidlais ar benderfyniad drafft erbyn diwedd mis Mawrth.

hysbyseb

Awgrymodd yr ymchwiliad cudd-wybodaeth mai gwladolion Wcrain neu Rwsia, neu gyfuniad o’r ddau, oedd yn gwrthwynebu Arlywydd Rwsia Vladimir Putin oedd y tu ôl i’r ffrwydradau piblinell a chwistrellu nwy i’r Baltig.

Nododd nad oedd yr adolygiad wedi nodi aelodau'r grŵp na phwy oedd yn cyfarwyddo neu'n talu am y gweithgaredd.

Ataliwyd sylwedd, ffynhonnell a chryfder y wybodaeth gan swyddogion yr UD. Ni ddaethpwyd i unrhyw gasgliadau, medden nhw

Roedd piblinellau nwy Nord Stream a adeiladwyd yn Gazprom yn cysylltu Rwsia a'r Almaen. Yn erbyn protestiadau Wcráin a rhai o gynghreiriaid yr Almaen, daeth Nord Stream 1 i ben yn 2011 a Nord Stream 2 yn 2021.

Ataliodd yr Almaen ardystiad Nord Stream 2 yn sgil ofnau bod Moscow yn paratoi i oresgyn yr Wcrain, ac mae Ewrop wedi lleihau mewnforion ynni o Rwsia yn sylweddol.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd