Yr Undeb Ewropeaidd yn camu i fyny ei chymorth ar gyfer ailadeiladu #Iraq

| Tachwedd 29, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu pecyn € 56.5 miliwn i hyrwyddo creu swyddi cynaliadwy yn Irac a chryfhau cefnogaeth i ffoaduriaid, poblogaethau sydd wedi'u dadleoli'n fewnol a'u cymunedau cynnal yn Irac. Mae'r mesur hwn yn rhan o € 400m a addawyd gan yr UE yng Nghynhadledd Adluniad Irac a gynhaliwyd yn Kuwait ym mis Chwefror 2018.

Dywedodd y Comisiynydd Cydweithredu a Datblygu Rhyngwladol, Neven Mimica: "Mae'r UE yn cyflawni ei ymrwymiadau a wnaed fis Chwefror diwethaf yng Nghynhadledd Adluniad Irac yn Kuwait. Bydd y gefnogaeth newydd hon yn creu cyfleoedd a swyddi, gan helpu rhai o'r cymunedau mwyaf agored i niwed i fynd yn ôl ar eu traed ac ailadeiladu eu bywydau. "

Mae Irac yn wynebu heriau enfawr i ailadeiladu'r ardaloedd yr effeithir arnynt gan y gwrthdaro a chynorthwyo pobl mewn angen. Pwrpas y rhaglen a fabwysiadwyd heddiw yw cyfrannu at ddatblygiad ardaloedd trefol Mosul a Basra, ac ardaloedd gwledig Nineveh. Bydd hyn yn helpu i ddychwelyd poblogaethau sydd wedi'u dadleoli, mae ieuenctid a menywod sy'n agored i niwed yn dod o hyd i gyfleoedd incwm a chael gwasanaethau i ymateb i'w hanghenion hanfodol. Bydd y cymorth hefyd yn cael ei ddefnyddio i hyrwyddo entrepreneuriaeth ieuenctid yn arbennig trwy'r gwasanaethau cychwyn.

Mae'r datganiad i'r wasg lawn ar gael yma .

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Irac

Sylwadau ar gau.