Rhaid i ymgeiswyr Democrataidd yr Unol Daleithiau roi diwygiad democratiaeth yn gyntaf i guro #Trump

| Mehefin 26, 2019

Deg munud. Dyna am yr amser mwyaf posibl y bydd unrhyw un yn cael cyfle i siarad yn y dadleuon democrataidd a ragwelir yr wythnos hon. Gyda deg ymgeisydd ar y llwyfan ar gyfer pob digwyddiad dwy awr, yn ogystal â phum safonwr, ynghyd â hysbysebion, ynghyd â promos, bydd yn anodd i unrhyw un gael gair yn ymyl y ffordd, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol a Phrif Gwnsler EqualityCitizens.US Jason Harrow.

Dyna'n union y rheswm dros lansio ymchwil fawr prosiect i ategu'r pytiau o wybodaeth y mae'r ymgeiswyr yn eu datgelu ar y cam dadl ac ar eu hymatebion byr ar newyddion cebl. Bydd y prosiect yn rhoi i bleidleiswyr yr hyn y maen nhw wedi bod yn ei sarhau ond nad oes yn ymddangos bod neb yn darparu: gwybodaeth ddofn am ble mae pob ymgeisydd yn sefyll ar lu o faterion sy'n bwysig i iechyd ein democratiaeth, ynghyd â chrynodeb a gradd ar gyfer llwyfan pob ymgeisydd .

Mae ymgeiswyr 'A' yn cydnabod bod gosod democratiaeth yn gyntaf, dod â llygredd i ben, a lleihau dylanwad enfawr lobïwyr, diddordebau arbennig, a rhoddwyr cyfoethog yn gam cyntaf hanfodol tuag at gyflawni unrhyw beth y maent am ei gyflawni. Eisiau pasio rheolaeth gwn synnwyr cyffredin? Mae hanes yn dangos na allwch ei wneud heb gymryd y materion strwythurol sy'n rhoi dylanwad allanol o'r fath i'r NRA. Oes gennych chi ddiddordeb mewn deddfwriaeth ystyrlon ar newid yn yr hinsawdd, dyled myfyrwyr, neu ofal iechyd? Mae hynny'n wych — ond yn gyntaf, bydd angen i chi gael Cyngres i gydnabod eu bod yn bennaf cyfrifol am ddinasyddion bob dydd, nid eu cefnogwyr ymgyrch mwyaf a Super PACs cefnogol.

Yn y cyfnod cynnar hwn, mae rhai ymgeiswyr yn dechrau deall y realiti hwn. Mae Andrew Yang yn cael A-plus oherwydd ei fod yn dweud “y peth cyntaf y bydd yn ei wneud yw rhoi democratiaeth yn ôl i ddwylo pobl America.” Mae Kirsten Gillibrand yn cael yr un marciau uchaf oherwydd ei bod wedi cyflwyno deddfwriaeth sy'n newid gêm sy'n darparu ar gyfer arian cyhoeddus ar gyfer etholiadau ac mae'n addo rhoi'r diwygiad hwnnw ar frig ei hagenda. Mae sawl un arall, fel Beto O'Rourke, Eric Swalwell, Marianne Williamson, a Michael Bennet, hefyd yn sylweddoli bod angen iddynt gryfhau ein democratiaeth yn gyntaf, neu fel arall bydd eu hamcanion polisi sy'n weddill i gyd yn dod i'r amlwg.

Yr un mor ddadlennol yw'r grŵp o ymgeiswyr nad ydynt eto wedi deall pwysigrwydd y setiau hyn o faterion. Mae Kamala Harris, er enghraifft, wedi cefnogi cofrestru pleidleiswyr awtomatig, ond nid yw eto wedi mynegi safbwyntiau ar faterion hanfodol fel ariannu etholiadau yn gyhoeddus a dod â gerrymandering i ben. Yn y cyfamser, mae Joe Biden wedi mynegi cefnogaeth i wyrdroi Citizens United ond mae ei lwyfan yn arbennig o amwys ar ba mor bwysig yw'r materion hyn a beth yw manylion ei gynlluniau.

Ac yna mae Donald Trump. Pa radd i'w rhoi iddo? Ar y naill law, mae ei rethreg gwrth-lygredd yn bwerus. Cofiwch sut yr addawodd ddraenio'r gors, a gwawdio ei wrthwynebwyr Gweriniaethol am fod yn agored i roddwyr cyfoethog? Mae'n iawn: dylid draenio'r gors, ac mae gwleidyddion yn rhy amlwg i ddiddordebau arbennig. Ond, hyd yn hyn yn nhymor cyntaf Trump, nid yn unig y mae wedi gwneud dim i ddiwygio'r system yr ymosododd arni, ond mae wedi ei gwaethygu'n ymosodol trwy wrthwynebu unrhyw ddiwygio ystyrlon, gan staffio ei weinyddiaeth gyda'r un grŵp o lobïwyr mewn gors, ac ogáu pwysau ei roddwyr mwyaf dylanwadol. Yn gyffredinol, gadewch i ni roi iddo ddyn D.

Ar gyfer Biden, Harris, a hyd yn oed Trump, mae lle i wella bob amser. Dim ond dechrau yw'r graddau hyn, nid y gorffeniad. Byddwn yn gwylio rhwng nawr a mis Tachwedd 2020. Gobeithiwn y byddwch yn mynd y tu hwnt i'r deng munud y byddwch chi'n ei glywed yn y dadleuon ac yn dilyn ymlaen.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Barn, US

Sylwadau ar gau.