Sbotolau fideo MOFA # Mae'n deilwng i Daiwan fel partner ar gyfer mynd i'r afael â #ClimateChange

| Tachwedd 8, 2018

Y ffilm fer Addewid i'r Tir ei ryddhau ar 5 Tachwedd ar sianel YouTube Trending Taiwan, sy'n ategu Materion Tramor, i roi sylw i rinweddau'r genedl fel partner byd-eang gwerthfawr wrth fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd a hybu datblygiad cynaliadwy.

Rhowch gynnig ar leoliad yn Myanmar a'i is-deitlau mewn naw iaith, gan gynnwys Saesneg, Siapan, Ffrangeg, Fietnameg ac Indonesia, mae'r fideo dau funud yn archwilio ymdrechion Taiwan i ddarparu ynni glân mewn ardaloedd anghysbell yn y wlad De-ddwyrain Asiaidd.

Mae'r ffilm wedi'i adrodd gan Hemyantong wyth oed a chartiau sut mae ei fywyd wedi newid ers i Gronfa Gydweithredu a Datblygu Rhyngwladol (TaiwanICDF) osod system pŵer solar yn ei bentref cartref Larkar yn Sagaing Region.

Yn ôl y MOFA, mae'r fideo yn dangos ymrwymiad Taiwan i hyrwyddo diogelu'r amgylchedd a thwf cynaliadwy ledled y byd trwy rannu ei ddatblygiad a'i arbenigedd technolegol.

Wedi'i lansio yn 2016, cododd y fenter TaiwanICDF systemau solar minigrid yng nghymunedau gwledig rhanbarthau Sagaing a Magway Myanmar. Yn ôl sefydliad cymorth tramor mwyaf blaenllaw'r genedl, mae rhai cartrefi 560 wedi elwa o'r ymdrechion hyn.

Mae'r prosiect yn un o nifer o raglenni datblygu cynaliadwy a gymerwyd gan TaiwanICDF mewn cynghreiriaid diplomyddol a gwledydd partner ledled y byd. Mae ei waith cymorth parhaus yn yr Asia-Môr, Affrica, America Ladin a'r Caribî yn rhychwantu meysydd megis amaethyddiaeth, ynni glân, addysg, diogelwch bwyd a gofal iechyd.

Addewid i'r Tir yn rhan o ymgyrch MOFA yn thema yn Cyfuno Newid yn yr Hinsawdd: Taiwan Gall Cymorth a anelir at dynnu sylw at awydd a gallu Taiwan i gymryd rhan yng Nghynhadledd Fframwaith y Cenhedloedd Unedig ar Newid yn yr Hinsawdd.

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, Taiwan