Mae arweinwyr yn casglu ym Mrwsel am gyfarfod carreg filltir ar gysylltiadau #Australia

| Tachwedd 21, 2018

Mae arweinwyr allweddol Ewropeaidd ac Awstralia o'r llywodraeth, y busnes, y cyfryngau, addysg a'r gymdeithas sifil wedi casglu ym Mrwsel yr wythnos hon i gymryd rhan yn Fforwm Arweinyddiaeth 2018 UE-Awstralia. Dyma'r tro cyntaf i'r Fforwm pum diwrnod mawreddog gael ei chynnal yn Ewrop. Mae'r Fforwm yn ddigwyddiad o gonglfaen prosiect Fforwm Arweinyddiaeth yr UE-Awstralia - prosiect tair blynedd sy'n cael ei ariannu gan yr Undeb Ewropeaidd a'i gefnogi gan lywodraeth Awstralia, sy'n anelu at ehangu a dyfnhau'r cysylltiadau presennol rhwng yr UE ac Awstralia.

Mae'r digwyddiad yn digwydd ar adeg allweddol ar gyfer cysylltiadau UE-Awstralia, o ystyried y cais dros dro diweddar o Gytundeb Fframwaith yr UE-Awstralia a dechrau'r trafodaethau ar gyfer Cytundeb Masnach Rydd-UE Awstralia gynhwysfawr.

Mae Llysgennad yr Undeb Ewropeaidd i Awstralia a Chadeirydd Pwyllgor Llywio Aml-randdeiliaid Fforwm Arweinyddiaeth yr UE-Awstralia, Michael Pulch, yn esbonio bod y Fforwm yn chwarae rhan bwysig yng nghyd-destun y bartneriaeth ddyfnach rhwng yr UE ac Awstralia: " Ar ôl blynyddoedd 56 o gysylltiadau diplomyddol ffurfiol, mae'r berthynas rhwng yr Undeb Ewropeaidd ac Awstralia yn rhy uwch ac yn gymhleth i'w crynhoi gan gytundebau neu gyfarfodydd swyddogol. Mae'r Fforwm wedi'i gynllunio i sicrhau bod grŵp ehangach o arweinwyr o wahanol feysydd cymdeithas yn cymryd rhan fwy fyth wrth lunio perthynas yr UE-Awstralia. "

Ymhlith y prif siaradwyr a gwesteion arbennig yn y Fforwm mae: Federica Mogherini, Uwch Gynrychiolydd yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer Materion Tramor a Pholisi Diogelwch ac Is-Lywydd y Comisiwn Ewropeaidd; Elmar Brok, cadeirydd Pwyllgor Materion Tramor Senedd Ewrop; Y Parchedig Tim Costello, prif eiriolwr World Vision Awstralia a'r Hon Simon Crean, dirprwy gadeirydd Cyngor Busnes Ewropeaidd Awstralia.

Ymunir â gwesteion ac uwch arweinwyr lefel uchel y Fforwm gan grŵp o arweinwyr sy'n dod i'r amlwg o 50 o aelod-wladwriaethau Awstralia a'r UE a wahoddwyd i fynychu yn dilyn proses ddethol rhyngwladol trwyadl.

Gyda'i gilydd, bydd yr uwch arweinwyr ac arweinwyr sy'n dod i'r amlwg yn gweithio i drafod syniadau newydd a nodi argymhellion polisi mewn meysydd allweddol o'r berthynas ddwyochrog.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Gwlad Belg, Brwsel, EU, byd

Sylwadau ar gau.