Cysylltu â ni

Rwsia

Dywed Kyiv ei fod yn saethu i lawr foli o daflegrau hypersonig Rwsiaidd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Cyhoeddodd Wcráin ddydd Mawrth (16 Mai) ei bod yn saethu chwe roced Kinzhal o Rwsia i lawr mewn un noson. Roedd hyn yn rhwystro arf yr oedd Moscow wedi'i gyffwrdd fel taflegryn hypersonig o'r genhedlaeth nesaf, a oedd bron yn ddi-stop.

Adroddodd yr RIA fod Sergei Shoigu, gweinidog amddiffyn Rwsia, wedi gwrthod honiad yr Wcrain pan ofynnwyd iddo. Yn ôl ei weinidogaeth, dinistriodd Kinzhal system amddiffyn taflegrau wyneb-i-aer Patriot a adeiladwyd gan yr Unol Daleithiau.

Rhyddhaodd y weinidogaeth amddiffyn ddatganiad yn dweud bod roced hypersonig Kinzhal wedi taro system taflegrau Patriot gwrth-awyren a wnaed yn yr Unol Daleithiau yn Kyiv.

Cadarnhaodd dau swyddog o'r Unol Daleithiau a system wedi dioddef peth difrod, ond heb gael ei ddinistrio. Dywedodd un swyddog fod trafodaethau ar y gweill i'w hatgyweirio a'i bod yn ymddangos na fyddai'n rhaid cael gwared ar y system.

Roedd Valeriy Zaluzhnyi wedi dweud yn gynharach fod ei luoedd wedi rhyng-gipio chwe Kinzhal, naw taflegryn mordaith Kalibr wedi’u tanio gan longau yn y Môr Du, a thri Iskanders.

Dyfynnwyd Shoigu, gweinidog amddiffyn Rwsia, yn dweud bod nifer y rhyng-syniadau taflegrau a hawliwyd gan yr Wcrain yn gyffredinol “dair gwaith yn fwy” na’r nifer a lansiwyd.

"Ac maen nhw bob amser yn cael y math anghywir o daflegrau." Dywedodd heb esboniad pellach mai dyma pam nad ydyn nhw'n eu taro.

Hwn oedd yr honiad cyntaf gan yr Wcrain ei fod wedi tanio foli a oedd yn cynnwys nifer o daflegrau Kinzhal. Os caiff ei gadarnhau, byddai hyn yn dangos effeithiolrwydd yr amddiffynfeydd awyr Gorllewinol a ddefnyddiwyd yn ddiweddar.

hysbyseb

Ers goresgyniad Rwsia ym mis Chwefror 2022, mae’r Unol Daleithiau a’r Undeb Ewropeaidd wedi darparu arfau i’r Wcráin amddiffyn eu hunain.

Gwrthododd yr UE a NATO aelod Hwngari ddarparu offer milwrol i gymydog Wcráin, ond ddydd Mawrth cyhoeddodd y llywodraeth ei bod wedi blocio cyllid ar gyfer y gyfran nesaf o gymorth oddi ar y gyllideb yr UE, a elwir yn Gyfleuster Heddwch Ewropeaidd.

Yn gynnar ddydd Mawrth, clywyd seirenau cyrch awyr yn yr Wcráin gyfan bron. Cawsant eu clywed hefyd am dros dair awr ledled prifddinas Wcrain yn ogystal â'r cyffiniau.

“Flwyddyn yn ôl nid oeddem yn gallu saethu’r mwyafrif o daflegrau terfysgwyr - yn enwedig y rhai balistig” meddai’r Arlywydd Volodymyr Zelenskiy mewn anerchiad a draddodwyd trwy gyswllt fideo i gorff Hawliau Cyngor Ewrop yng Ngwlad yr Iâ.

"Ac yn awr yr wyf yn gofyn un cwestiwn. A oes unrhyw beth na allwn ei wneud?"

Dywedodd swyddogion fod y cyfarfod o arweinwyr Ewropeaidd yn canolbwyntio ar ffyrdd o ddal Rwsia yn atebol am eu rhyfel.

Mae Rwsia yn honni bod angen ei goresgyniad i wrthsefyll y bygythiad i'w diogelwch y mae cysylltiadau cynyddol Wcráin â'r Gorllewin yn ei achosi.

Mae’r Wcráin a’i chynghreiriaid wedi ei alw’n rhyfel goncwest na chafodd ei ysgogi ac mae’r Wcráin wedi dweud na fydd yn rhoi’r gorau i ymladd nes bod lluoedd Rwsia wedi gadael ei thiriogaeth.

Fflachiadau o olau a malurion

Dywedodd diweddariad Wcráin gyda’r nos ddydd Mawrth fod y chwe thaflegryn Kinzhal yn rhan o 27 o daflegrau Rwsiaidd a daniwyd yn erbyn yr Wcrain mewn 24 awr. Fe wnaethon nhw oleuo Kyiv a bwrw glaw malurion i lawr ar ôl iddynt gael eu lansio o'r awyr.

Nid oedd yr arfau a ddefnyddiwyd gan yr Wcráin i amddiffyn ei hun yn erbyn y Kinzhals yn hysbys. Nid oedd gan y Pentagon sylw ar hyn o bryd.

Dywedodd gweinidogaeth amddiffyn Rwsia fod ei lluoedd wedi lansio ymosodiad dwys gydag arfau pell-gywir iawn o’r awyr a’r môr yn erbyn lluoedd Wcrain “yn ogystal â mannau storio bwledi, arfau, ac offer milwrol a ddygwyd i mewn gan wledydd y Gorllewin”.

Dywedodd awdurdodau Kyiv fod tri o bobl wedi'u hanafu gan falurion yn disgyn.

Dywedodd Serhiy Poko, pennaeth gweinyddiaeth filwrol y ddinas, wrth Telegram fod y taflegrau ymosod yn “eithriadol o ran eu dwysedd” - nhw oedd â’r nifer mwyaf yn yr amser byrraf.

Mae milwrol yr Wcrain wedi cadarnhau bod dwy roced S-300 hefyd wedi’u tanio at seilwaith yn Kostyantynivka i’r gorllewin o Bakhmut, dinas sydd wedi’i chynhyrfu mewn gwrthdaro.

Beth yw HYPERSONIG?

Cafodd y taflegryn Kinzhal cyntaf ei saethu i lawr gan yr Wcrain gan ddefnyddio'r system Patriot a oedd newydd ei gosod.

Cadarnhaodd Milwrol yr UD hyn ond ni nododd a oedd y taflegryn Rwsiaidd yn hedfan ar gyflymder hypersonig ar y pryd.

Yn ôl y Ganolfan Astudiaethau Strategol a Rhyngwladol yn yr Unol Daleithiau (CSIS), mae'r Kinzhal yn cyflymu'n gyflym i Mach 4 (4,900 km/h) ar ôl ei lansio a gall gyrraedd cyflymder hyd at Mach 10, neu 10 gwaith yn gyflymach na sain. Mae arfau hypersonig yn gallu teithio o leiaf bum gwaith cyflymder sain.

Roedd Kinzhal, y mae ei enw'n golygu dagr, â'r gallu i gludo arfbennau niwclear neu gonfensiynol am hyd at 2,000 cilomedr. Cafodd yr arf ei ddefnyddio am y tro cyntaf yn yr Wcrain yn rhyfel y llynedd. Dim ond ychydig o weithiau y mae Rwsia wedi cyfaddef ei thanio.

Mae Arlywydd Rwsia Vladimir Putin yn aml wedi canmol y Kinzhal fel darn o galedwedd milwrol Rwsiaidd sy’n gallu cystadlu â NATO.

Wrth i’r Wcráin baratoi i lansio ymosodiad yn erbyn goresgyniad Rwsia am y tro cyntaf ers chwe mis, mae lluoedd Rwsia wedi cynyddu amlder eu streiciau awyr.

Mae Wcráin yn honni ei bod wedi saethu'r mwyafrif o daflegrau a dronau i lawr.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd