Agenda Ewropeaidd: 27 31-Ionawr

| Ionawr 27, 2014 | 0 Sylwadau

20120124PHT36092_originalAgenda Ewropeaidd yn cael ei ddarparu gan Orpheus Materion Cyhoeddus

Senedd Ewrop - Grŵp ac Wythnos Pwyllgor, Brwsel

Er nad oes dyddiad wedi cael adroddiad yr UE Gwrth-lygredd cyntaf, sy'n darparu cyflwr clir o chwarae ym mhob aelod-wladwriaeth: beth yn ei le, beth yw'r materion sy'n weddill, pa bolisïau yn gweithio, yr hyn y gellid ei wella a sut.

Dydd Llun 27 Ionawr

Senedd Ewrop: TRYCHINEB pleidleisio ar Gytundeb Arms Trade (ATT), trafodaeth ar Ryddhad y Cenhedloedd Unedig ac Asiantaeth Gweithfeydd (UNRWA), trafodaeth gyda dirprwyaeth Emiriaethau Arabaidd Unedig. ECON bleidleisio ar y rheolau sy'n llywodraethu achosion cyfreithiol am iawndal o dan y gyfraith genedlaethol am dorri cyfraith cystadleuaeth a'r adolygiad o System Ewropeaidd Goruchwyliaeth Ariannol (ESFS)

Comisiynydd Borg, DG SANCO, yn cymryd rhan mewn digwyddiad EP i nodi Rhyngwladol Holocost Cofio, Brwsel

Cyfarfod Eurogroup preECOFIN.

Dydd Mawrth 28 Ionawr

Cyngor Materion Ariannol ECOFIN, Economaidd a: Llywyddiaeth Groeg i gyflwyno ei raglen waith chwe mis ar faterion economaidd ac ariannol; gwybodaeth gan y Banc Canolog Ewrop (ECB) ar y mecanwaith goruchwylio unigol ar waith; cyfnewid ar y compact ar gyfer twf a swyddi ar waith; ac, mabwysiadu penderfyniad ar y diffyg gormodol o Croatia.

Uwchgynhadledd yr UE-Rwsia

BUSINESSEUROPE diwrnod - Bydd Llafur, polisi diwydiannol ac ynni yn cael ei drafod.

Dydd Mercher 29 Ionawr

Comisiwn Ewropeaidd i gynnig mesurau diwygio strwythurol ar y sector bancio UE sy'n anelu at sicrhau nad yw banciau yn aros neu fynd yn rhy-fawr, yn rhy gymhleth neu'n rhy-rhyng-gysylltiedig i fethu.

Dydd Iau 30 Ionawr

gynnig y Comisiwn newydd ar gyfer cynllun ysgol ddosbarthu bwyd newydd yn anelu at fynd i'r afael â'r dirywiad presennol yn y defnydd plant o ffrwythau a llysiau ffres a llaeth, a maeth gwael, yn ogystal ag i frwydro yn erbyn gordewdra parhaus.

Senedd Ewrop yn trafod: ECON bleidlais ar y penderfyniad drafft ar Suvey Twf Blynyddol 2014, diwygiad i Gyfarwyddeb ar TAW mewn perthynas â'r ffurflen TAW safonol a phenderfyniad ar wella cydlyniad deddfwriaeth gwasanaethau ariannol yr UE; TRAN pleidleisio ar y gwaith o reoli Sky Ewropeaidd a traffig awyr Sengl ar waith; LIBE ystyried y gwelliannau i'r adroddiad rhaglen gwyliadwriaeth Unol Daleithiau NSA a'r adroddiad ar y Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewropeaidd.

Agenda Ewropeaidd yn cael ei ddarparu gan Orpheus Materion Cyhoeddus

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, agenda Ewropeaidd, Y Comisiwn Ewropeaidd, Senedd Ewrop

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *