Cysylltu â ni

Addysg

Mae'r UE a #Japan yn dewis Cyd-raglenni Meistr #ErasmusMundus cyntaf

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi'r canlyniadau y galw am gynigion ar gyfer Cyd-Bartneriaethau Gradd Meistr Erasmus Mundus gyda Japan a lansiwyd ym mis Hydref 2018. Mae'r Comisiwn a Gweinyddiaeth Addysg, Diwylliant, Chwaraeon, Gwyddoniaeth a Thechnoleg Japan wedi dewis tair rhaglen a gynigir gan gonsortia rhyngwladol sy'n cynnwys prifysgolion blaenllaw.

Dywedodd y Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Ieuenctid a Chwaraeon Tibor Navracsics: "Ym mis Gorffennaf 2018, cefais y pleser o lansio deialog polisi lefel uchel yr UE-Japan ar addysg uwch, diwylliant a chwaraeon, ynghyd â'm cymar yn Japan, yna'r Gweinidog Hayashi. Gwnaethom bwysleisio pwysigrwydd hyrwyddo cydweithredu rhyngwladol mewn addysg uwch. Rwy'n hyderus y bydd y tair Rhaglen Feistr ar y Cyd a ddewiswyd gennym, sy'n rhan o'n model cydweithredu newydd rhwng yr UE a Japan mewn addysg uwch, yn dod â chanlyniadau gwych trwy feithrin talentau myfyrwyr, gan feithrin rhagoriaeth. a rhoi hwb i wyddoniaeth, technoleg ac arloesedd. Rwy'n edrych ymlaen at weld eu heffaith gadarnhaol yn y misoedd a'r blynyddoedd i ddod. "

Mae cyllideb o € 9 miliwn ar gael ar gyfer y tair rhaglen ar y brig a ddewiswyd heddiw, a gwmpesir yn gyfartal gan yr UE a Gweinyddiaeth Addysg, Diwylliant, Chwaraeon, Gwyddoniaeth a Thechnoleg Japan. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn hyn Datganiad i'r wasg

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd