Cysylltu â ni

Catalonia

Pardonau nid cam tuag at refferendwm, mae Sbaen yn rhybuddio ymwahanwyr Catalwnia

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae arweinydd Catalwnia, Jordi Cuixart, yn dal baner o flaen carchar Lledoners ar ôl i lywodraeth Sbaen gyhoeddi pardwn i’r rhai a gymerodd ran yng nghais annibyniaeth 2017 Catalwnia, Sant Joan de Vilatorrada, ger Barcelona, ​​Sbaen, Mehefin 23, 2021. REUTERS / Albert Gea

Dywedodd llywodraeth Sbaen ddydd Mercher (23 Mehefin) nad oedd pardwnau a roddwyd i naw o arweinwyr ymwahanu Catalaneg a garcharwyd yn golygu ei bod yn barod i drafod refferendwm ar annibyniaeth i’r rhanbarth, ysgrifennu Inti Landauro a Cristina Galan, Reuters.

Awdurdododd y Goruchaf Lys ryddhau'r naw gwleidydd ac actifydd ar ôl i'r cabinet gymeradwyo'r mesur clirio mewn ystum y mae'n gobeithio y bydd yn meithrin deialog i gadw'r rhanbarth yn rhan o Sbaen. Darllen mwy.

hysbyseb

Roedd disgwyl i'r naw adael y carchar yn ddiweddarach ddydd Mercher.

Fe'u dedfrydwyd yn 2019 i rhwng naw a 13 blynedd am golled a chamddefnyddio arian cyhoeddus, ar ôl refferendwm anawdurdodedig ar fordaith a arweiniodd at ddatganiad annibyniaeth byrhoedlog ac argyfwng gwleidyddol gwaethaf Sbaen ers degawdau.

Mae'r pardonau yn amodol, ac mae gwaharddiad ar yr arweinwyr sy'n dal swydd gyhoeddus yn parhau yn eu lle.

hysbyseb

"Nid cwestiwn yn unig ei fod yn anghyfansoddiadol, yw na allwn ddal i dorri'r gymdeithas Gatalaneg," meddai'r Prif Weinidog Pedro Sanchez wrth y senedd, gan ateb galwadau gan ddeddfwyr ymwahanol am bleidlais arall a awdurdodwyd gan Madrid.

Yn y cyfamser, mae gwrthbleidiau ceidwadol wedi adnewyddu eu galwadau i Sanchez ymddiswyddo dros y pardonau, gan ddadlau bod y symud yn tanseilio undod Sbaen.

Mae arolygon barn yn dangos bod tua hanner poblogaeth Catalwnia yn ffafrio gwahanu o Sbaen.

Fe wnaeth y llywodraeth hefyd ddiystyru amnest cyffredinol ar gyfer tua 3,000 o bobl ag achosion cyfreithiol yn ymwneud â refferendwm 2017, a fyddai hefyd yn cynnwys gwleidyddion a ffodd o Sbaen fel cyn arweinydd llywodraeth ranbarthol Catalwnia, Carles Puigdemont.

"Ni fydd amnest, ni fydd hunanreolaeth, yr hyn fydd yna ddeialog a gwleidyddiaeth," meddai'r Gweinidog Polisi Rhanbarthol, Miquel Iceta.

Dywedodd y Gweinidog Cyfiawnder Juan Carlos Campo fod Puigdemont yn parhau i fod yn ffo a geisiwyd gan y llysoedd.

Catalonia

Mewn 'ysbryd deialog', carcharodd Sbaen i bardwn ymwahanwyr Catalwnia

cyhoeddwyd

on

By

Prif Weinidog Sbaen, Pedro Sanchez (Yn y llun) dywedodd y bydd ei lywodraeth yn maddau naw arweinydd carcharu cais annibyniaeth 2017 a fethodd Catalwnia heddiw (22 Mehefin), gan ddweud bod ceisio cymodi gyda’r rhanbarth er budd y cyhoedd, yn ysgrifennu Joan Faus.

Ond wrth i Sanchez siarad am obeithion am “ysbryd deialog a chytgord”, fe wnaeth protestwyr ymwahanol yn Barcelona glampio am refferendwm newydd ar annibyniaeth a bygythiodd y gwrthbleidiau ym Madrid herio’r pardwnau yn y llys.

"Er mwyn dod i gytundeb, rhaid i rywun wneud y cam cyntaf. Bydd llywodraeth Sbaen yn gwneud y cam cyntaf hwnnw nawr," meddai Sanchez wrth ddigwyddiad ym mhrifddinas Catalwnia a fynychwyd gan tua 300 aelod o gymdeithas sifil Catalwnia ond a foicotiwyd gan ei llywodraeth o blaid annibyniaeth.

hysbyseb

Mae arolygon barn yn dangos bod bron i hanner poblogaeth Catalwnia eisiau annibyniaeth ar Sbaen.

"Catalwnia, Catalans rydyn ni'n dy garu di," meddai Sanchez yng Nghatalaneg ar ddiwedd ei araith yn nhŷ opera Barcelona.

Ond gallai'r symud fod yn amhoblogaidd ac yn fentrus.

hysbyseb

Mae arolygon barn yn awgrymu bod tua 60% o Sbaenwyr yn erbyn rhyddhau'r gwleidyddion a'r gweithredwyr. Mae'r gwrthbleidiau wedi dweud y byddan nhw'n ceisio gwyrdroi'r pardonau.

"Nid yw apelio yn opsiwn, dim ond gohiriad sy'n rhoi cryfder newydd i'r bygythiad," meddai arweinydd ceidwadol Plaid y Bobl, Pablo Casado, ar ôl cyhoeddiad Sanchez.

Dywedodd ffynonellau'r llywodraeth fod Sanchez yn betio y gall ddefnyddio adferiad economaidd a rhaglen frechu COVID-19 lwyddiannus i reidio'r hyn sy'n dilyn llanw amhoblogaiddrwydd ac atgyweirio unrhyw ddifrod cyfochrog cyn etholiadau cenedlaethol sy'n ddyledus yn 2023.

Ei nod yn y pen draw a allai ddiffinio ei etifeddiaeth yw gwanhau'r ymgyrch annibyniaeth a datrys argyfwng gwleidyddol mwyaf Sbaen ers degawdau.

Mae protestwyr yn gweiddi sloganau wrth ymyl car patrol Gwarchodlu Sifil Sbaen sydd wedi’i ddifrodi y tu allan i adeilad gweinidogaeth economi rhanbarth Catalwnia yn ystod cyrch gan heddlu Sbaen ar swyddfeydd y llywodraeth, yn Barcelona, ​​Sbaen, ddechrau Medi 21, 2017. REUTERS / Jon Nazca
Protestiadau actifydd ymwahanol Catalwnia yn ystod cyfarfod Prif Weinidog Sbaen, Pedro Sanchez, ynglŷn â chynlluniau i roi pardwnau i ddwsin o arweinwyr ymwahanol Catalwnia, yn Gran Teatre del Liceu, yn Barcelona, ​​Sbaen, Mehefin 21, 2021. REUTERS / Albert Gea

Dedfrydodd Goruchaf Lys Sbaen yn 2019 y naw arweinydd Catalwnia am eu rôl mewn refferendwm annibyniaeth anawdurdodedig a datganiad annibyniaeth byrhoedlog. Ymatebodd Madrid ar y pryd trwy orfodi rheolaeth uniongyrchol dros y rhanbarth am saith mis yn 2017-2018.

Maent yn cynnwys Oriol Junqueras, dirprwy bennaeth llywodraeth Catalwnia yn ystod refferendwm 2017, a ddedfrydwyd i 13 mlynedd yn y carchar, a Raul Romeva, a ddedfrydwyd i 12 mlynedd am ei rôl fel pennaeth materion tramor Catalwnia.

"Dydyn ni ddim yn disgwyl y bydd y rhai sy'n ceisio annibyniaeth yn newid eu delfrydau, ond rydyn ni'n disgwyl (maen nhw) yn deall nad oes llwybr y tu allan i'r gyfraith," meddai Sanchez.

Y tu allan, protestiodd cannoedd o ymwahanwyr gan fynnu amnest llawn, ac ymyrrodd un aelod o'r gynulleidfa â Sanchez am ychydig eiliadau gan weiddi "Annibyniaeth".

"Pardonau yn beth bach, y gwir yw eu bod wedi cymryd ein rhyddid i lefaru ar bob lefel, mae gennym ein llywodraeth gyfreithlon yn y carchar neu mewn alltudiaeth, ac mae hyn yn ddifrifol iawn mewn democratiaeth," meddai Quima Albalate, 61, un o'r protestwyr.

Galwodd un arall y pardonau yn "ffars".

Mae'r cabinet oherwydd stampiwch y pardonau ar rwber yn ei gyfarfod heddiw, a ddylai arwain at ryddhau’r ymwahanwyr o’r carchar ychydig ddyddiau’n ddiweddarach.

Nod Sanchez yw rhoi cychwyn ar drafodaethau rhwng y llywodraeth ganolog a rhanbarthol.

Dywedodd pennaeth llywodraeth ymwahanol Catalwnia, Pere Aragones, fod y pardonau yn gam cyntaf i’w groesawu i ddechrau deialog ond eu bod yn eu hystyried yn annigonol, gan addo gwthio am refferendwm awdurdodedig newydd.

“Mae llywodraeth Sbaen yn cywiro dyfarniad annheg gan y Goruchaf Lys,” meddai wrth gohebwyr, gan ddweud nad yw pleidleisio yn drosedd.

Mae'r Gwyrddion / EFA yn croesawu'r penderfyniad, sydd, medden nhw, yn dod ar ôl "dedfryd farnwrol anghymesur a bron i bedair blynedd o garchar annheg". Dywedodd Ska Keller a Philippe Lamberts, llywyddion Grŵp Gwyrddion / EFA: "Rydym yn cefnogi’n gryf y penderfyniad a gymerwyd gan lywodraeth flaengar Sbaen. Dylai’r pardonau hyn fod y cam cyntaf tuag at gam newydd o ddeialog a thrafodaethau. Rydym yn annog Sbaen a Chatalaneg llywodraethau i fachu’r foment wleidyddol bwysig hon i symud tuag at yr ateb gwleidyddol yr ydym wedi gofyn amdano erioed. Datrysiad gwleidyddol yn seiliedig ar gyfiawnder a democratiaeth. Mae'r tabl deialog sefydledig yn gyfle da i symud tuag at y cyfeiriad hwn. "

Parhau Darllen

Catalaneg

Mae ASEau Catalwnia yn colli imiwnedd ar ôl pleidlais gyfrinachol Senedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae Sbaen eisiau Clara Ponsati, Carles Puigdemont a Toni Comin am eu rhan yn refferendwm annibyniaeth Catalwnia 2017

Mae Senedd Ewrop wedi pleidleisio i gael gwared ar imiwnedd seneddol tri ASE Catalwnia y mae Sbaen eu heisiau yn ystod 2017 annibyniaeth gwthio. Mae cyn-lywydd Catalwnia Carles Puigdemont a'i gyn-weinidogion Clara Ponsati a Toni Comin yn alltud ym Mrwsel, a gallai Madrid nawr ail-warantu gwarantau arestio Ewropeaidd sydd hyd yma wedi cael eu gwrthod gan Wlad Belg, yn ysgrifennu Greg Russell @National_Greg.

Mewn pleidlais gudd a gynhaliwyd neithiwr ond a ddatgelwyd y bore yma yn unig, pleidleisiodd mwy na 400 o ASEau i godi eu himiwnedd, bron i 250 yn erbyn a mwy na 40 o ASEau yn ymatal.

hysbyseb

Mae disgwyl i Puigdemont godi’r mater yn Llys Cyfiawnder Ewrop (ECJ) ar ôl i adroddiad gan Bwyllgor Materion Cyfreithiol y senedd yn argymell cael gwared ar eu himiwnedd gael ei ollwng i’r cyfryngau.

Dyma'r trydydd tro i Goruchaf Lys Sbaen geisio eu hestraddodi, ar ôl i ymdrechion blaenorol fethu yn yr Alban, Gwlad Belg a'r Almaen.

Ni fydd colli eu himiwnedd yn effeithio ar eu statws fel ASEau, y byddant yn eu cadw nes eu bod yn cael eu gwahardd o'u swydd gan gollfarn.

hysbyseb

Trydarodd Aamer Anwar, cyfreithiwr Ms Ponsati: “Pleidlais gywilyddus gan @Europarl_EN yn rhoi i mewn i Sbaen i godi imiwnedd ASEau @ClaraPonsati @toni_comin @KRLS Sy’n wynebu estraddodi ac erledigaeth wleidyddol am arfer ewyllys ddemocrataidd pobl Catalwnia - Mae’r frwydr gyfreithiol yn mynd ymlaen ”

Croesawodd llywodraeth Sbaen y penderfyniad gan ddeddfwrfa’r Undeb Ewropeaidd ar unwaith fel buddugoliaeth i reolaeth y gyfraith ac yn erbyn y rhai a geisiodd dorri rhanbarth y gogledd-ddwyrain oddi wrth weddill Sbaen.

Parhau Darllen

Catalaneg

Mae ymwahanwyr Catalwnia yn cynyddu'r mwyafrif, deialog â Madrid yn y golwg

cyhoeddwyd

on

By

Enillodd pleidiau arwahanol ddigon o seddi ddydd Sul yn senedd ranbarthol Catalwnia i gryfhau eu mwyafrif, er bod dangosiad cryf i’r gangen leol o Sosialwyr dyfarniad Sbaen yn tynnu sylw at ddeialog, yn hytrach na chwalu, â Madrid, ysgrifennu a
Mae ymgeiswyr yn pleidleisio yn etholiad rhanbarthol Catalwnia

Gyda dros 99% o bleidleisiau wedi'u cyfrif, enillodd ymwahanwyr 50.9% o'r bleidlais, gan ragori ar y trothwy 50% am y tro cyntaf. Y senario fwyaf tebygol oedd i'r ddwy brif blaid ymwahanol ymestyn eu llywodraeth glymblaid.

Mae'r canlyniad terfynol yn annhebygol, fodd bynnag, o arwain at ailadrodd y datganiad annibyniaeth anhrefnus, byrhoedlog o Sbaen a ddigwyddodd yn 2017. Mae tensiynau wedi llanw ac roedd y mwyafrif o bleidleiswyr yn poeni mwy am y pandemig COVID-19 nag annibyniaeth.

Efallai bod y nifer isel a bleidleisiodd o 53% yng nghanol y pandemig, i lawr o 79% yn yr etholiad blaenorol yn 2017, wedi ffafrio pleidiau ymwahanol, y cafodd eu cefnogwyr eu symbylu.

hysbyseb

Mae monitorau etholiad yn cyfnewid masgiau wyneb ar gyfer siwtiau amddiffynnol corff llawn yn ystod awr olaf y pleidleisio, “yr awr zombie”, a neilltuwyd ar gyfer pobl â COVID-19 a gadarnhawyd neu yr amheuir ei fod. Roedd rhagofalon eraill yn ystod y dydd yn cynnwys tymereddau a gymerwyd wrth gyrraedd, gel llaw a chofnodion ac allanfeydd ar wahân.

Dywedodd y blaid ymwahanol chwith Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y byddai'n arwain y llywodraeth ranbarthol ac yn ceisio cefnogaeth pleidiau eraill ar gyfer refferendwm ar annibyniaeth.

“Mae’r wlad yn cychwyn oes newydd gyda (ymwahanwyr) yn rhagori ar 50% o’r bleidlais am y tro cyntaf. ... Mae gennym gryfder aruthrol i gyflawni refferendwm a gweriniaeth Catalwnia, ”meddai’r pennaeth rhanbarthol dros dro Pere Aragones, a arweiniodd lechen ymgeiswyr ei blaid.

hysbyseb
Anogodd Brif Weinidog Sbaen, Pedro Sanchez, i gynnal trafodaethau i gytuno ar refferendwm.

Ond mae’r bleidlais dameidiog, a welodd y Sosialwyr yn ennill y ganran uchaf o bleidleisiau, 23%, a’r un nifer o seddi ag ERC - 33 yn y cynulliad 135 sedd - yn golygu y byddan nhw hefyd yn ceisio ffurfio llywodraeth.

Dadleuodd yr ymgeisydd sosialaidd Salvador Illa, a arweiniodd ymateb coronafirws Sbaen hyd yn ddiweddar fel gweinidog iechyd, fod galwad eang yng Nghatalwnia am gymodi ar ôl blynyddoedd o ymwahaniaeth a dywedodd y byddai'n ceisio ceisio mwyafrif yn y senedd.

Byddai hynny'n gofyn am gynghrair annhebygol, fodd bynnag, gyda phartïon eraill.

Enillodd y Junts pro-annibyniaeth canol-dde amcangyfrif o 32 sedd, tra cafodd CUP y blaid ymwahanol pellaf chwith naw. Ystyrir bod y ddwy blaid yn allweddol i gyflawni llywodraeth glymblaid ymwahanol arall.

Enillodd plaid dde-ddeheuol cenedlaetholgar Sbaen Vox 11 sedd yn senedd Catalwnia am y tro cyntaf, o flaen Plaid y Bobl, prif blaid geidwadol Sbaen, a’r Ciudadanos dde-ganol. Vox eisoes yw'r drydedd blaid fwyaf yn senedd genedlaethol Sbaen.

Ond gydag ERC yn cael ei weld yn cael mwy o wneuthurwyr deddfau na Junts y tro hwn, gallai hynny roi hwb i sefydlogrwydd llywodraeth ganolog Sbaen.

Gellid ystyried y canlyniad yn newyddion da i Sanchez wrth i’w blaid Sosialaidd ennill bron i ddwbl yr 17 sedd a gafodd yn 2017.

Mae ERC wedi darparu pleidleisiau allweddol i’r Sosialwyr yn senedd Sbaen yn gyfnewid am sgyrsiau ar wrthdaro gwleidyddol Catalwnia.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd