Riportiwch apeliadau i'r UE i gymryd mesurau brys i amddiffyn amddiffynwyr #HumanRights yn #LatinAmerica

| Hydref 8, 2019

Yng ngoleuni'r sefyllfa ddifrifol y mae Amddiffynwyr Hawliau Dynol yn ei hwynebu yn America Ladin, mae'r Rhwydwaith EU-LAT yn lansio adroddiad heddiw (8 Hydref) lle mae, trwy wahanol argymhellion, yn annog yr Undeb Ewropeaidd i weithredu'n rhagweithiol i atal y broblem hon.

America Ladin yw un o'r rhanbarthau sydd â'r nifer uchaf o ymosodiadau a llofruddiaethau a gyflawnwyd yn erbyn amddiffynwyr. Yn ôl amddiffynwyr Amddiffyn yr UE, yn 2018, cafodd o leiaf amddiffynwyr 256 eu lladd yn y rhanbarth. Mae’r adroddiad, a anfonwyd heddiw i Senedd Ewrop a Gwasanaeth Gweithredu Allanol Ewrop, yn tynnu sylw at y tueddiadau cyfredol a’r patrymau trais cyffredin sy’n bresennol ledled y cyfandir.

Diffyg cydnabyddiaeth a chyfreithloni eu gwaith yw'r prif ffactorau sy'n codi'r risg o ddioddef ymosodiadau fel ymosodiadau corfforol, gan gynnwys lladdiadau neu geisio lladdiadau, bygythiadau, bygwth, aflonyddu, troseddoli a mathau eraill o drais. Ar ben hynny, mae nifer cynyddol o ddeddfau cyfyngol yn y rhanbarth sy'n cyfrannu at grebachu gofod cymdeithas sifil.

Sefyllfa feirniadol i fenywod ac amddiffynwyr amgylcheddol

Yn ôl yr adroddiad, mae Amddiffynwyr Hawliau Dynol Menywod a phobl sy'n amddiffyn menywod a chydraddoldeb rhywiol mewn perygl o wahaniaethu lluosog a gwaethygol. Mae menywod yn agored i risgiau rhyw-benodol. Hefyd maent yn destun trais oherwydd eu bod yn herio'r normau a'r ystrydebau sy'n bodoli yn eu cymunedau ac yn eu cyd-destunau cymdeithasol.

Mae Rhwydwaith EU-LAT hefyd yn pwysleisio sefyllfa anodd pobl sy'n amddiffyn tir, tiriogaeth a'r amgylchedd, gan mai America Ladin yw'r rhanbarth gyda'r nifer uchaf o amddiffynwyr amgylcheddol yn cael eu lladd yn y byd. Yn yr ystyr hwnnw, mae'r adroddiad yn cofio bod amddiffyn y cymunedau brodorol a phobl werinol, sy'n amddiffyn adnoddau naturiol y blaned, yn cyfrannu at newid yr agenda wleidyddol ar gyfer hinsawdd.

adroddiad llawn

Mae'r Rhwydwaith EU-LAT yn actor cydnabyddedig cyn i'r Undeb Ewropeaidd gynnwys tua sefydliadau 40 a symudiadau o wledydd Ewropeaidd 12 sy'n dylanwadu ar drawsnewid polisïau Ewropeaidd ynghylch America Ladin ym meysydd deialog wleidyddol, cydweithredu a masnach.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Hawliau Dynol, Hawliau Dynol, America Ladin

Sylwadau ar gau.