Cysylltu â ni

Llifogydd

Mae glaw trwm yn troi strydoedd yn afonydd ar arfordir Môr y Canoldir Sbaen

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

After a long drought, torrential rains turned streets in Spain’s Mediterranean Coast into rivers. Cars and pedestrians were swept away.

Roedd lluniau cyfryngau cymdeithasol o Molina de Segura, yn rhanbarth de-ddwyrain Murcia yn dangos bachgen yn cael ei daflu allan o'i fygi tra bod ei fam yn ceisio ei wthio ar draws stryd dan ddŵr. Tynnodd gwyliwr y ddau i ddiogelwch.

Fe wnaeth un oedd yn mynd heibio atal aelod arall o'r teulu rhag croesi'r ffordd gyda bygi am ail gynnig.

Cafodd dyn a geisiodd yrru trwy'r llifddwr ei ysgubo i ffwrdd. Roedd y car yn teithio tua 55 llath (50 metr) ar hyd stryd.

Cafodd Canolbarth Sbaen, gan gynnwys y brifddinas Madrid, ei daro hefyd gan law trwm.

Fel rhagofal, caeodd awdurdodau Sbaen ofal dydd, ysgolion, a phrifysgolion yn gynharach yr wythnos hon ar ôl i law trwm achosi i isloriau orlifo a cheir boddi.

Er gwaethaf y difrod economaidd a chymdeithasol a achosir gan y glaw, mae llawer o Sbaenwyr wedi ei groesawu. Yn ôl asiantaeth dywydd y wladwriaeth AEMET, roedd y wlad ar y trywydd iawn i gofnodi’r gwanwyn sychaf ers 1961.

Yn ôl AEMET, roedd glawiad yn Sbaen rhwng Hydref 1 a Mai 23 27 y cant yn is na'r cyfartaledd.

hysbyseb

Ddydd Gwener (26 Mai), roedd disgwyl glaw trwm. Mae'r AEMET wedi rhybuddio y disgwylir glawiad cronedig o 12 centimetr (pum modfedd) mewn 12 awr yn Castellon, yn rhanbarth de-ddwyrain Valencia.

Yr ardaloedd yr effeithiwyd arnynt waethaf yn Castellon oedd Benicassim a Cabanes, yn ôl y gwasanaethau tân. Dywedodd y gwasanaeth tân eu bod wedi cynnal tri gwaith achub, ac wedi darparu pwmpio ar 27 o weithiau.

Y llifogydd yng ngogledd yr Eidal a ddigwyddodd yn gynharach y mis hwn achosi iawndal gwerth biliynau o Ewros a lladd 13 o bobl.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd