Cysylltu â ni

Mae dysgu oedolion

#EuropeanE EDUCATIONArea - 54 cynghrair yn cystadlu i ddod yn brifysgolion Ewropeaidd cyntaf

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae'r peilot cyntaf yn galw o dan y Menter Prifysgolion Ewrop wedi arwain at geisiadau gan gynghreiriau 54, sy'n cynnwys mwy na sefydliadau addysg uwch 300 o wledydd Ewropeaidd 31 gan gynnwys holl aelod-wladwriaethau'r UE.

Mae'r sefydliadau'n cynnwys prifysgolion cynhwysfawr ac wedi'u seilio ar ymchwil, prifysgolion gwyddorau cymhwysol, prifysgolion technegol, yn ogystal ag ysgolion celf a meddygol. Mae gan tua 80% o'r cynghreiriau arfaethedig rhwng pump ac wyth partner, gan greu pontydd addysgol ledled Ewrop, a sicrhau cwmpas daearyddol eang.

Dywedodd y Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Ieuenctid a Chwaraeon Tibor Navracsics: “Rwy’n falch iawn o weld diddordeb mor fawr yn y fenter Prifysgolion Ewropeaidd newydd, gan ddod ag ystod amrywiol o sefydliadau addysg uwch o bob rhan o Ewrop ynghyd. Mae hyn yn dangos bod prifysgolion Ewrop yn awyddus i gydweithredu'n agosach nag erioed o'r blaen. Rwy'n argyhoeddedig y bydd y fenter hon, bloc adeiladu allweddol yn yr Ardal Addysg Ewropeaidd, yn newid gêm go iawn ar gyfer Ewrop sy'n grymuso cenedlaethau newydd i gydweithredu a gweithio o fewn diwylliannau Ewropeaidd a byd-eang, mewn gwahanol ieithoedd, ac ar draws ffiniau, sectorau a disgyblaethau academaidd. ”

Neilltuwyd € 60 miliwn ar gyfer y peilot cyntaf hwn o fewn y Erasmus + rhaglen; a'r 12 cyntaf Dylai Prifysgolion Ewropeaidd gael eu dewis erbyn haf 2019. Disgwylir y bydd ail alwad beilot yn dilyn yn ddiweddarach eleni, a rhagwelir y bydd y fenter yn cael ei chyflwyno'n llawn o dan raglen Erasmus yn y dyfodol o 2021. Y nod yw adeiladu o leiaf ugain o brifysgolion Ewropeaidd erbyn 2024 yng nghyd-destun y Ardal Addysg Ewropeaidd.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd