#BrusselsDesignMarket, y farchnad ddylunio fwyaf yn Ewrop

| Awst 14, 2019

Byth ers ei greu yn 2002, mae Marchnad Ddylunio Brwsel wedi esblygu i'r farchnad ddylunio fwyaf yn Ewrop. Mae'r digwyddiad hwn, a gynhelir ddwywaith y flwyddyn (Mawrth a Medi), wedi dod yn un o'r prif ddigwyddiadau yn y calendr dylunio vintage rhyngwladol.

Gan gynnal yr awyrgylch benodol honno sy'n nodweddu marchnadoedd chwain, mae Marchnad Ddylunio Brwsel wedi parhau i gynyddu'n ansoddol a denu mwy a mwy o ymwelwyr bob blwyddyn.

Mae delwyr, casglwyr, gweithwyr proffesiynol ac amaturiaid o bob rhan o Ewrop, yn dod ynghyd ym Mrwsel i chwilio am eitemau vintage gwych, a ddyluniwyd yn y ganrif ddiwethaf. Gall ymwelwyr ddarganfod darnau gwreiddiol ac eiconig gan ddylunwyr Ita- lian, Ffrangeg, Americanaidd a Sgandinafaidd. Mae'r rhain yn cael eu creu gan yr enwau mwyaf yn hanes dylunio, fel Sottsass, Le Corbusier, Eames, neu Jacobsen a Panton.

Y farchnad ddylunio vintage fwyaf yn Ewrop

Rhwng prynu dylunwyr adnabyddus a rhai anhysbys, gall ymwelwyr fwynhau egwyl goffi neu egwyl ginio gyda'r tryciau bwyd gwreiddiol yn eu lle. I orffen, cynhelir y digwyddiad hwn yn ffrâm hanesyddol neuaddau Tour & Taxis, yr adeilad diwydiannol sy'n croesawu digwyddiadau diwylliannol mwyaf Brwsel.

Gwybodaeth Ymarferol

Pryd ?
Bydd rhifyn nesaf Marchnad Ddylunio Brwsel yn digwydd yn ystod dau ddiwrnod:
DYDD SADWRN 28 MEDI 2019 | 10h> 18h
10H> 13H00 - RHAGOLWG
Mynediad: 25 €
Tocyn yn ddilys ddydd Sadwrn a dydd Sul.
Prynwch eich tocyn trwy'r ffurflen ar-lein i osgoi ciwiau.
13H> 18H00 - MYNEDIAD RHEOLAIDD Mynediad: 10 €
DYDD SUL 29 MEDI 2019 | 10h> 17h Mynedfa reolaidd: 10 € yn y fan a'r lle
Cofrestrwch ar-lein a chael tocyn am ddim
Mae cofrestriadau ar-lein ar agor tan 10 Medi
Un tocyn am ddim i bob cyfeiriad e-bost

Ble?
SHED 3 & 4 de TOUR ET TAXIS Tour & Taxis, Avenue du Port, 86c 1000 Bruxelles
Mae maes parcio sy'n talu ar gael yn y fan a'r lle. Y pris yw 6 €.

Ffôn. + 32 (0) 495 220 792

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Gwlad Belg, Brwsel, EU, Hamdden

Sylwadau ar gau.