Mae #JunckerPlan yn cyrraedd bron i € 410 biliwn o fuddsoddiad a sbardunwyd ar draws yr UE

| Mehefin 21, 2019

Yn dilyn cyfarfod diweddaraf Bwrdd Cyfarwyddwyr Banc Buddsoddi Ewrop (EIB), disgwylir i Gronfa Ewropeaidd Juncker Plan ar gyfer Buddsoddiadau Strategol (EFSI) bellach sbarduno € 408.4 biliwn mewn buddsoddiadau. O fis Mehefin 2019, mae'r cytundebau a gymeradwywyd o dan Gynllun Juncker yn gyfystyr â chyllido € 75bn ac maent wedi'u lleoli ym mhob aelod-wladwriaeth 28.

Disgwylir i rai busnesau newydd a busnesau bach a chanolig (BBaCh) elwa ar well mynediad at gyllid. Ar hyn o bryd, y pum gwlad uchaf a restrir yn nhrefn buddsoddi a ysgogwyd mewn perthynas â CMC yw Gwlad Groeg, Estonia, Bwlgaria, Portiwgal a Latfia.

Mae'r EIB wedi cymeradwyo gwerth € 55.2bn o gyllid ar gyfer prosiectau seilwaith ac arloesi, a ddylai gynhyrchu € 252.5bn o fuddsoddiadau ychwanegol, tra bod Cronfa Fuddsoddi Ewrop (EIF), sy'n rhan o Grŵp EIB, wedi cymeradwyo gwerth € 19.8bn o gytundebau gyda chyfryngwr banciau a chronfeydd i ariannu busnesau bach a chanolig, y disgwylir iddynt gynhyrchu € 155.9bn o fuddsoddiadau ychwanegol.

Mae taflenni ffeithiau wedi'u diweddaru sy'n benodol i wlad gydag astudiaethau achos newydd sbon ar gael ar ein gwefan Gwefan. Mwy o wybodaeth am hyn Datganiad i'r wasg.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd

Sylwadau ar gau.