# Mae gwledydd y Canoldir yn symud ymlaen i ymladd pysgota anghyfreithlon yn y môr mwyaf gorlawn

| Gorffennaf 24, 2019

Mae Oceana yn canmol y cynnydd a wnaed gan wledydd Môr y Canoldir yn ystod cydymffurfiad â physgodfeydd cyfarfod Comisiwn Pysgodfeydd Cyffredinol Môr y Canoldir (GFCM), a gynhaliwyd yr wythnos diwethaf yn Tirana, Albania.

Ar ddiwedd y crynhoad rhanbarthol rhwng partïon contractio 24, cytunodd y cynrychiolwyr i fabwysiadu proses sancsiynu lymach ar gyfer gwledydd Môr y Canoldir nad ydynt yn cydymffurfio, a gwella tryloywder a moderneiddio mesurau yn erbyn pysgota anghyfreithlon, heb ei adrodd a heb ei reoleiddio (IUU).

Mae Oceana yn cymeradwyo'r cynnydd hwn ond bydd yn parhau i fod yn wyliadwrus tuag at unrhyw dystiolaeth o droseddau pysgodfeydd clir ym Môr y Canoldir, fel pysgota anghyfreithlon y tu mewn i ardaloedd caeedig. Mae'n hollbwysig sicrhau bod y gweithgareddau hyn yn agored ac nad ydynt yn mynd yn ddigerydd.

“Mae hwn yn gam canmoladwy gan GFCM, gan y byddai’r cynigion a hyrwyddir gan yr UE yn alinio’r GFCM â safonau rhyngwladol sydd eisoes ar waith mewn llawer o ardaloedd pysgota a rennir eraill ledled y byd. Er enghraifft, mae grymuso gwledydd Môr y Canoldir i weithredu os canfyddir bod darparwyr gwasanaeth, fel yswirwyr neu fanciau yn elwa o bysgota IUU ac yn ei gefnogi, yn ddull o'r radd flaenaf yn y frwydr yn erbyn pysgota IUU, ”meddai Oceana yn Rheolwr Polisi Ewrop, Nicolas Fournier.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Albania, Cynhadledd y Rhanbarthau Morol Ymylol Ewrop (CPMR), EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Senedd Ewrop, Morwrol, Oceana, gorbysgota

Sylwadau ar gau.