Mae'r UE yn rhyddhau € 7.2 miliwn i ymladd yn erbyn #Ebola yn Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo

| Hydref 23, 2018

Mae'r Comisiwn yn dyrannu € 7.2 ychwanegol i gryfhau ei ymateb i'r achosion Ebola yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo (DRC) nad yw dan reolaeth eto. Mae cyfanswm ymateb yr UE hyd yn hyn yn € 12.83m yn 2018.

Bydd cyllid yr UE yn helpu sefydliadau partner sy'n gweithio ar lawr gwlad i ddefnyddio galluoedd ychwanegol i'r ardaloedd yr effeithir arnynt. Bydd yn gwella gwyliadwriaeth a'r gallu i olrhain dioddefwyr Ebola, yn enwedig achosion cynnar. Mae hefyd yn cynnwys cyfathrebu â chymunedau yr effeithir arnynt ar risgiau a sut i atal lledaeniad y clefyd gan gynnwys cefnogaeth seico-gymdeithasol a pharodrwydd ar gyfer claddedigaethau diogel ac urddasol.

“Mae angen i ni ennill y frwydr yn erbyn yr achos Ebola yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo sydd wedi honni, hyd yma, dros fywydau 150. Mae cefnogaeth gyffredinol yr UE yn cynnwys arbenigedd technegol, gwasanaeth awyr dyngarol, cyllid ymchwil a chymorth dyngarol. Rydym yn gweithio'n agos gyda Sefydliad Iechyd y Byd a'r awdurdodau cenedlaethol i ymladd y clefyd. Nid ydym yn gadael i'n gorthwr i lawr a byddwn yn parhau â'n cefnogaeth cyhyd ag y mae'n ei gymryd, ”meddai Cymorth Dyngarol a Chomisiynydd Rheoli Argyfwng Christos Stylianides.

Yn ystod y penwythnos siaradodd y Comisiynydd Stylianides â Dr Tedros Gebreyesus, Cyfarwyddwr Cyffredinol Sefydliad Iechyd y Byd. Ailadroddodd gefnogaeth gref yr UE yn y frwydr yn erbyn Ebola a thrafododd y datblygiadau diweddaraf.

O'r cychwyn cyntaf, mae'r UE wedi darparu amrywiol fesurau ategol yn Nhalaith Gogledd Kivu:

  • y Mecanwaith Amddiffyn Sifil yr UE yn dilyn cais am gymorth gan Sefydliad Iechyd y Byd a thîm cymorth gwacáu meddygol a anfonwyd.
  • ECHO hedfan, mae gwasanaeth awyr dyngarol yr UE, wedi cludo personél, cyflenwadau ac offer i ardaloedd yr effeithiwyd arnynt gan Ebola ers dechrau mis Awst. Mae arbenigwyr dyngarol y Comisiwn ar lawr gwlad yn Beni, ardaloedd yr effeithir arnynt gan Ebola yn ogystal ag yn Goma ac yn Kinshasa. Maent yn ymwneud â chydlynu'r ymateb yn gyffredinol ac maent yn cysylltu bob dydd ag actorion perthnasol fel y Weinyddiaeth Iechyd Congo a Sefydliad Iechyd y Byd. Yr UE yw'r unig roddwr sydd â phresenoldeb cyson yn Beni.
  • Mewn gwledydd sy'n ffinio, mae'r UE yn cefnogi'r Groes Goch yn ariannol i atgyfnerthu parodrwydd a mesurau atal yn Rwanda, Uganda a Burundi.
  • Mae'r Comisiwn hefyd yn cefnogi datblygiad Ebola yn ariannol gyda dros € 160 miliwn, mae datblygu triniaethau Ebola wedi derbyn dros € 7m, ac mae profion diagnostig hefyd wedi derbyn dros € 7m.

Cefndir

Cyflwynwyd Cynllun Cenedlaethol wedi'i ddiweddaru ar gyfer yr Ymateb i epidemig clefyd firws Ebola yn Nhalaith Gogledd Kivu ar 18 Hydref 2018. Mae'r cynllun cenedlaethol wedi'i ddiweddaru hwn yn ymateb i achos parhaus, a gyhoeddwyd yn wreiddiol ar 1 Awst 2018.

Mae'r achos yn effeithio ar Daleithiau Gogledd Kivu a Ituri, y ddwy ardal o wrthdaro agored a pharhaus, poblog iawn a chyda symudiadau sylweddol o bobl.

Yn ogystal â'r ymateb brys i argyfwng Ebola yn Equateur (ym mis Mai) ac yn y Gogledd Kivu (ers mis Awst), mae'r Comisiwn yn gweithredu rhaglen gydweithredu € 155m i gefnogi'r sector iechyd yn y CHA. Nod y rhaglen hon yw cryfhau gwasanaethau ar lefel genedlaethol ac mewn saith talaith (Kasaï Oriental, Lomami, Canolog Kasaï, Nord Kivu, Ituri, Hait Uelé, Kongo Central) y CHA, er mwyn gwella ansawdd a mynediad cynhwysfawr gwasanaethau gofal iechyd ar gyfer y boblogaeth.

Mwy o wybodaeth

Taflen ffeithiau ar ymateb yr UE i Ebola

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Ebola, EU, Iechyd

Sylwadau ar gau.