Cysylltu â ni

Senedd Ewrop

sgyrsiau buddsoddiad yr UE-Tsieina: Dim caniatâd EP heb dryloywder, ASEau masnach rhybuddio

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Diwrnod busnesBydd sgyrsiau EU-China ar gytundeb buddsoddi a mynediad i'r farchnad yn cyffwrdd â diddordebau sy'n sensitif iawn i gyhoedd yr UE. Felly mae'n rhaid eu cynnal "gyda'r lefel uchaf bosibl o dryloywder" ac yn destun goruchwyliaeth seneddol. Bydd hwn yn rhag-amod i gydsyniad Senedd Ewrop i’r fargen, y bydd ei angen yn nes ymlaen, yn rhybuddio’r Pwyllgor Masnach Ryngwladol mewn penderfyniad a bleidleisiwyd ar 17 Medi.

Y fargen hon, a ddyluniwyd i amddiffyn buddsoddwyr ar y ddwy ochr, fyddai'r gyntaf ers i Gytundeb Lisbon wneud buddsoddiad uniongyrchol tramor yn gymhwysedd unigryw yn yr UE. Byddai’n disodli cytundebau buddsoddi dwyochrog 26 sydd gan aelod-wladwriaethau’r UE â Tsieina heddiw.

Dywed ASEau y dylai'r trafodaethau ddechrau dim ond ar ôl i China gytuno'n ffurfiol i roi ei rheolau mynediad i'r farchnad ar y bwrdd trafod a bod yn rhaid i unrhyw fargen sicrhau mwy o gydraddoldeb rhwng amgylcheddau'r buddsoddiad y ddwy ochr. Pasiwyd y penderfyniad, a ddrafftiwyd gan Helmut Scholz (GUE / NGL, DE), o 25 pleidlais i 2 gyda 3 yn ymatal.

Cydraddoldeb amgylcheddau buddsoddi

hysbyseb

Tra bo'r Tsieineaid yn gweld yr UE fel amgylchedd buddsoddi sefydlog, mae buddsoddiadau cwmnïau'r UE yn Tsieina yn aml yn cael eu beichio gan, ymhlith pethau eraill, y mecanwaith adolygu y mae Tsieina yn ei ddefnyddio i "hidlo" buddsoddiadau tramor a'r trosglwyddiadau technoleg strategol a fynnir yn gyfnewid am ganiatáu buddsoddwyr tramor. i mewn, yn nodi'r testun. Rhaid i unrhyw fargen felly gael gwared ar y beichiau hyn a lefelu’r cae chwarae ar gyfer cystadlu rhwng cwmnïau a redir gan y wladwriaeth yn Tsieina a rhai preifat yr UE, ychwanega.

Eithriad diwylliannol

Mae ASEau yn galw am eithrio gwasanaethau diwylliannol a chlyweledol o'r trafodaethau mynediad i'r farchnad. Dylai'r fargen hefyd amddiffyn gwasanaethau cyhoeddus yn yr UE a sicrhau cydymffurfiad â safonau diogelu data'r UE, maen nhw'n ychwanegu.

hysbyseb

Cymalau cymdeithasol ac amgylcheddol

Dylai unrhyw fargen gynnwys cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol rhwymol, cymalau cymdeithasol ac amgylcheddol ymhellach, meddai'r testun.

Diystyru buddsoddiad yr UE mewn nwyddau llafur gorfodol Tsieineaidd

Ni ddylai nwyddau a gynhyrchir yng ngwersylloedd llafur gorfodol Laogai yn Tsieina, "elwa o fuddsoddiadau a wneir o dan y cytundeb buddsoddi dwyochrog hwn", dywed ASEau.

Y camau nesaf

Bydd penderfyniad sy'n nodi gofynion y Senedd yn cael ei roi i bleidlais lawn yn sesiwn Hydref I, ychydig cyn y disgwylir i Gyngor Gweinidogion yr UE awdurdodi lansio trafodaethau buddsoddi dwyochrog yr UE-China. Unwaith y bydd y fargen yn cael ei tharo, bydd angen cydsyniad y Senedd er mwyn iddi ddod i rym.

Cefndir

Mae masnach UE-China wedi tyfu'n gyflym yn ystod y 30 mlynedd diwethaf, i € 433.8 biliwn yn 2012. Gwarged masnach Tsieina â'r UE oedd € 146.0 biliwn yn 2012, i fyny o € 49 biliwn yn 2000. Yn 2011, buddsoddiadau cwmnïau'r UE yn Tsieina cyfanswm o € 102 biliwn a buddsoddiadau Tsieina yn yr UE € 15 biliwn.

Senedd Ewrop

EYE2021 ar-lein: Cymerwch ran a siapiwch y dyfodol

cyhoeddwyd

on

Os ydych chi rhwng 16 a 30 oed ac eisiau siapio dyfodol Ewrop, cymerwch ran yn yr EYE2021 ar-lein a lleisiwch eich llais, materion yr UE.

Yn ystod wythnos gyntaf mis Hydref, bydd miloedd o bobl ifanc o'r UE yn cymryd drosodd y Senedd yn Strasbwrg ar gyfer y Digwyddiad Ieuenctid Ewrop (LLYGAD), i drafod a rhannu syniadau ar sut i lunio dyfodol Ewrop.

Byddant yn cael cyfle i gymryd rhan mewn dadleuon panel, gweithdai, gweithgareddau chwaraeon, stondinau a pherfformiadau artistig ynghyd â chyfnewid syniadau gydag arbenigwyr, gweithredwyr, dylanwadwyr a'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau.

hysbyseb

Cymryd rhan mewn profiad rhithwir

Fodd bynnag, nid oes rhaid i chi fod yn Strasbwrg i gymryd rhan: mae EYE2021 hefyd yn cynnwys tunnell o weithgareddau ar-lein.

Cysylltu â'r platfform ar-lein trwy unrhyw ddyfais neu drwy lawrlwytho'r app pwrpasol. Cymerwch ran mewn amser real a chyfnewid syniadau neu ddal i fyny yn nes ymlaen.

hysbyseb

I gael y gorau o'r profiad, cofrestrwch ar y platfform, sy'n eich galluogi i:

  • Rhwydweithio gyda chyfranogwyr, siaradwyr, sefydliadau eraill: anfonwch negeseuon at gyfranogwyr eraill a rhannwch eich barn gyda'r siaradwyr / sefydliad
  • Darganfyddwch sefydliadau ieuenctid a dysgwch fwy am eu gwaith
  • Archebwch y gweithgareddau y mae gennych ddiddordeb ynddynt
  • Gofynnwch gwestiynau, rhannu sylwadau, ateb arolygon barn a sgwrsio â chyfranogwyr eraill yn fyw
  • Cymerwch ran mewn cystadlaethau ar-lein ac ennill gwobrau


Gweithgareddau ar-lein dechrau 4 Hydref. Gallwch ei ddilyn ar gyfryngau cymdeithasol gyda'r hashnod # EYE2021.

Eich dyfodol chi a'n dyfodol ni

Bydd EYE2021 hefyd yn benllanw proses ymgynghori ieuenctid Senedd Ewrop ar gyfer y Cynhadledd ar Ddyfodol Ewrop. Rhannwch eich syniadau cyn 9 Hydref.

Bydd cyfranogwyr EYE2021 yn archwilio'r syniadau mewn gweithdai ac yna'n pleidleisio arnynt. Bydd y canlyniadau'n mynd i mewn i adroddiad, a fydd yn cael ei gyflwyno i aelodau'r Gynhadledd a'i fwydo i'r ddadl wleidyddol.

EYE2021 

Parhau Darllen

etholiadau Ewropeaidd

Mae darpar wneuthurwr brenin yr Almaen yn gweld canabis cyfreithiol ond fawr ddim arall gyda chynghrair SPD / Gwyrddion

cyhoeddwyd

on

By

Rhoddir placard o Christian Lindner, ymgeisydd gorau FDP y Blaid Ddemocrataidd Rydd ar fwrdd ar gyfer etholiadau cyffredinol yr Almaen ar Fedi 26 yn Bonn, yr Almaen, Medi 20, 2021. REUTERS / Wolfgang Rattay

Mae cyfreithloni canabis yn ymwneud â'r unig beth y gallai Democratiaid Rhydd yr Almaen (FDP) gytuno'n hawdd â'r Democratiaid Cymdeithasol a'r Gwyrddion canol-chwith, meddai arweinydd y FDP, gan swnio'n cŵl ar y posibilrwydd o ffurfio clymblaid "goleuadau traffig" fel y'i gelwir, yn ysgrifennu Paul Carrel, Reuters.

Mae Christian Lindner eisiau i'w FDP busnes-gyfeillgar fod yn frenhinwyr ar ôl etholiad cenedlaethol yr Almaen ddydd Sul, lle mae cwrs economi fwyaf Ewrop yn y dyfodol yn y fantol ar ôl 16 mlynedd o arweinyddiaeth gyson, dde-ganol o dan Angela Merkel.

hysbyseb

Mewn grym er 2005, mae'n bwriadu camu i lawr ar ôl y bleidlais.

Mae arolygon barn yn dangos bod clymblaid o’r Democratiaid Cymdeithasol chwith-canol (SPD) a’r Gwyrddion gyda’r FDP, a alwyd yn gynghrair goleuadau traffig oherwydd lliwiau eu plaid o goch, gwyrdd a melyn, yn bosibilrwydd rhifyddol go iawn ar ôl yr etholiad.

Ond pan ofynnwyd iddo gan bapur newydd Augsburger Allgemeine mewn cyfweliad beth allai fod yn haws i'r FDP ei gyflawni gyda'r Democratiaid Cymdeithasol (SPD) a'r Gwyrddion na gyda cheidwadwyr Merkel, y mae'n agosach atynt, atebodd Lindner yn syml:

hysbyseb

"Cyfreithloni canabis."

Pan ofynnwyd iddo enwi unrhyw faterion eraill, ymatebodd: "Ni allaf feddwl am lawer ar hyn o bryd."

Lindner, y mae ei blaid yn credu mewn toriadau treth a chyfreithloni canabis, dywedodd ei fod yn ansicr beth oedd ymgeisydd canghellor y Democratiaid Cymdeithasol, Olaf Scholz.

"Dwi ddim yn siŵr beth yw ei safbwynt gwleidyddol ei hun," meddai.

Gwelodd SPD Scholz ei arwain dros geidwadwyr Merkel yn gul mewn arolwg barn a gyhoeddwyd ddydd Mawrth (21 Medi), gan dynnu sylw at ras dynhau bum niwrnod cyn yr etholiad.

Parhau Darllen

Senedd Ewrop

Dyfodol Ewrop: Mae Ewropeaid yn trafod economi, swyddi, addysg yn Strasbwrg

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu’r cyntaf o’r pedwar panel dinasyddion Ewropeaidd yn Strasbwrg ar 17-19 Medi i drafod yr economi, addysg, diwylliant a’r chwyldro digidol.

Daeth cyfanswm o 200 o bobl i Senedd Ewrop yn Strasbwrg ar gyfer dechrau proses a fydd yn caniatáu iddynt lunio argymhellion ar gyfer polisïau’r UE yn y Cynhadledd ar Ddyfodol Ewrop.

Edrychodd aelodau'r panel, a ddewiswyd ar hap i gynrychioli amrywiaeth yr UE, ar ystod eang o bynciau gan gynnwys yr economi, swyddi, cyfiawnder cymdeithasol, addysg, diwylliant, pobl ifanc, chwaraeon a'r trawsnewid digidol.

hysbyseb

Yn ei sylwadau croesawgar, ASE Guy Verhofstadt, tanlinellodd cyd-gadeirydd bwrdd gweithredol y Gynhadledd natur hanesyddol y digwyddiad: “Dyma’r tro cyntaf i wleidyddiaeth Ewropeaidd gael ei datblygu nid ar gyfer y dinasyddion, ond gan y dinasyddion. Ni drefnwyd y math hwn o brofiad democrataidd erioed o'r blaen ar lefel drawswladol, pan-Ewropeaidd ”.

Cyfarfodydd bob yn ail rhwng trafodaethau mewn grwpiau bach a thrafodaethau gyda'r holl aelodau sy'n eistedd yn siambr lawn y Senedd. Rhannodd arbenigwyr yn y gwahanol feysydd eu barn ar ddatblygiadau a heriau allweddol.

Yn ystod ei sesiwn tridiau cyntaf o dri, sefydlodd y panel bum thema a fydd yn cael eu hystyried yn fanylach yn y cyfarfodydd a ganlyn:

hysbyseb
  • Gweithio yn Ewrop
  • Economi ar gyfer y dyfodol
  • Cymdeithas gyfiawn
  • Dysgu yn Ewrop
  • Trawsnewid digidol moesegol a diogel

Rhannwyd pob thema yn is-bynciau. Yn ystod y sesiynau nesaf, bydd aelodau'r panel yn cael eu rhannu'n grwpiau i weithio ar yr is-bynciau, yn ogystal â chynnal trafodaethau ehangach gyda holl aelodau'r panel.

Dewisodd y panel 20 o gynrychiolwyr hefyd ar gyfer Cyfarfod Llawn y Gynhadledd, lle byddant yn cyflwyno casgliadau a thrafodaeth y panel gyda chynrychiolwyr sefydliadau’r UE a seneddau cenedlaethol.

Croesawodd cyfranogwyr y cyfle i siarad am y materion sy'n wynebu'r UE. Dywedodd Claudia, merch yn ei harddegau o’r Eidal: “Mae hyn yn ddiddorol iawn. Doeddwn i ddim yn gwybod llawer am wleidyddiaeth ac economeg, ond rydw i'n hapus iawn i fod yma, i gwrdd â phobl o wahanol ddiwylliannau a thrafod ystod eang o wahanol broblemau. "

Dywedodd Eduardo, o Sbaen: “Mae wedi bod yn brofiad anhygoel. Doeddwn i ddim yn gwybod beth i'w ddisgwyl, ond allwn i byth ddychmygu rhywbeth fel hyn. Rwy'n dymuno y gallwn fod wedi ei wneud 20 mlynedd yn ôl. "

Bydd yr ail sesiwn yn cael ei chynnal ar-lein ar 5-7 Tachwedd, tra bydd y drydedd yn cael ei chynnal yn bersonol 3-5 Rhagfyr yn Nulyn.

Bydd paneli dinasyddion Ewropeaidd eraill yn cychwyn ar eu gwaith yn ystod y penwythnosau nesaf. Mae'r ail banel, sy'n canolbwyntio ar ddemocratiaeth yr UE, gwerthoedd, hawliau, rheolaeth y gyfraith a diogelwch, yn cyfarfod rhwng 24 a 26 Medi.

Paneli dinasyddion 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd