Mae'r Comisiwn yn cynnig cyfleoedd pysgota yn yr #Atlantig a #NorthSea ar gyfer 2020

| Hydref 25, 2019

Cyn cyfarfod Cyngor 16-17 Rhagfyr ar bysgodfeydd, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu ei gynnig ar gyfer cyfleoedd pysgota yn 2020 ar gyfer stociau 72 ym Môr yr Iwerydd a Môr y Gogledd: ar gyfer stociau 32 mae'r cwota pysgota naill ai'n cynyddu neu'n aros yr un fath; ar gyfer stociau 40 mae'r cwota yn cael ei leihau. Mae'r cyfleoedd pysgota, neu'r Cyfanswm Daliadau a Ganiateir (TACs), yn gwotâu a osodir ar gyfer y mwyafrif o stociau pysgod masnachol er mwyn cadw neu adfer stociau iach, wrth ganiatáu i'r diwydiant elwa o bysgota'r swm uchaf o bysgod.

Dywedodd Comisiynydd yr Amgylchedd, Materion Morwrol a Physgodfeydd Karmenu Vella: “Mae'r cynnig yn cydgrynhoi ein hymdrechion ar gyfer pysgota cynaliadwy yn nyfroedd yr Iwerydd a Môr y Gogledd. Dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi cael cynnydd cyson yn nifer y stociau iach, ac - o ganlyniad - cynnydd cyson yn elw ein sector pysgota. Mae hyn yn ganlyniad ymdrechion rheoli cyfrifol a gweithredu parhaus, yn bennaf gan ein pysgotwyr, sef y rhai cyntaf i weithredu ein mesurau cadwraeth a hefyd y rhai sy'n elwa fwyaf o gynnyrch uwch. Gydag ymrwymiad mor barhaus, bydd 2020 yn flwyddyn arall o gynnydd i bysgodfeydd Ewrop. ”

Yn unol ag amcanion a fframwaith cyfreithiol y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin (CFP), mae'r Comisiwn yn cynnig cyfleoedd pysgota ar 'y cynnyrch cynaliadwy mwyaf posibl' (MSY) ar gyfer y stociau ag asesiad gwyddonol llawn, ac ar 'lefelau rhagofalus' ar gyfer stociau eraill. Mae'r cynnig yn dilyn cyngor y Y Cyngor Rhyngwladol ar gyfer Archwilio'r Môr (ICES). Bydd y cynnig yn cael ei gyflwyno i'w drafod a'i benderfynu gan aelod-wladwriaethau'r UE yn y Cyngor Pysgodfeydd ar 16-17 Rhagfyr, i'w gymhwyso o 1 Ionawr 2020.

Mae datganiad i'r wasg lawn ar gael ar-lein.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Cynhadledd y Rhanbarthau Morol Ymylol Ewrop (CPMR), EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, bysgota anghyfreithlon, Morwrol, Oceana, gorbysgota

Sylwadau ar gau.