Cysylltu gyda ni

economi ddigidol

A all menywod ffynnu mewn amgylcheddau lle mae dynion yn bennaf?

cyfrannwr Guest

cyhoeddwyd

on

economi ddigidol

Roedd angen mwy o arweinwyr benywaidd yn yr oes ddigidol

Newyddion Cyffredinol

cyhoeddwyd

on

Siaradodd Cyfarwyddwr Bwrdd Huawei ac Uwch Is-lywydd Corfforaethol Catherine Chen (yn y llun) ag Uwchgynhadledd We 2020 yn Lisbon am ei 26 mlynedd yn gweithio yn y diwydiant technoleg a'i thaith bersonol i ben Huawei.

Dywedodd Chen fod angen mwy o arweinwyr benywaidd arnom, gan ddangos nid yn unig gryfder menywod ond hefyd bŵer unigryw ac arloesol a fydd yn gyrru'r economi ddigidol yn ei blaen.

“Nid yw cydraddoldeb rhywiol yn ymwneud â menywod a dynion yn rhannu’r un meddyliau ac ymddygiad. Yn hytrach, mae'n ymwneud â chyfle a hawliau cyfartal, a all ddod o gymdeithas fwy cynhwysol, amrywiol ac iach yn unig, ”meddai wrth yr uwchgynhadledd, a gynhaliwyd ar-lein ar 3 Rhagfyr.

Mae menywod yn cyfrif am bron i hanner poblogaeth weithio pum biliwn y byd, ond dim ond tua hanner ohonynt sy'n cymryd rhan yn y gweithlu. “Yn yr Oes Ddigidol, nid yn unig mae angen mwy o fenywod yn cael eu cynrychioli yn y diwydiant, mae angen arweinwyr benywaidd arnom hefyd,” nododd.

Darllenwch fwy o'r hyn a ddywedodd yn Uwchgynhadledd We 2020 yn yr adroddiad hwn of The Times Gwyddelig.

Parhau Darllen

economi ddigidol

Pontio'r rhyw a'r bwlch trefol-gwledig

cyfrannwr Guest

cyhoeddwyd

on

Erbyn hyn, mae cysylltedd yn hawl sylfaenol a all helpu i ddatgloi hawliau sylfaenol eraill ledled yr UE. Wedi'r cyfan, pentrefi Ewrop yw calon ein cyfandir. Felly gadewch i 2021 fod yn Flwyddyn Cysylltedd Gwledig Ewropeaidd, gan y bydd sicrhau mynediad i'r rhwydwaith i bob dinesydd yn gwneud yr Undeb Ewropeaidd yn gryfach, yn fwy unedig ac yn fwy gwydn.

Mae Berta Herrero, Uwch Reolwr Materion Cyhoeddus yr UE Huawei, yn esbonio sut y gall cysylltedd helpu i bontio'r rhaniad dwbl: y bwlch mewn mynediad i'r rhwydwaith sy'n bodoli rhwng dinasoedd a chefn gwlad, yn ogystal â'r bwlch sy'n atal cymdeithas rhag harneisio potensial llawn talent benywaidd.

I gael rhagor o wybodaeth am bontio'r bwlch rhwng y rhywiau gwledig, daliwch i fyny gyda'r gynhadledd Menywod yn y Cyfnod Digidol ar Cysylltedd Gwledig a gynhaliwyd ym Mhortiwgal ar 11 Rhagfyr 2020, yr aeth Berta i'r afael ag ef.

Hefyd edrychwch ar yr adroddiad gan Bwyllgor Senedd Ewrop ar Hawliau Menywod a Chydraddoldeb Rhywiol, Cau'r bwlch rhwng y rhywiau digidol: cyfranogiad menywod yn yr economi ddigidol.

Rapporteur: ASE Maria da Graça Carvalho

Parhau Darllen

economi ddigidol

Mae menywod yn dal yn llai tebygol o weithio neu fod yn fedrus mewn TGCh

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Data newydd a gasglwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd Merched mewn Sgorfwrdd Digidol yn dangos bod menywod yn llai tebygol na dynion o fod â sgiliau digidol arbenigol a gweithio ym maes technoleg ddigidol.

Dim ond pan edrychwn ar sgiliau digidol sylfaenol y mae'r bwlch rhwng y rhywiau wedi culhau - o 10.5% yn 2015 i 7.7% yn 2019.

“Mae cyfraniad menywod i economi ddigidol Ewrop yn hanfodol,” meddai Is-lywydd Gweithredol y Comisiwn Margrethe Vestager.

“Mae’r Scoreboard yn dangos mai dim ond 18% o arbenigwyr technoleg gwybodaeth a chyfathrebu yn yr UE sy’n fenywod. Felly mae'n rhaid i ni wneud mwy o hyd i sicrhau bod y nesaf Ada Lovelace yn cael y cyfleoedd y mae'n eu haeddu yn haeddiannol. ”

Nod y Comisiwn Ewropeaidd yw mynd i'r afael â'r diffygion hyn trwy gynllun gweithredu pum mlynedd a gyflwynir mewn cysylltiad â'r Agenda Sgiliau Ewropeaidd.

Yn y cyfamser, mae'r Comisiwn hefyd wedi ymgorffori a strategaeth gynhwysol sy'n mynd i'r afael â chydraddoldeb rhywiol yn ei gynllun adfer coronafirws. Credir bod effaith y pandemig ar yr economi wedi ehangu'r bwlch rhwng y rhywiau mewn meysydd fel cyflogaeth a chyflog.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd