Mae'r UE yn cefnogi adferiad a gwytnwch yn #Nigeria gyda € 50 miliwn ychwanegol

| Awst 30, 2019

Ar gyrion yr 7th Cynhadledd Ryngwladol Tokyo ar Ddatblygu Affrica (TICAD), y Comisiynydd Cydweithrediad a Datblygu Rhyngwladol Neven Mimica (Yn y llun), llofnodi pecyn newydd € 50 miliwn i wella ymdrechion yng Ngogledd Ddwyrain Nigeria. Ar yr achlysur, dywedodd y Comisiynydd Mimica: “Mae’r cytundeb a lofnodwyd heddiw yn cynyddu ein cydweithrediad dwyochrog â Nigeria o € 50 miliwn, gan ddod â chyfanswm cefnogaeth yr UE i’r wlad i € 562 miliwn ar gyfer 2014-2020. Bydd y gefnogaeth ychwanegol hon yn canolbwyntio ar Ogledd Ddwyrain y wlad. Bydd yn helpu i gryfhau adferiad cynnar ac adeiladu gwytnwch gwrthdaro mewn cymunedau yr effeithir arnynt ac sy'n agored i niwed yn Nhaleithiau Yobe a Borno, yn ogystal â gwella datblygiad dynol, cydlyniant cymdeithasol a gwytnwch ar gyfer dros aelwydydd a chymunedau bregus 26,000 yn nhalaith Yobe. ”Mae'r prosiectau a ariennir gan bydd y gefnogaeth ychwanegol hon yn ehangu'r cymorth dyngarol a datblygu sydd eisoes yn helaeth yn yr UE i nifer o ddioddefwyr trais a dadleoli yng Ngogledd Ddwyrain Nigeria, wrth fynd i'r afael â rhai o ysgogwyr sylfaenol eithafiaeth dreisgar yn y wlad. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma .

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Nigeria

Sylwadau ar gau.