Cysylltu â ni

EU

Trafnidiaeth: UE yn gwthio am well datrysiadau cynllunio teithio

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Leidsestraat_met_tramMae'r Comisiwn Ewropeaidd yn adnewyddu ymdrechion i ddatblygu cynllunwyr teithiau popeth-mewn-un ledled Ewrop, gan ei gwneud hi'n haws cynllunio ac archebu teithiau sy'n cynnwys sawl dull cludo gydag un teclyn ar-lein, hyd yn oed ar draws ffiniau. Yn cyd-fynd â'r 10fed Cyngres ITS Ewropeaidd yn Helsinki - un o ddigwyddiadau mwyaf Ewrop mewn Systemau a Gwasanaethau Trafnidiaeth Deallus (neu ITS) - sydd gan y Comisiwn cyhoeddi ei ddadansoddiad o sefyllfa bresennol cynllunwyr teithio amlfodd a'i gynlluniau ar gyfer y ffordd ymlaen. Yn benodol, mae'r Comisiwn yn mynd i'r afael â materion fel mynediad cyfyngedig i'r data angenrheidiol a chydweithrediad annigonol rhwng pawb sy'n gysylltiedig.

Dywedodd yr Is-lywydd Siim Kallas, comisiynydd symudedd a thrafnidiaeth: "Yn rhy aml o lawer, defnyddir 'Brwsel' fel cyfystyr ar gyfer 'rheolydd trwm'. Yn ITS ac yn enwedig o ran cynllunwyr teithiau mae angen i ni gymryd llwybr gwahanol. Mae angen i ni i chwalu rhwystrau. Mae angen mynediad at ddata teithio ar gwmnïau bach ac arloesol, fel y gallant ddatblygu atebion go iawn o ddrws i ddrws. Ac mae angen mwy a gwell cydweithredu arnom rhwng gweithredwyr trafnidiaeth, diwydiannau, datblygwyr ac aelod-wladwriaethau. "

Cynllunwyr teithiau amlfodd yn Ewrop

hysbyseb

Gyda'r rhyngrwyd a ffonau clyfar yn cynhyrchu twf mewn gwasanaethau personol iawn, imae gwybodaeth sy'n rhychwantu gwahanol fathau o gludiant - gwybodaeth amlfodd - yn ffactor hanfodol ar gyfer teithio craff a di-dor.

Ar wahân i'w gwneud hi'n llawer haws i bobl gynllunio ac archebu eu teithiau, byddai cynllunwyr popeth-mewn-un sy'n integreiddio gwybodaeth draffig amser real hefyd:

  1. Gwella gwybodaeth - gwneud defnyddwyr yn ymwybodol o'r holl opsiynau teithio posibl, hyd yn oed os ydyn nhw eisoes ar eu ffordd;

    hysbyseb
  2. gwneud teithiau'n wyrddach - gan ganiatáu i deithwyr adnabod y cyfuniad cyflymaf a mwyaf ecogyfeillgar o wahanol ddulliau cludo ar gyfer pob taith;

  3. lleihau tagfeydd ac allyriadau - trwy ddarparu dewisiadau amgen i lwybrau tagfeydd neu rwystrau, a;

  4. cynnig cyfleoedd busnes a swyddi newydd mewn sector deinamig iawn.

Mae mwy na chant o gynllunwyr teithiau amlfodd eisoes ar gael yn Ewrop. Fodd bynnag, maent i gyd yn gyfyngedig naill ai'n ddaearyddol (i ddinasoedd neu ranbarthau unigol) neu o ran eu cwmpas o ddulliau trafnidiaeth. Yn anaml iawn y maent yn cynnig unrhyw wybodaeth drawsffiniol.

Heriau

Cynhaliwyd Her Symudedd Clyfar, mae cystadleuaeth UE ar gyfer cynllunwyr teithiau amlfodd, ynghyd ag ymgynghoriadau a gwrandawiadau wedi dangos bod sawl rhwystr i'w goresgyn:

  1. Mae angen i fwy o ddata teithio a thraffig amlfodd ddod ar gael, ac mae angen ei wneud yn hygyrch;

  2. mae ansawdd data teithio a thraffig amlfodd yn aml yn annigonol;

  3. mae fformatau data a phrotocolau ar gyfer eu cyfnewid yn aml yn anghydnaws, ac;

  4. nid yw'r rhanddeiliaid dan sylw (datblygwyr, gweithredwyr trafnidiaeth, diwydiannau, cyrff rheoleiddio, aelod-wladwriaethau) yn cydweithredu'n ddigonol.

Y camau nesaf

Amcan y Comisiwn yw peidio â darparu'r gwasanaethau na datblygu mathau integredig o docynnau ei hun. Yn hytrach, mae i ddod â rhwystrau i lawr, i sicrhau bod yr offer priodol ar gael ledled yr UE ac i annog eu defnyddio.

Mae hyrwyddo cynllunwyr teithiau amlfodd mwy cynhwysfawr yn hwyluso'r broses o drosglwyddo i 'Symudedd fel Gwasanaeth', lle mae darparwr gwasanaeth yn ei gwneud yn hygyrch i'r pecynnau defnyddiwr terfynol (gan gynnwys yr holl gymwysiadau a gwasanaethau angenrheidiol) o dan un rhyngwyneb. Mae hyn yn arbennig o ddefnyddiol i'r defnyddwyr terfynol o ystyried amrywiaeth y gwasanaethau presennol (ee cynllunwyr teithiau); er bod defnyddwyr terfynol wrth eu bodd ag amrywiaeth y cynnig cyfredol, gallent gael anawsterau i ddod o hyd i'r opsiynau sy'n diwallu eu hanghenion yn llawn a dewis hynny.

Mae ymrwymiad cryf eisoes gan yr actorion dan sylw i weithio'n agos gyda'r UE ac aelod-wladwriaethau. Bydd y Comisiwn yn arwain y cydweithrediad hwn ac yn darparu cyfleoedd cyllido o dan raglenni cyllido'r Cyfleuster Cysylltu Ewrop a Horizon2020.

Ynglŷn â Chyngres ITS Ewrop

Cyngres ac Arddangosfa ITS Ewropeaidd yw dau o ddigwyddiadau mwyaf Ewrop mewn systemau trafnidiaeth deallus. Mae'r gynhadledd flynyddol yn dwyn ynghyd y rhai sy'n gwneud penderfyniadau, arbenigwyr ac ymchwilwyr yn y maes. Pwnc eleni yw “ITS yn eich poced - datrysiadau profedig yn gyrru gwasanaethau defnyddwyr”.

Fel rhan o'r seremoni agoriadol, bydd Is-lywydd y Comisiwn Siim Kallas yn dyfarnu gwobrau i enillwyr y 'ITS yng nghystadleuaeth Eich Poced ar gyfer cymwysiadau symudol.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd