Cysylltu â ni

Lles anifeiliaid

Teithio gydag anifeiliaid anwes: Rheolau i'w cadw mewn cof 

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Gall eich anifail anwes ymuno â chi pan fyddwch chi'n mynd ar wyliau i wlad arall yn yr UE, ond mae rhai rheolau i'w cadw mewn cof. Darllenwch ymlaen i ddarganfod mwy, Cymdeithas.

Diolch i reolau’r UE ar deithio gydag anifeiliaid anwes (cŵn, cathod neu ffuredau), mae pobl yn rhydd i symud gyda’u ffrind blewog o fewn yr UE. Sicrhewch fod gan eich anifail anwes y canlynol cyn i chi adael ar wyliau:

  • Adnabod trwy ficroglodyn cofrestredig neu datws darllenadwy, os caiff ei gymhwyso cyn 3 Gorffennaf 2011.
  • Pasbort anifail anwes yn profi eu bod wedi cael eu brechu rhag y gynddaredd a’u bod yn ffit i deithio, wedi’i roi gan filfeddyg awdurdodedig wrth deithio o fewn un o wledydd yr UE/Gogledd Iwerddon i wlad arall yn yr UE/Gogledd Iwerddon.
  • Tystysgrif iechyd anifeiliaid yr UE, wrth deithio o wlad y tu allan i'r UE.
  • .Rhaid trin cŵn sy'n teithio i'r Ffindir, Iwerddon, Malta, Norwy neu Ogledd Iwerddon rhag llyngyr rhuban Echinococcus multilocularis.Yn gyffredinol gallwch deithio gydag uchafswm o bum anifail. Dim ond gyda phrawf cofrestru sy'n ymwneud â chystadleuaeth, arddangosfa neu ddigwyddiad chwaraeon a phrawf eu bod yn hŷn na chwe mis y mae teithio gyda mwy na phum anifail yn bosibl.

Rhoddir pasbortau anifeiliaid anwes Ewropeaidd ar gyfer cŵn, cathod a ffuredau yn unig. Os ydych yn dymuno teithio gydag anifeiliaid anwes eraill, dylech wirio'r amodau mynediad eich gwlad gyrchfan.

Read more about the EU’s animal welfare laws

Teithio gyda'ch anifail anwes 

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd