#EAPM - Ni fydd rheolau 'Clytwaith' yn trwsio'r genynnau hynny

| Ionawr 15, 2020

Gadewch i ni siarad am genomeg - ie, gadewch i ni - a'r pŵer sydd ar fin cael ei ryddhau gan y dechnoleg gymharol newydd hon sy'n datblygu'n gyflym, yn ysgrifennu Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol (EAPM) Cyfarwyddwr Gweithredol Denis Horgan.

Peeking cwpl o flynyddoedd yn unig i lawr y llinell a gwelwn y bydd rheoliadau'r UE yn yr arena hon yn dod yn fwy cyson, gyda dyddiad cau ar y gorwel ar gyfer rheolau newydd ar brofi genetig. Yn y cyfamser, mae llawer o waith yn cael ei wneud i lunio canllawiau y gellir ymddiried ynddynt ar draws Aelod-wladwriaethau ac amrywiol sectorau.

A fydd y DU ar fwrdd y llong? Cawn weld ... Ond mae eisoes yn ymgorffori profion genetig yn y GogleddHS trwy wlad y wlad Gwasanaeth Meddygaeth Genomig. Mae Denmarc yn gwneud symudiadau difrifol hefyd, fel y mae Ffrainc. Llachar y dyfodol, genetig y dyfodol.

Efallai na fydd mor bell, mor bell i ffwrdd â bod DNA pob embryo wedi'i ddilyniannu, gosod rhieni know am risgiau i'w plant, tra bydd y rhieni eu hunain - a phawb arall - yn ymwybodol o unrhyw rai treigladau genetig nhw yn cario. Genyn llawn dilyniannu gall fod hyd yn oed ar gael trwy Systemau gofal iechyd yr UE.

Nid ydym yno eto, serch hynny. Os yw 'Workington Man' eisiau dod i adnabod ei gyfansoddiad genetig yn well, bydd yn rhaid iddo wneud hynny ar hyn o bryd profion genetig uniongyrchol-i-ddefnyddwyr (DTC) - diwydiant sy'n cribinio yn y miliynau a miliynau o ewro, doleri a phunnoedd.

Ond mae yna faterion yn rheoleiddio'r diwydiant hwn - ac mae llawer o lywodraethau'n crafu eu pennau. Yn Ffrainc, mae'r cit-a-caboodle cyfan wedi'i wahardd. Yn y DU, lle mae'n gyfreithiol, roedd ymchwiliad i fod i gael ei gynnal, ond nid oedd yn y diwedd, oherwydd i'r senedd gau ar gyfer yr etholiad.

Pascal Borry, pwy yw athro bioethics ym Mhrifysgol Leuven's Canolfan Moeseg Biofeddygol a'r Gyfraith, wedi disgrifio'r rheoliad cyfredol fel 'clytwaith', gan bwyso ymlaen deddfau amddiffyn defnyddwyr, yn ogystal â rhai o y rhai sy'n rheoleiddio dyfeisiau meddygol diagnostig in vitro.

Ond mae gwaith yn parhau, fel y soniwyd, i ddod â rhywfaint o gytgord i'r cacophony presennol yn rhyngwladol, UE a aelod-wladwriaeth lefels, gyda'r Ariannwyd gan yr UE Prosiect SIENNA ar fin gorffen gweithio ar eneteg a genomeg.

SIENNA yn anelu at ddatblygu offer fel fframweithiau moesegol a chodau ymddygiad, wrth edrych yn fanwl ar hysbysebu profion DTC.

Mae'r prosiect wedi ymchwilwyr yn yr Iseldiroedd, Sweden, Gwlad Pwyl, yr Almaen, Sbaen, Gwlad Groeg, Ffrainc a'r DU, ac yn dod i ben yn swyddogol ym mis Mawrth y flwyddyn nesaf - er mae'n ddigon posib y bydd canllawiau'n cael eu cyhoeddi ynghynt.

Yn y cyfamser, mae yna aset o reolau (er yn wirfoddol) sydd wedi gweld y Weriniaeth Tsiec, Norwy, Portiwgal a Slofenia dringo ar fwrdd y llong. Dyma'r Cyngor Ewrop's protocol ac, yn 2022, ni fydd gan aelod-wladwriaethau unrhyw ddewis ond ymuno.

Bydd goblygiadau'r uchod i gyd i'w trafod yng nghynhadledd llywyddiaeth EAPM sydd i ddod ym Mrwsel o 24-25 Mawrth.

2020 ar waith

Llywyddiaeth Cyngor UE Croateg dechrau y flwyddyn trwy gyflwyno ei raglenfi tan ddiwedd mis Mehefin, sy'n cynnwys rhoi organau ac agecymdeithas ing). yn y cyfamser, Ewropeaidd Ursula von der Leyen Comisiwn yn mynd i’r afael deddfwriaeth gwaed, meinwe a chelloedd.

Yn y cyfamser, Asiantaeth Meddyginiaethau Ewropeaidd (EMA) a Phenaethiaid Asiantaethau Meddyginiaethau (HMA) wedi cyd-ysgrifennu papur yn tynnu sylw pa mor anodd yw hi i reoleiddwyr werthuso ansawdd data mawr.

Wrth i'rysgrifennu: “N.ot mae'r holl setiau data yr un peth."

Dgrwpiau ifferent yn cynhyrchu data o dan "mae gwahanol senarios ac at wahanol ddibenion a pherchnogaeth yn gorwedd gyda sawl rhanddeiliad, nad oes gan lawer ohonynt rwymedigaeth i ymgysylltu â systemau rheoleiddio”, Mae'r papur yn darllen.

Wrth siarad am Gomisiwn von der Leyen, mae ASE Gwlad Belg, Cindy Franssen, wedi gofyn amdano p'un a pharmaceutical cwmnïau tynnu meddyginiaethau allan o rai mDywed ember am resymau masnachol ac achosi prinder dylid eu dal yn atebol am dorri cyfarwyddeb 2001 yr ​​UE.

Y gyfarwyddeb dan sylw yn gofyn iddynt wneud meddygaeth sydd ar gael.

Mae dirprwy Gwlad Belg hefyd eisiau gwybod sut mae'r Comisiwn yn cynllunio "mynd i'r afael â'r prinder cynyddol a gwella cydgysylltu rhwng aelod-wladwriaethau", yn ogystal a sut mae'n yn bwriadu cynnig cynyddu cynhyrchiant meddyginiaethau yn yr UE.

Draw ym Malta, cefnogwr EAPM a'r Gweinidog Iechyd Chris Fearne ni wnaeth yn hollol yn ei gais i ddod yn Brif Weinidog nesaf y wlad, ar ôl pleidlais mewn gornest arweinyddiaeth Lafur a gynhaliwyd yn ddiweddar.

Ac fe allai fod newid ar y brig yn Iwerddon, gydag aelod-wladwriaeth yr UE ar fin cynnal etholiad ar 8 Chwefror. Y Prif Weinidog presennol Leo Varadkar yn arwain a lleiafrifoedd llywodraeth sy'n ar hyn o bryd yn cael ei gefnogi gan y brif wrthblaid.

Varadkar wedi dweud hynny dylai'r etholiad ddigwydd ar yr amser gorau i'r wlad, a "nawr yw'r amser hwnnw”Wrth iddo edrych dros dirwedd sy'n cynnwys a Bargen Brexit, wedi'i hadfer rhannu pŵer yn Gogledd Iwerddon, ac a larddangosiad o undod ag Iwerddon gan weddill yr UE yn ystod y wrangles Brexit uchod.

Ac fe allai fod mwy o’r rheini i ddod, gan fod prif drafodwr Brexit yr UE, Michel Barnier, wedi dweud hynny good yn dod i mewn i Ogledd Iwerddon o Brydain Fawr ôl-Bydd Brexit yn destun gwiriadau a rheolaethau. Mae hyn yn gwrth-ddweud yn uniongyrchol datganiadau a wnaed gan San Steffan.

I fyny yn Bonny Scotland nid yw pethau'n rhy fawr Prif Weinidog yr Alban Nicola Sturgeon a chefnogwyr annibyniaeth eraill, gan fod Prif Weinidog y DU, Boris Johnson, wedi gwrthod Sturgeon galw am ail refferendwm annibyniaeth.

“Pleidleisiodd pobl yr Alban yn bendant i gadw ein Teyrnas Unedig gyda’i gilydd, canlyniad yr ymrwymodd llywodraethau’r Alban a’r DU i’w barchu,Trydarodd y premier.

Mwy am Brexit

Pennaeth y Comisiwn von der Leyen wedi datgelu hynny yn rhanbarth Mae 2.5 miliwn o Ewropeaid wedi gwneud cais am statws preswylio yn y DU, ac wedi annog Prydain. i greu corff gwarchod annibynnol i ddelio ag ef unrhyw Dinasyddion yr UE' cwynion yn erbyn Boris Johnson's llywodraeth i lawr y llinell.

Wrth gwrs, mae'r Senedd EwropCydlynydd Brexit Guy Verhofstadt ar gofnod yn mynnu hynny Dinasyddion yr UE' hawliau yn blaenoriaeth yn sydd ar ddod trafodaethau ar y berthynas yn y dyfodol.

Cymerodd cyn-brif weinidog Gwlad Belg at Twitter i ddweud: “Ni allaf ddychmygu y bydd yr UE yn cytuno i unrhyw fargen masnach rydd os oes pryderon heb eu datrys ynghylch triniaeth dinasyddion yr UE yn y DU."

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol, Iechyd, meddygaeth wedi'i bersonoli

Sylwadau ar gau.