Cysylltu â ni

EU

Y cyfan sydd angen i chi ei wybod am yr etholiad y Llywydd Ewropeaidd nesaf

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

20140626PHT50602_originalBydd y Senedd newydd yn dechrau ei thymor nesaf gydag ethol yr arlywydd, 14 is-lywydd a phum quaestor yn ystod y sesiwn lawn gyntaf ar 1-3 Gorffennaf. Darganfyddwch fwy am yr hyn maen nhw'n ei wneud, pwy sy'n gymwys i sefyll a sut maen nhw'n cael eu hethol trwy ddarllen yr Holi ac Ateb hon.

Pryd maen nhw'n cael yr etholiadau?
Mae Senedd Ewrop yn cael ei hethol am bum mlynedd, ond dwy flynedd a hanner yw'r tymor swydd ar gyfer arlywydd, is-lywyddion, quaestors a chadeiryddion pwyllgorau. Felly cynhelir yr etholiadau ar ddechrau tymor seneddol ac ar ganol tymor.

Pwy all sefyll fel ymgeisydd ar gyfer llywydd?
Gall unrhyw ASE sefyll os yw grŵp gwleidyddol neu o leiaf 40 ASE yn eu cefnogi.

hysbyseb

Sut mae'r etholiad arlywyddol yn gweithio?  
Gwneir yr etholiad gan ddefnyddio pleidlais gudd. Mae ASEau yn marcio eu hoff ymgeisydd ar bapur pleidleisio ac yn gosod y bleidlais mewn blwch pleidleisio, dan oruchwyliaeth wyth rhifwr a ddewiswyd o blith ASEau.

Etholir ymgeisydd sy'n cael mwyafrif absoliwt o'r pleidleisiau a fwriwyd (50% + 1). Ni chyfrifir papurau pleidleisio gwag na difetha. Os nad oes enillydd ar ôl y bleidlais gyntaf, gellir enwebu'r un ymgeiswyr neu ymgeiswyr newydd ar gyfer ail rownd pleidleisio o dan yr un amodau. Gellir ailadrodd hyn y trydydd tro os oes angen.

Os na chaiff neb ei ethol yn y drydedd bleidlais, bydd y ddau ymgeisydd sydd â'r sgôr uchaf yn mynd i bedwaredd bleidlais, lle mae'r enillydd yn cael ei benderfynu trwy fwyafrif syml. Os oes tei, cyhoeddir mai'r ymgeisydd hŷn yw'r enillydd.

hysbyseb

Beth mae'r llywydd yn ei wneud?
Mae'r arlywydd yn goruchwylio holl waith y Senedd, ei chyrff llywodraethu a'i dadleuon llawn. Mae ef neu hi'n cynrychioli'r Senedd ym mhob mater cyfreithiol a chysylltiadau allanol ac ar ddechrau pob uwchgynhadledd o'r Cyngor Ewropeaidd mae'n nodi safbwynt yr EP am yr eitemau ar yr agenda.
Mae'r arlywydd hefyd yn arwyddo cyllideb yr UE yn gyfraith ac yn cyd-lofnodi deddfwriaeth gyda llywydd y Cyngor.

Beth am ethol yr is-lywyddion?
Enwebir yr 14 is-lywydd yn yr un modd â'r arlywydd ac fe'u hetholir trwy bleidlais gudd ar ôl y bleidlais arlywyddol. Mae pob ymgeisydd ar un papur pleidleisio. Yn y rownd gyntaf mae ymgeiswyr sy'n cael mwyafrif absoliwt o'r pleidleisiau a fwriwyd, hyd at 14, yn cael eu hethol. Os yw'r swyddi'n dal yn wag, cynhelir ail rownd o bleidleisio ac yna traean, ac ar ôl hynny mae mwyafrif cymharol yn ddigon.

Os mai dim ond 14 ymgeisydd sy'n cael eu henwebu, cânt eu hethol trwy gyhuddiad a chynhelir pleidlais i bennu'r drefn flaenoriaeth.

Beth yw quaestors a beth maen nhw'n ei wneud?
Mae'r pum quaestor yn gyfrifol am faterion gweinyddol ac ariannol sy'n effeithio'n uniongyrchol ar ASEau. Fe'u hetholir mewn ffordd debyg i'r is-lywyddion.

Banc Canolog Ewrop (ECB)

Mae Lagarde ECB yn cadw'r drws ar agor i chwyddiant uwch

cyhoeddwyd

on

By

Gallai chwyddiant ym mharth yr ewro fod yn fwy na rhagamcanion Banc Canolog Ewrop a godwyd eisoes ond prin yw'r arwyddion o hyn yn digwydd eisoes, Llywydd yr ECB, Christine Lagarde (Yn y llun) meddai ddydd Llun (27 Medi), yn ysgrifennu Balazs Koranyi, Reuters.

"Er y gallai chwyddiant fod yn wannach na'r hyn a ragwelwyd pe bai tynhau cyfyngiadau o'r newydd yn effeithio ar weithgaredd economaidd, mae yna rai ffactorau a allai arwain at bwysau prisiau cryfach na'r disgwyl ar hyn o bryd," meddai wrth wneuthurwyr deddfau yn Senedd Ewrop.

"Ond rydym yn gweld arwyddion cyfyngedig o'r risg hon hyd yn hyn, sy'n golygu bod ein senario llinell sylfaen yn parhau i ragweld y bydd chwyddiant yn aros yn is na'n targed dros y tymor canolig," ychwanegodd.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd