Cysylltu â ni

EU

Hawliau dynol: Blasphemy ym Mhacistan, herwgipio yn Irac, troseddau rhyfel yn Serbia

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

dynol-rights2Pasiodd y Senedd dri phenderfyniad ddydd Iau (27 Tachwedd), gan alw ar lywodraeth Pacistan i adolygu ei deddfau cabledd; condemnio erchyllterau gan y Wladwriaeth Islamaidd, fel y'i gelwir, yn Irac; a galw am weithredu yn erbyn y "rhethreg amser rhyfel" a lleferydd casineb troseddau rhyfel Serbeg a ryddhawyd dros dro yn amau ​​Vojislav Šešelj.

Deddfau blasphemy ym Mhacistan
Mynegodd ASEau bryder ynghylch "deddfau cabledd dadleuol" Pacistan sy'n "ei gwneud hi'n beryglus i leiafrifoedd crefyddol fynegi eu hunain yn rhydd neu gymryd rhan yn agored mewn gweithgareddau crefyddol". Maen nhw'n galw ar lywodraeth Pacistan i gynnal "adolygiad trylwyr o'r deddfau cabledd a'u cymhwysiad cyfredol" ac i warantu annibyniaeth y llysoedd, rheolaeth y gyfraith a'r broses ddyledus "yn unol â safonau rhyngwladol ar achos barnwrol". Maen nhw hefyd yn gofyn i'r Comisiwn Ewropeaidd gynorthwyo cymunedau crefyddol a "rhoi pwysau ar lywodraeth Pacistan i wneud mwy i amddiffyn lleiafrifoedd crefyddol".Herwgipio a cham-drin menywod yn IracMae ASEau yn condemnio'n gryf yr "erchyllterau niferus a gyflawnwyd gan Islamic State, gan dargedu menywod yn benodol, sy'n gyfystyr â throseddau yn erbyn dynoliaeth" ac yn galw ar lywodraeth Irac i gadarnhau Statud Rhufain sy'n sefydlu'r Llys Troseddol Rhyngwladol er mwyn caniatáu iddi erlyn y troseddau rhyfel a gyflawnwyd gan yr IS. Maen nhw hefyd yn galw ar lywodraeth Irac i amddiffyn yr Iraciaid LGBT, sydd mewn sefyllfa "hynod fregus" ac yn gofyn i Wasanaeth Gweithredu Allanol Ewrop ac aelod-wladwriaethau'r UE, yn eu deialog â gwledydd y Gwlff, "godi pryderon cryf yn eu cylch ymdrechion indoctrination parhaus Salafi / Wahhabi mewn llawer o wledydd mwyafrif Mwslimaidd ".Mae troseddau rhyfel Serbeg yn amau ​​Vojislav ŠešeljMae ASEau yn condemnio’n gryf Vojislav Šešelj am “gynhesu, annog casineb ac annog hawliadau tiriogaethol a’i ymdrechion i ddiarddel Serbia o’i lwybr Ewropeaidd”. Maent yn gresynu at ei "rethreg amser rhyfel" ers ei ryddhau dros dro a'i alwadau cyhoeddus am greu "Greater Serbia" a hawliadau a nodwyd yn gyhoeddus ar wledydd cyfagos, gan gynnwys aelod o wladwriaeth Croatia yr UE. Mae Senedd yn galw ar awdurdodau Serbia i ymchwilio a yw Mr Šešelj wedi torri. Cyfraith Serbeg a chymhwyso'r ddeddfwriaeth yn llawn sy'n gwahardd lleferydd casineb, gwahaniaethu a chymell trais a gofyn i'r Tribiwnlys Troseddol Rhyngwladol i'r hen Iwgoslafia (ICTY, a sefydlwyd gan y Cenhedloedd Unedig ym 1993) "gymryd mesurau i ail-archwilio bodolaeth gofynion ar gyfer rhyddhau dros dro o dan amgylchiadau newydd ". Mae Llywydd Plaid Radical Serbeg Vojislav Šešelj wedi cael ei ddiorseddu gerbron yr ICTY am erledigaeth, alltudio, gweithredoedd annynol, a llofruddiaeth ond cafodd ei ryddhau dros dro ar sail iechyd, ar ôl mwy nag un mlynedd ar ddeg o gadw, er bod ei dreial yn dal i fynd rhagddo.

Fideo o areithiau a wnaed yn ystod y ddadl.

hysbyseb

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd