Cysylltu â ni

ynni

Comisiwn yn clirio cynllun cymorth Tsiec i #RenewableEnergy

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

baneri EwropeaiddMae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun cymorth ar gyfer gosodiadau sy'n cynhyrchu ynni adnewyddadwy a adeiladwyd yn y Weriniaeth Tsiec rhwng 2006 2012 a dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. i'r casgliad y Comisiwn byddai'r mesur ymhellach ynni'r UE a nodau hinsawdd heb ystumio cystadleuaeth yn ormodol.

Ym mis Rhagfyr 2014, y Weriniaeth Tsiec Hysbyswyd y Comisiwn cynllun cefnogi o blaid pob math o osodiadau cynhyrchu ynni o ffynonellau adnewyddadwy a adeiladwyd yn y cyfnod 1 2006 Ionawr - 31 2012 Rhagfyr. Bydd y cynllun yn cael cyfanswm cyllideb o CZK 836.5 biliwn yn ystod ei oes (tua € 30.95 biliwn).

Mae'r 2001 perthnasol a canllawiau amgylcheddol y Comisiwn 2008 caniatáu i Aelod-wladwriaethau gefnogi cynhyrchu ynni o ffynonellau adnewyddadwy o dan rai amodau. Canfu'r Comisiwn, yn unol â'r Canllawiau, fod y gefnogaeth ar ffurf prisiau ffafriol (tariffau cyflenwi) a phremiymau ar ben pris y farchnad (taliadau bonws gwyrdd). Mae'r mesur hefyd yn ymgorffori mecanwaith adolygu sy'n sicrhau nad yw gosodiadau'n cael eu gor-ddigolledu a bod cymorth wedi'i gyfyngu i'r lleiafswm sy'n angenrheidiol i gyflawni amcanion y cynllun.

Mae'r cynllun cymorth yn cael ei ariannu gan gyfuniad o tâl ychwanegol a godir ar ddefnyddwyr trydan a chyfraniadau gan y gyllideb y Wladwriaeth. Er mwyn unioni unrhyw gwahaniaethu yn y gorffennol yn erbyn trydan gwyrdd dramor deillio o ariannu'r cynllun cymorth, y Weriniaeth Tsiec wedi ymrwymo i fuddsoddi tua € 20 miliwn mewn prosiectau rhyng. Mae'r swm yn adlewyrchu cyfanswm y tâl ychwanegol a godir ar yr amcangyfrif o fewnforio trydan gwyrdd yn y Weriniaeth Tsiec yn y cyfnod 2006 - 2015. Y pryderon hyn eu tynnu fel o 2016, pan addaswyd y Weriniaeth Tsiec i'r system gyllido er mwyn sicrhau nad oedd unrhyw wahaniaethu o drydan gwyrdd a fewnforiwyd yn y dyfodol.

i'r casgliad y Comisiwn y, y mesur yn unol ag amcanion yr UE, yn helpu'r Weriniaeth Tsiec i gyflawni ei thargedau ynni adnewyddadwy 2020. Mae'r buddsoddiadau mecanwaith adolygu a cydgysylltydd yn sicrhau bod afluniadau potensial o gystadlu a ddaeth yn sgil ariannu cyhoeddus yn gyfyngedig.

 

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd