Cysylltu â ni

Sbaen

Ysgolion yn cau wrth i law trwm daro de-ddwyrain Sbaen

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Caeodd awdurdodau Sbaen ysgolion, prifysgolion a chanolfannau gofal dydd ddydd Mawrth (23 Mai) wrth i law trwm ysgubo ar draws de-ddwyrain yr arfordir ar ôl cyfnod sych hir, gan adael cartrefi dan ddŵr, cerbydau tanddwr, a ffyrdd ar gau.

Mae disgwyl i’r glaw trwm barhau, yn enwedig yn yr ardaloedd sydd wedi cael eu taro galetaf. Mae'r rhain yn cynnwys rhannau o Murcia, Valencia, ac Andalusia.

Bu'r gwasanaethau brys yn Cartagena yn brwydro i ddraenio strydoedd a oedd dan ddŵr yn drwm. Roedd lluniau teledu lleol yn dangos ceir a beiciau modur bron yn gyfan gwbl wedi'u gorchuddio â dŵr.

Dywedodd yr asiantaeth dywydd genedlaethol AEMET fod rhai lleoliadau yn ardal Valencia wedi gweld mwy o law mewn ychydig ddyddiau byr nag yn y chwe mis blaenorol gyda'i gilydd.

Yn ôl yr asiantaeth, mae tref Ontinyent ger Valencia wedi torri’r record am y glawiad uchaf mewn un diwrnod ym mis Mai dros y 100 mlynedd diwethaf. Roedd yn cronni hyd at 130 litr (28.7 galwyn) fesul llathen sgwâr yn ôl yr adroddiad.

Dywedodd Ruben del campo, llefarydd ar ran AEMET, y gallai’r glawiau helpu i liniaru’r sychder yn Sbaen.

Dywedodd er gwaethaf hyn, bod disgwyl i'r gwanwyn fod y sychaf a gofnodwyd erioed.

Dywedodd Del Campo fod maint y glawiad yn yr Unol Daleithiau rhwng Hydref 2022 a Mai 21 eleni 28% yn is na'r cyfartaledd, a byddai'n cymryd dwywaith y glawiad arferol tan ddiwedd mis Medi i gyrraedd lefelau.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd