Cysylltu â ni

etholiadau Ewropeaidd

Mae Parti Popular yn ennill etholiad snap Madrid ond yn methu â chael mwyafrif

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae Parti Poblogaidd (PP) ceidwadol Sbaen wedi ennill buddugoliaeth ysgubol ond wedi cwympo ychydig yn brin o fwyafrif absoliwt mewn etholiad rhanbarthol ym Madrid lle mae'r pandemig coronafirws wedi'i ddominyddu a'i nodi gan ymgyrch chwerw a pholareiddio'n ddwfn, yn ysgrifennu Sam Jones ym Madrid.

Enillodd y PP, dan arweiniad yr arlywydd rhanbarthol periglor Isabel Díaz Ayuso, 65 sedd yn y cynulliad rhanbarthol 136 sedd, mwy na dyblu ei gyfateb yn etholiad rhanbarthol 2019 a chymryd mwy o seddi na phob un o’r tair plaid chwith gyda’i gilydd. Fodd bynnag, mae ei fethiant i groesi'r trothwy mwyafrif o 69 sedd yn golygu y bydd yn rhaid iddo nawr ddibynnu ar gymorth plaid dde-dde Vox i ffurfio llywodraeth newydd.

Dioddefodd plaid Sosialaidd y prif weinidog, Pedro Sánchez, noson gleisio a waethygwyd gan y newyddion bod ei gyn bartner yn y glymblaid, arweinydd Unidas Podemos, Pablo Iglesia (llun), yn gadael gwleidyddiaeth Sbaen.

hysbyseb

Nid yn unig y cwympodd y Sosialwyr o 37 sedd i 24, cawsant hefyd eu rhoi i'r ail safle gan blaid rhanbarthol Madrid, chwith, a gymerodd 24 sedd hefyd ond a ddenodd gyfran ychydig yn uwch o'r bleidlais. Hysbyseb Er gwaethaf ennill 13 sedd - dim ond un sedd yn fwy nag yn 2019 - mae Vox bellach yn sicr o chwarae rhan ganolog yng ngwleidyddiaeth Madrid. Enillodd yr ochr chwith, gwrth-lymder Unidas Podemos 10 sedd - tair yn fwy na'r tro diwethaf - a daeth yn bumed.

Mae'r tweet uchod yn cyfieithu fel: "Rwy'n gadael gwleidyddiaeth fel polisi plaid, byddaf yn parhau'n ymrwymedig i'm gwlad, ond nid wyf yn mynd i fod yn stopiwr ar gyfer adnewyddu arweinyddiaeth sy'n gorfod digwydd yn ein grym gwleidyddol."

Ond, wrth i’r cyfrif agosáu at ei ddiwedd, cyhoeddodd Iglesias, a oedd wedi ymddiswyddo fel dirprwy brif weinidog yn y llywodraeth glymblaid i redeg yn yr etholiad rhanbarthol, ei fod yn gadael gwleidyddiaeth Sbaen. “Byddaf yn parhau i fod yn ymrwymedig i'm gwlad ond ni fyddaf yn rhwystro arweinyddiaeth newydd,” meddai. Fe wnaeth y blaid Dinasyddion dde-dde, a oedd unwaith yn obaith mawr tir canol Sbaen, ddod allan o'r cynulliad rhanbarthol, gan golli pob un o'r 26 sedd a enillodd ddwy flynedd yn ôl. Y gyfradd cyfranogi oedd 76.2%, 11 pwynt canran i fyny ar 2019. Nododd Ayuso y canlyniad fel “buddugoliaeth arall dros ryddid ym Madrid” a dywedodd wrth Sánchez bod ei “ddyddiau wedi’u rhifo” tra bod arweinydd cenedlaethol y PP, Pablo Casado, wedi dweud ei fod yn cynrychioli pleidlais o ddim hyder yn llywodraeth glymblaid asgell chwith Sbaen.

etholiadau Ewropeaidd

Plaid Pro-Western yn ennill etholiad Moldofa, dengys data rhagarweiniol

cyhoeddwyd

on

By

Mae pobl yn ciwio i dderbyn pleidleisiau yn ystod pleidlais mewn etholiad seneddol snap, yn Chisinau, Moldofa Gorffennaf 11, 2021. REUTERS / Vladislav Culiomza
Mae Arlywydd Moldofa, Maia Sandu, yn aros i dderbyn ei balot yn ystod etholiad seneddol snap, yn Chisinau, Moldofa Gorffennaf 11, 2021. REUTERS / Vladislav Culiomza

Enillodd plaid PAS Llywydd Pro-Western Moldovan, Maya Sandu, etholiadau seneddol snap y wlad, dangosodd data gan y comisiwn etholiad canolog ddydd Llun, ar blatfform o ymladd yn erbyn llygredd a chyflawni diwygiadau, yn ysgrifennu Alexander Tanas.

Mae Sandu yn gobeithio ennill mwyafrif yn y siambr 101 sedd i weithredu diwygiadau, meddai, a gafodd eu rhwystro gan gynghreiriaid ei rhagflaenydd o blaid Rwseg, Igor Dodon.

Ar ôl cyfrif 99.63% o'r pleidleisiau, dim ond tri grym gwleidyddol fydd yn cael eu cynrychioli yn y siambr newydd, dangosodd y data. Cafodd PAS 52.60% o’r bleidlais, tra bod gan ei brif wrthwynebydd, bloc Sosialwyr a Chomiwnyddion Dodon, 27.32%.

hysbyseb

Derbyniodd plaid Ilan Shor, dyn busnes a gafwyd yn euog o dwyll a gwyngalchu arian mewn cysylltiad â sgandal banc $ 1 biliwn, 5.77% o’r bleidlais. Mae Shor yn gwadu camwedd.

Mae'r Gorllewin a Rwsia yn cystadlu am ddylanwad yn y weriniaeth fach gyn-Sofietaidd o 3.5 miliwn o bobl, sy'n un o genhedloedd tlotaf Ewrop ac sydd wedi dioddef dirywiad economaidd sydyn yn ystod y pandemig COVID-19.

Trechodd Sandu, cyn economegydd Banc y Byd sy'n ffafrio cysylltiadau agosach â'r Undeb Ewropeaidd, â Dodon y llynedd ond fe'i gorfodwyd i rannu pŵer gyda'r senedd a etholwyd yn 2019 a'r llywodraeth sy'n cael ei rhedeg gan wneuthurwyr deddfau sy'n cyd-fynd â Dodon.

Ym mis Ebrill, diddymodd Sandu y senedd, lle'r oedd gan PAS 15 o wneuthurwyr deddfau tra bod Sosialwyr Dodon yn 37. Ynghyd â chynghreiriaid, roedd yn rheoli mwyafrif o 54 o ddirprwyon.

"Gobeithio y bydd Moldofa yn dod â chyfnod anodd i ben heddiw, sef cyfnod rheolaeth lladron ym Moldofa. Rhaid i'n dinasyddion deimlo a phrofi buddion senedd a llywodraeth lân sy'n poeni am broblemau pobl," meddai Sandu ar Facebook.

Dywedodd ei bod yn bwriadu ffurfio llywodraeth newydd cyn gynted â phosib ar ôl y cyfrif olaf o bleidleisiau.

Nid yw dosbarthiad y seddi yn y senedd yn glir eto, gan y bydd y pleidleisiau a fwriwyd dros y pleidiau na enillodd ddigon o bleidleisiau i ddod i mewn i'r senedd yn cael eu dosbarthu ymhlith yr enillwyr.

Mae Moldofa, sydd wedi'i ryngosod rhwng yr Wcrain ac aelod o'r UE Rwmania, wedi cael ei chŵnio gan sgandalau ansefydlogrwydd a llygredd yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gan gynnwys diflaniad $ 1 biliwn o'r system fancio.

Mae Dodon, gwestai rheolaidd ym Moscow, wedi ffurfio bloc etholiadol gyda’r comiwnyddion sydd wedi cyhuddo Sandu o ddilyn polisi pro-Orllewinol a fyddai’n arwain at gwymp y wladwriaeth.

"Rwy’n apelio at ddirprwyon y senedd newydd yn y dyfodol: rhaid i ni beidio â chaniatáu argyfwng gwleidyddol newydd ym Moldofa. Byddai’n braf cael cyfnod o sefydlogrwydd gwleidyddol," meddai Dodon ar ôl yr etholiad.

Parhau Darllen

etholiadau Ewropeaidd

Mae gobeithion arlywyddol Ffrainc yn ceisio momentwm mewn dŵr ffo etholiadau rhanbarthol

cyhoeddwyd

on

By

Posteri ymgyrchu Renaud Muselier, aelod plaid geidwadol Les Republicains (LR), llywydd y cynulliad rhanbarthol ac ymgeisydd ar gyfer yr etholiadau rhanbarthol yn rhanbarth deheuol Provence-Alpes-Cote d'Azur (PACA), a Thierry Mariani, ymgeisydd am lywyddiaeth Mae rhan rhanbarth PACA o docyn plaid Rassemblement Cenedlaethol (RN) de-dde Ffrainc, i'w weld ar baneli etholiadol cyn ail rownd etholiadau rhanbarthol Ffrainc yn Nice, Ffrainc, Mehefin 24, 2021. REUTERS / Eric Gaillard

Cynhaliodd Ffrainc ddŵr ffo ar gyfer etholiadau rhanbarthol ddydd Sul (27 Mehefin) a allai symud y cydbwysedd rhwng pwysau trwm gwleidyddol sy'n cystadlu am safle polyn yn ras arlywyddol y flwyddyn nesaf, yn ysgrifennu Michel Rose.

Profodd rownd gyntaf dydd Sul diwethaf yn enbyd i’r Arlywydd Emmanuel Macron, y mae ei blaid ar y trywydd iawn i ennill dim un o 13 rhanbarth tir mawr Ffrainc, ond a oedd hefyd yn siomedig i’r arweinydd asgell dde eithafol Marine Le Pen. Darllen mwy.

hysbyseb

Ynghanol ymatal enfawr, dim ond mewn un rhanbarth y daeth plaid Le Pen i'r brig, Provence yn y de-ddwyrain, gan arwain at bolau piniwn yn rhagweld y byddai'n dod gyntaf mewn chwech.

Yn lle hynny, llwyfannodd y ceidwadwyr traddodiadol dde-dde, a gafodd eu difetha gan Macron yn etholiadau arlywyddol a deddfwriaethol 2017, ddychweliad annisgwyl.

Mae triawd o'i aelodau gorau, pob un o'r cyn-weinidogion ac ar hyn o bryd wrth y llyw yn rhai o ranbarthau mwyaf poblog Ffrainc, yn rhedeg i'w hailethol y dydd Sul hwn, a fydd, gobeithio, yn rhoi man cychwyn iddynt ar gyfer ras arlywyddol 2022.

Yn benodol, mae Xavier Bertrand o ranbarth gogleddol Hauts-de-France o amgylch Calais wedi dod i'r amlwg fel ffefryn y ceidwadwyr mewn arolygon barn i gynrychioli'r blaid yn yr etholiad arlywyddol. Darllen mwy.

Mae cynorthwywyr Macron yn gweld y cyn-weinidog iechyd fel bygythiad a allai fwyta i ffwrdd yng nghanolfan pleidleiswyr canol-dde’r arlywydd yn rownd gyntaf y bleidlais arlywyddol ym mis Ebrill.

Valerie Pecresse yn rhanbarth mwyaf Paris a Laurent Wauquiez yn ardal fwyaf Lyon yw'r ddau geidwadwr arall y gallai eu tynged ddydd Sul benderfynu a ydynt yn herio Bertrand yn 2022.

Yn y cyfamser, mae Rali Genedlaethol Le Pen yn dal i obeithio ennill ei rhanbarth cyntaf erioed yn Provence-Alpes-Cote d'Azur o amgylch Marseille a Nice. Curodd ei raglaw, Thierry Mariani, cyn-weinidog ceidwadol, y periglor o'r canol-dde ddydd Sul diwethaf, ond o ymyl is na'r disgwyl. Darllen mwy.

Byddai buddugoliaeth yn rhoi momentwm a llwyfan i Le Pen i herio Macron yn 2022, byddai ailadroddiad o ddeuawd 2017 y mae arolygon barn yn dal i'w ddangos yn cael ei ennill gan Macron, ond gydag ymyl culach na phedair blynedd yn ôl.

Parhau Darllen

etholiadau Ewropeaidd

De pellaf y dde yn cael ei iro gan ganlyniadau etholiad, rhanbarth y de yn chwarae

cyhoeddwyd

on

By

Perfformiodd asgell dde Ffrainc yn waeth na'r hyn a ragwelwyd yn etholiadau rhanbarthol dydd Sul (20 Mehefin), dangosodd arolygon ymadael, gan adael buddugoliaeth ym maes brwydr ddeheuol Provence-Alpes-Cote d'Azur a llwyfan ar gyfer etholiad arlywyddol 2022 yn y balans, ysgrifennu Michel Rose a John Gwyddelig.

Marine Le Pen's (llun) Mynegodd Rassemblement National rwystredigaeth ynghylch y nifer isel a bleidleisiodd, wrth i’r dde dde ddod yn ôl yn y blwch pleidleisio ers dangosiad trychinebus yn etholiad arlywyddol 2017 a gorffennodd plaid yr Arlywydd Emmanuel Macron yn bumed.

Roedd y gyfradd ymatal uchel ym mhleidlais rownd gyntaf dydd Sul, a ragwelir ar 68.5% gan y pollster Elabe, yn cyd-daro â dydd Sul heulog ac ymddangosiad o fisoedd o gyrbau COVID-19 anodd.

hysbyseb

"Ni allaf ond gresynu at y trychineb dinesig hon, sydd wedi dadffurfio realiti etholiadol y wlad i raddau helaeth ac wedi rhoi syniad camarweiniol o'r grymoedd gwleidyddol sydd ar waith," meddai Le Pen.

"Os ydych chi am i bethau newid, ewch allan i bleidleisio."

Dangosodd pôl ymadael IPSOS i’r Les Republicains dde-dde ennill 27.2% o’r bleidlais genedlaethol, o flaen y dde eithaf ar 19.3%, ac yna’r blaid Werdd, y Blaid Sosialaidd a La Republique en Marche gan Macron ar 11.2%.

Ar gyfer de-dde Le Pen, mae hynny'n ostyngiad o fwy na 7 pwynt canran ledled y wlad o'i gymharu â'r etholiad diwethaf yn 2015, a ddaeth ar gefn ymosodiadau Islamaidd Paris.

Mae'r etholiadau rhanbarthol, y cynhelir ail rownd o bleidleisio ar eu cyfer ar Fehefin 27, yn cynnig blas o naws y pleidleisiwr cyn y flwyddyn nesaf, a phrawf o gymwysterau Le Pen.

Mae arweinydd de-dde Ffrainc, Marine Le Pen, yn traddodi araith ar gyfer etholiadau trefol y flwyddyn nesaf mewn anerchiad blynyddol diwedd haf i bleidiau yn Frejus, Ffrainc Medi 15, 2019. REUTERS / Jean-Paul Pelissier / File Photo

Mae hi wedi gwneud ymdrech ar y cyd i ddadwenwyno delwedd ei phlaid ac erydu pleidlais yr hawl brif ffrwd gyda brand llai llidiol o wleidyddiaeth boblogaidd gwrth-fewnfudo ewrosceptig.

Yn rhanbarth gogleddol Hauts-de-France, perfformiodd Les Republicains yn gryfach na’r disgwyl, yn ôl arolygon ymadael, gan bleidleisio o flaen y dde eithaf gydag ymyl ehangach na ragwelwyd.

Dywedodd prif ymgeisydd y blaid yn y gogledd, Xavier Bertrand, sy’n pitsio i fod yn ymgeisydd arlywyddol y ceidwadwr yn 2022, fod hawl y ganolfan wedi dangos mai hwn oedd y bulwark mwyaf effeithiol yn erbyn y dde eithaf.

Fe wnaeth plaid sy’n rheoli Macron gynddrwg â’r disgwyl, gyda llefarydd y blaid, Aurore Berge yn ei alw’n “slap yn wyneb”. Mae’r arlywydd wedi methu â phlannu gwreiddiau yn lleol, er bod ei boblogrwydd ledled y wlad yn parhau i fod yn uwch na’i ragflaenwyr.

Bydd prosiect arolygon barn Le Pen yn pleidleisio uchaf yn rownd gyntaf pleidlais arlywyddol y flwyddyn nesaf, wedi'i yrru gan sylfaen gymorth sydd wedi cael llond bol ar droseddu, bygythiadau i swyddi o globaleiddio ac elit sy'n rheoli sy'n cael ei ystyried fel rhywbeth nad yw'n gysylltiedig â dinasyddion cyffredin.

Nid yw plaid Le Pen erioed wedi rheoli rhanbarth o'r blaen. Os bydd hi'n ennill un yr wythnos nesaf, byddai'n anfon neges na ellir diystyru llywydd Rassemblement National yn 2022.

Dangosodd dau arolwg ymadael fod Rassemblement National yn gorffen ar y brig yn Provence-Alpes-Cote d'Azur, ond gydag ymyl culach na'r disgwyl dros Renaud Muselier ar ochr dde'r canol, a oedd wedi taro cynghrair â phlaid Macron.

Fodd bynnag, dywedodd ymgeisydd y blaid Werdd ei fod yn cynnal ei gynnig yn y de, gan wneud yr ornest dair ffordd yn fwy ffafriol i'r dde eithaf.

Bydd canlyniadau rownd gyntaf dydd Sul yn anfon partïon i mewn i ystafell gefn yn delio am ddau ddiwrnod i daro cynghreiriau cyn yr ail rownd.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd