Cysylltu â ni

Erasmus +

Rhaglen Waith Flynyddol Erasmus+ 2023: Y Comisiwn yn cynyddu’r gyllideb flynyddol i €4.43 biliwn, gan ganolbwyntio ar ddysgwyr a staff o’r Wcráin

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu adolygiad o Raglen Waith Flynyddol Erasmus+ ar gyfer 2023. Mae cyllideb gyffredinol y rhaglen ar gyfer eleni wedi'i diwygio i fyny i €4.43 biliwn, yr amlen ariannol flynyddol uchaf erioed i raglen Erasmus+ ei chyrraedd. Bydd y cynnydd yn y gyllideb yn atgyfnerthu'r Erasmus + blaenoriaethau ar gynhwysiant, dinasyddiaeth weithredol a chyfranogiad democrataidd, ac ar y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol yn yr UE a thramor.

Mae’r rhaglen waith ddiwygiedig yn cynnwys llwyth blaen €100 miliwn o gyllideb Erasmus+ 2027, i gefnogi prosiectau sy’n hyrwyddo gweithgareddau addysgol ac yn hwyluso’r integreiddio pobl sy'n ffoi rhag y rhyfel yn yr Wcrain yn eu hamgylcheddau dysgu newydd, yn ogystal â gweithgareddau sy'n cefnogi sefydliadau, dysgwyr a staff yn yr Wcrain. Gall gweithgareddau a ariennir amrywio o gyrsiau integreiddio ieithyddol a diwylliannol ac offer dysgu iaith wedi'u cyfeirio at addysgwyr neu ddysgwyr, i ysgoloriaethau neu gymorth ariannol cyffredinol ym mhob sector Erasmus+ ar gyfer dysgwyr ac addysgwyr.

Mae dimensiwn rhyngwladol Erasmus+ yn cael ei gryfhau gyda chynnydd yn y gyllideb o €31 miliwn, a ddefnyddir i atgyfnerthu prosiectau symudedd a meithrin gallu mewn addysg uwch i gefnogi prosiectau cydweithredu rhyngwladol.

Yn seiliedig ar alwadau agored am geisiadau prosiect, gall unrhyw gorff cyhoeddus neu breifat sy’n weithgar ym meysydd addysg, hyfforddiant, ieuenctid a chwaraeon wneud cais am gyllid, gyda chymorth Erasmus+ Asiantaethau Cenedlaethol yn seiliedig ym mhob aelod-wladwriaeth a thrydydd gwlad sy'n gysylltiedig â'r rhaglen, a'r Asiantaeth Weithredol Addysg a Diwylliant Ewropeaidd. Bydd yr alwad nesaf am gynigion, sy'n canolbwyntio ar bartneriaethau cydweithredu gyda blaenoriaeth ychwanegol ar ddysgwyr, addysgwyr a staff o'r Wcráin, yn agor ar 22 Mawrth 2023. Wedi'i greu dros 35 mlynedd yn ôl, mae Erasmus+ yn un o raglenni mwyaf emblematig yr UE a thros 13 miliwn. mae pobl wedi cymryd rhan yn y rhaglen hyd yn hyn. Mwy o wybodaeth yn a Datganiad i'r wasg.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd