Sut i reoli #Globalization - ymatebion yr UE

| Medi 12, 2019
Llong cynhwysydd mewn porthladdYr UE yw un o'r chwaraewyr mwyaf mewn masnach ryngwladol. Delwedd gan Alexandre Gonçalves da Rocha o Pixabay

Mae'r byd yn fwyfwy rhyng-gysylltiedig oherwydd globaleiddio. Darllenwch sut mae'r UE a'r Senedd yn manteisio i'r eithaf ar y cyfleoedd sy'n eu cynnig.

Polisi masnach yr UE

Mae cael polisi masnach yr UE yn rhoi mwy o rym i wledydd yr UE mewn trafodaethau dwyochrog ac mewn cyrff rhyngwladol fel y Sefydliad Masnach y Byd (WTO).

Mae polisi masnach yr UE yn dibynnu ar dri math o offeryn:

  • Cytundebau masnach gyda siroedd nad ydynt yn rhan o'r UE i agor marchnadoedd newydd a chynyddu cyfleoedd masnach i gwmnïau'r UE.
  • Rheoliad masnach i amddiffyn cynhyrchwyr yr UE rhag cystadleuaeth annheg (ee rheolau gwrth-dympio).
  • Aelodaeth UE o'r WTO, sy'n gosod rheolau masnach ryngwladol. Mae gwledydd yr UE yn aelodau, ond mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn negodi ar eu rhan.

Senedd Ewrop sy'n penderfynu ar fasnach a buddsoddiad gyda'r Cyngor, sy'n cynrychioli'r aelod-wladwriaethau. Rhaid i'r Senedd bleidleisio o blaid cytundebau masnach ryngwladol cyn y gallant ddod i rym. Gall ddylanwadu ar drafodaethau trwy fabwysiadu penderfyniadau.

Darllenwch fwy am polisi masnach yr UE.

Buddion globaleiddio yn yr UE

Mae'r UE yn un o'r chwaraewyr mwyaf mewn masnach ryngwladol, wrth ymyl yr Unol Daleithiau a China, gydag allforion yr UE yn cynrychioli mwy na 15% o allforion byd-eang.

Mae mwy na 36 miliwn o swyddi yn yr UE yn dibynnu ar allforion y tu hwnt i'w ffiniau. Ar gyfartaledd, mae pob € 1 biliwn sy'n cael ei allforio i wledydd y tu allan i'r UE yn cefnogi mwy na swyddi 13,000 yr UE.

Mae masnach ryngwladol yn golygu mwy o gystadleuaeth, sydd o fudd i ddefnyddwyr o ran prisiau is a mwy o ddewis. Mae'r buddion i ddefnyddwyr yr UE yn dod i oddeutu € 600 y flwyddyn y pen.

Dewch i wybod mwy am fuddion globaleiddio yn Ewrop.

Rheoli'r effaith negyddol ar gyflogaeth

Mae globaleiddio hefyd yn creu heriau o ran cyflogaeth fel colli swyddi ac adleoli.

Yn yr UE, y sectorau mwyaf bregus yw tecstilau, dillad, esgidiau a lledr, metelau sylfaenol a chynhyrchion metel ffug a diwydiannau gweithgynhyrchu, sy'n cynnig swyddi â sgiliau isel yn bennaf.

Er mwyn lleihau'r effaith negyddol hon ar globaleiddio, creodd yr UE y Cronfa Addasiad Globaleiddio Ewropeaidd yn 2006. Pwrpas y gronfa argyfwng hon yw helpu gweithwyr sydd wedi colli swyddi oherwydd globaleiddio.

Mae'n cyd-ariannu hyd at 60% o bolisïau llafur i ail-gyflogi gweithwyr neu greu busnesau. Mae prosiectau a ariennir yn cynnwys addysg a hyfforddiant, cyngor gyrfaoedd, ynghyd â help i chwilio am swydd, mentora a chreu busnes.

Darllenwch fwy am effaith yr UE a globaleiddio ar gyflogaeth.

Amddiffyn hawliau dynol trwy fasnach

Mae gan yr UE ddau offeryn polisi masnach i hyrwyddo hawliau dynol: bargeinion masnach ffafriol a chyfyngiadau masnach unochrog.

Mae'r UE wedi cymryd camau i wahardd mewnforio mwynau sy'n gysylltiedig â gwrthdaro yn ogystal ag allforio nwyddau a gwasanaethau a allai gyfrannu at artaith neu ddienyddio ac allforio eitemau defnydd deuol y gellir eu defnyddio i fynd yn groes i hawliau dynol, fel ysbïwedd .

Yn 2017, cynigiodd y Senedd reolau’r UE yn ei gwneud yn ofynnol i gyflenwyr tecstilau a dillad barchu hawliau gweithwyr. Yn 2016, galwodd benderfyniad i mewn am ffyrdd i olrhain tystiolaeth o lafur gorfodol a llafur plant, gan roi dewisiadau masnach i wledydd sy'n cwrdd â safonau llafur penodol ac yn gwahardd mewnforio cynhyrchion a wneir gan lafur plant.

Darllenwch fwy am Polisi masnach yr UE a hawliau dynol.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd

Sylwadau ar gau.