#NorthKorea i anfon tîm i Gemau Gaeaf, De i ystyried dileu gwaharddiadau ar ôl sgyrsiau

| Ionawr 10, 2018 | 0 Sylwadau

Dywedodd Gogledd Korea yn ystod sgyrsiau prin gyda'r De ddydd Mawrth y byddai'n anfon dirprwyaeth i Gemau Olympaidd y Gaeaf Pyeongchang yn Ne Korea yn y mis nesaf a dywedodd Seoul ei fod yn barod i godi rhai cosbau dros dro fel y gellid cynnal yr ymweliad, ysgrifennu Christine Kim ac Josh Smith.

Yn ystod y sgyrsiau ffurfiol cyntaf â De Korea mewn mwy na dwy flynedd, dywedodd swyddogion Gogledd Corea y byddai eu dirprwyo i'r Gemau yn cynnwys athletwyr, swyddogion ardderchog a sgwad ysgubol.

Mae arweinwyr y byd yn awyddus i weld y sgyrsiau yn ofalus am unrhyw arwydd o ostyngiad yn y tensiwn ar y penrhyn Corea, ymhlith pryderon cynyddol am lansio taflegryn Gogledd Corea a datblygu arfau niwclear yn amharu ar benderfyniadau Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig.

Mae De Korea wedi gwahardd nifer o swyddogion Gogledd Corea yn unochrog wrth iddynt fynd i mewn i ymateb i daflen teithio a phrawf niwclear Pyongyang, a gynhaliwyd er gwaethaf pwysau rhyngwladol.

Fodd bynnag, mae rhai swyddogion De Corea wedi dweud eu bod yn gweld y Gemau Olympaidd yn gyfle posibl i hwyluso tensiwn.

Dywedodd llefarydd y weinidogaeth dramor, Roh Kyu-deok, y byddai Seoul yn ystyried a oedd angen iddo gymryd "camau blaenorol", ynghyd â Chyngor Diogelwch y CU a gwledydd perthnasol eraill, i helpu ymweliad Gogledd Corea i'r Gemau Olympaidd.

Ar drafodaethau Dydd Mawrth (9 Ionawr), y cyntaf ers mis Rhagfyr 2015, cynigiodd Seoul drafodaethau milwrol rhyng-Coreaidd i leihau'r tensiwn ar y penrhyn ac aduniad o aelodau'r teulu mewn pryd ar gyfer gwyliau Blwyddyn Newydd Lunar, gweinidog is-undeb De Korea Chun Hae- canu.

Mae'r Gogledd wedi gorffen gwaith technegol i adfer llinell gymorth milwrol gyda De Korea, ychwanegodd, gyda'r cyfathrebu arferol yn ailddechrau ddydd Mercher. Ond nid oedd Chun yn syth yn dweud pa wybodaeth fyddai'n cael ei drosglwyddo ar hyd y llinell gymorth.

Roedd y Gogledd yn cyfathrebu ym mis Chwefror 2016, yn dilyn penderfyniad y De i gau cae parcio diwydiannol yn y Gogledd.

Cynigiodd De Korea hefyd fod athletwyr o'r ddwy ochr yn ymuno â'i gilydd yn seremoni agoriadol y Gemau a gweithgareddau ar y cyd eraill yn ystod Gemau Olympaidd y Gaeaf, Dywedodd Chun wrth gohebwyr y tu allan i'r sgyrsiau.

Hwn hefyd fyddai'r tro cyntaf ers 2005 y bydd y Gogledd yn anfon ei hyrwyddwyr merched, yn dwyn y "sgwad harddwch o harddwch" gan gyfryngau De Corea.

Parhaodd y cyfarfodydd ar brynhawn Mawrth ar ôl i'r ddwy ochr dorri i fyny ar gyfer ciniawau ar wahân. Dechreuodd swyddogion siarad yn 10h (1h GMT) yn y Tŷ Heddwch tair llawr yn union ar draws y parth sydd wedi'i ddileu ar ochr dde Coreaidd pentref Panceun.

"Dywedodd Gogledd Corea eu bod yn benderfynol o wneud sgyrsiau heddiw yn ffrwythlon, ac yn ei gwneud yn gyfle arloesol," meddai South Korea's Chun.

Dywedodd Chun hefyd fod y South Koreans yn cynnig ailddechrau trafodaethau dros raglen niwclear y Gogledd, ond nid oedd ymateb penodol o'r Gogledd.

Fodd bynnag, dywedodd swyddogion Gogledd Corea yn ystod y cyfarfod eu bod yn agored i hyrwyddo cysoni trwy ddeialog a negodi, yn ôl Chun.

Dywedodd pennaeth y ddirprwyaeth Gogledd Corea, Ri Son Gwon: "Daethom i'r cyfarfod heddiw heddiw gyda'r syniad o roi canlyniadau amhrisiadwy i'n brodyr, sydd â gobeithion mawr ar gyfer y ddeialog hon, fel cyntaf cyntaf y flwyddyn ..."

Ymatebodd Gogledd Corea i'r trafodaethau gyda "safiad difrifol a diffuant," meddai Ri, cadeirydd Pwyllgor y Gogledd ar gyfer Ailgyfuniad Heddwch y Fatherland.

Mynegodd y Gweinidog Uno De Corea Cho Myoung-gyon optimistiaeth wrth i'r cyfarfod ddechrau.

"Dechreuodd ein sgyrsiau ar ôl i'r Gogledd a'r De Corea gael eu gwahardd ers amser maith, ond credaf mai'r cam cyntaf yw hanner y daith," meddai Cho. "Byddai'n dda i ni wneud y 'bresennol da' a grybwyllasoch yn gynharach."

"Mae popeth yn teimlo ychydig yn newydd gan nad ydym wedi cael sgyrsiau mewn tro," meddai.

Ychydig cyn i'r dirprwyo gyrru i mewn i'r parth demilitarized, gwelwyd bod 20 South Koreans yn gwisgo baner sy'n darllen: "Rydym yn dymuno llwyddiant y sgyrsiau rhyng-Corea uchel."

Gwelwyd un dyn yn chwifio baner gyda phenrhyn Corea unedig.

Roedd y ddau ddirprwyaeth yn cynnwys pum uwch swyddog.

Cerddodd y ddirprwyaeth Gogledd Corea dros y ffin y tu mewn i'r ardal diogelwch ar y cyd i'r Tŷ Heddwch o amgylch 0030 GMT, meddai swyddog o Weinyddiaeth Undeb y De wrth gohebwyr.

Yn yr Unol Daleithiau, mae'r Unol Daleithiau, sydd â milwyr 28,500 a leolir yn Ne Korea fel etifeddiaeth o'r Rhyfel Corea 1950-1953, yn ymateb yn wreiddiol i'r syniad o gyfarfodydd rhyng-Corea, ond yn ddiweddarach dywedodd Arlywydd yr Unol Daleithiau Donald Trump iddynt "beth da".

Mae Trump wedi dweud y byddai'n hoffi gweld sgyrsiau yn mynd y tu hwnt i'r Gemau Olympaidd. "Ar yr adeg briodol, byddwn yn cymryd rhan," meddai.

Ddydd Mawrth, dywedodd gweinidogaeth dramor Tsieina ei fod yn hapus i weld sgyrsiau rhwng Gogledd a De Corea a chroesawodd yr holl gamau cadarnhaol. Adleisiodd Rwsia y teimlad, gyda llefarydd Kremlin yn dweud, "Dyma'r union ddeialog a ddywedasom yn angenrheidiol."

Tags: , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Gogledd Corea, De Corea