#GreenhouseGasmynion yn ôl gwlad a sector

| Mawrth 13, 2018

Edrychwch ar yr ystadegau i ddarganfod allyriadau nwyon tŷ gwydr yn ôl gwlad a chan sector yn yr UE yn ogystal ag allyrwyr gorau'r byd.

Infographic ar allyriadau nwyon tŷ gwydr a gynhyrchir yn yr UE yn 2015 a'r gyfran o wahanol nwyon Allyriadau nwyon tŷ gwydr a gynhyrchir yn yr UE yn 2015 a'r gyfran o wahanol nwyon

Swm yr allyriadau nwyon tŷ gwydr y flwyddyn yn yr UE

Fel y dangosiadau infograffig uchod, CO2 yw'r nwy tŷ gwydr sy'n cael ei allyrru fwyaf. Fe'i cynhyrchir yn gyffredin gan weithgareddau dynol. Mae nwyon tŷ gwydr eraill yn cael eu gollwng mewn symiau llai, ond maent yn tynnu gwres yn llawer mwy effeithiol na CO2, ac mewn rhai achosion mae miloedd o weithiau'n gryfach.

Darganfyddwch fwy am dargedau'r UE a mesurau i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr

infographic: allyriadau nwyon tŷ gwydr yn ôl sector yn yr UE yn 2015
Allyriadau nwyon tŷ gwydr yn ôl sector yn yr UE yn 2015

Allyriadau nwyon tŷ gwydr yn ôl sector yn yr UE

Yn ôl y pumed adroddiad asesu gan Panel Rhynglywodraethol ar Newid yn yr Hinsawdd (IPCC), mae'n debygol iawn bod gweithgareddau dynol dros y blynyddoedd 50 yn y gorffennol wedi cynhesu ein planed. Mae'r gweithgareddau hyn yn cynnwys llosgi glo, olew a nwy, datgoedwigo a ffermio er enghraifft.

Mae'r diagram uchod yn dangos allyriadau nwyon tŷ gwydr yn yr UE yn 2015 wedi'u torri gan y prif sectorau ffynhonnell. Mae ynni yn gyfrifol am 78% o allyriadau nwyon tŷ gwydr yn 2015, y mae trafnidiaeth yn cyfrif am oddeutu traean ohonynt. Mae allyriadau nwyon tŷ gwydr o amaethyddiaeth yn cyfrannu gyda 10,1%, prosesau diwydiannol a defnydd cynnyrch gyda 8.7% a rheoli gwastraff gyda 3.7%.

infographic: cyfanswm allyriadau nwyon tŷ gwydr fesul gwlad yr UE yn 2015
Cyfanswm allyriadau nwyon tŷ gwydr fesul gwlad yr UE yn 2015

Allyriadau nwyon tŷ gwydr yn yr UE ac yn y byd

Mae'r siartiau uchod yn rhestru gwledydd yr UE trwy gyfanswm yr allyriadau nwyon tŷ gwydr (GHG) yn 2015 ac mae'r infographic isod yn dangos allyrwyr nwyon tŷ gwydr yn y byd yn 2012. Yr UE yw'r trydydd awdur mwyaf y tu ôl i Tsieina a'r Wladwriaeth Unedig ac yna India a Brasil.

Mae nwyon tŷ gwydr yn aros yn yr atmosffer am gyfnodau sy'n amrywio o ychydig flynyddoedd i filoedd o flynyddoedd. O'r herwydd, mae ganddynt effaith fyd-eang, ni waeth ble y cawsant eu rhyddhau gyntaf.

infograffig: gwledydd sy'n allyrru'r nwyon tŷ gwydr mwyaf yn y byd yn 2012 Gwledydd sy'n allyrru'r nwyon tŷ gwydr mwyaf yn y byd yn 2012
Beth yw nwyon tŷ gwydr?
  • Nwyon tŷ gwydr yw nwyon yn yr atmosffer sy'n gweithredu'n debyg i'r gwydr mewn tŷ gwydr: mae'n amsugno egni a gwres yr haul sy'n cael ei radiaru o arwyneb y Ddaear, ei thrafaelu yn yr atmosffer a'i atal rhag dianc i'r gofod.
  • Y broses hon yw'r prif reswm dros effaith tŷ gwydr sy'n cadw tymheredd y Ddaear yn gynhesach nag y byddai fel arall, gan ganiatáu i fywyd ar y Ddaear fodoli
  • Mae llawer o nwyon tŷ gwydr yn digwydd yn naturiol yn yr atmosffer, ond mae gweithgarwch dynol yn ychwanegu symiau enfawr, gan roi hwb i'r effaith tŷ gwydr sy'n cyfrannu at gynhesu byd-eang

Tags: ,

categori: Tudalen flaen, Newid yn yr hinsawdd, allyriadau CO2, Yr amgylchedd, EU, Senedd Ewrop, Erthygl Sylw