#Khazaradze #Japaridze - Mae pryder yn tyfu dros achos 'â chymhelliant gwleidyddol' yn erbyn dynion busnes Sioraidd blaenllaw

| Medi 11, 2019

Mae pryder rhyngwladol wedi’i leisio ynglŷn â chyhuddiadau troseddol a ddygwyd yn erbyn dau ddyn busnes blaenllaw yn Georgia, gyda honiadau bod yr achos â “chymhelliant gwleidyddol”, yn ysgrifennu Martin Banks.

Mae'r achos yn cynnwys sylfaenydd a chyn-gadeirydd bwrdd Banc TBC, Mamuka Khazaradze a'i ddirprwy, Badri Japaridze (llun).

Ym mis Gorffennaf cyhuddwyd 2019, Khazaradze a Japaridze o dwyll gan erlynwyr Sioraidd ond mae pryder cynyddol oherwydd dywedir bod erlynwyr Sioraidd yn dibynnu ar drafodiad 11 oed er mwyn ceisio cyflwyno achos yn erbyn y ddau ddyn.

Mae amheuon hefyd y daeth y cyhuddiadau yn fuan ar ôl i Khazaradze gyhoeddi mudiad gwleidyddol newydd yn Georgia.

Dywedodd Zviad Kordzadze, cyfreithiwr Sioraidd y dynion, fod yr achos yn erbyn Khazaradze a Japaridze wedi mynd y tu hwnt i’r awdurdodaeth Sioraidd a bod tystiolaeth ddigonol bellach i fynd â’r achos gerbron Llys Hawliau Dynol Ewrop (ECHR).

Dau gyfreithiwr profiadol a chydnabyddedig, S.Kay QC a Vincent Berger bellach wedi ymuno â thîm cyfreithiol dynion.

Wrth siarad yn y gynhadledd i'r wasg yn Tbilisi, dywedodd Kay fod Banc TBC wedi'i restru yn y DU yng Nghyfnewidfa Stoc Llundain a bod Khazaradze a Japaridze "wedi darparu cyfraniad gwerthfawr iawn i'r economi ranbarthol yn Georgia ”.

Meddai Kay "mae eu trafodion busnes wedi bod yn ddylanwadol iawn ar ddatblygiad Georgia fel gwladwriaeth annibynnol."

Yn ôl Kay, arbenigwr cyfreithiol blaenllaw yn Llundain, y sefyllfa y mae'r ddau ddyn busnes yn ei hwynebu "trafodiad a ddigwyddodd 11 flynyddoedd yn ôl" is "hynod anghyffredin." Dywedodd Kay wrth y newyddiadurwyr hynny "ni ddygwyd unrhyw achos troseddol yn eu herbyn fel unigolion yn y blynyddoedd 11 hynny er gwaethaf digon o gyfle i erlynwyr, rheoleiddwyr bancio neu unrhyw ymholwyr eraill i faterion y banc."

Hyd yn ddiweddar, nid oedd Khazaradze wedi mentro i wleidyddiaeth, gan fod yn well ganddo aros ym myd busnes gyda'i rôl ym manc TBC a'i gynlluniau ar gyfer datblygu porthladd dŵr dwfn yn Anaklia. Fodd bynnag, ei bryderon ynghylch Georgia'Mae'n ymddangos bod cyfeiriad, yn enwedig o ran trais yr heddlu yn erbyn protestwyr Sioraidd ym mis Mehefin, wedi sbarduno symud i wleidyddiaeth.

Esboniodd Khazaradze ei hun yn ddiweddar: "Mae digwyddiadau yn ein gwlad yn cymryd ffurfiau brawychus. Rydym yn wynebu ymdrechion bwriadol i hau anghytgord a rhaniad yn ein cymdeithas ac roedd Mehefin 20 yn llinell goch. Os ydych chi'n ddinesydd y wlad hon a'ch calon yn curo amdani, gallwch chi't sefyll a gwylio hyn i gyd o bell."

Mae'r gymuned ryngwladol sydd wedi'i lleoli yn Tbilisi wedi codi pryder ynghylch amseriad y taliadau, gan ddod fel y gwnaethant ar ôl Khazaradze's cyhoeddiad gwleidyddol.

Dywedodd un newyddiadurwr tramor yn y rhanbarth wrth y wefan hon: "It's yn annhebygol o fod yn gyd-ddigwyddiad bod Khzaradze yn cael ei daro â chyhuddiadau ar ôl iddo gamu i wleidyddiaeth. Mae yna lawer sy'n credu bod Georgia yn aeddfed am ei 'En Marche' mudiad gwleidyddol arddull ac y gallai ymgymryd â'r partïon sefydlu Georgian Dream a'r Mudiad Cenedlaethol Unedig."

Dadleuir hefyd fod Khazaradze's mae cymryd rhan ym mhrosiect porthladd Anaklia yn rheswm arall dros y camau cyfreithiol yn ei erbyn. Byddai ei rôl mewn canolbwynt tramwy newid gêm o'r fath yn cynyddu ei ddylanwad y tu mewn i Georgia, a allai fod wedi dychryn ffigurau sefydlu fel cadeirydd plaid Georgian Dream, Bidzina Ivanishvili, dywedir.

Georgia's Mae cymydog Rwsia hefyd yn debygol o wrthwynebu prosiect y porthladd oherwydd yr effaith y byddai'n ei gael ar oruchafiaeth Rwsia ar gludiant rhanbarthol.

Daw sylw pellach ar yr achos gan Fady Asly, cadeirydd y Siambr Fasnach Ryngwladol (ICC), a ddywedodd ei fod yn poeni bod y cyhuddiadau “â chymhelliant gwleidyddol”, gan ddweud Gohebydd UE: "Nod yr erlynydd cyffredinol wrth gipio Khazaradze a Japaridze's cyfrifon yn Georgia a [cheisio gwneud yr un peth] yn y DU, yw mynd i'r afael â nhw'n ariannol fel y byddent yn methu â chwblhau'r gwaith o adeiladu Porthladd Anaklia, ond yn bwysicach fyth eu hatal rhag creu eu mudiad cyhoeddus a allai beryglu'n ddifrifol Ivanishvili's rheolaeth anghyfreithlon dros sefydliadau'r wladwriaeth."

Mae llysgenhadaeth y DU yn Tbilisi wedi cymryd y cam anarferol o ryddhau a datganiad ynghylch pryderon ynghylch yr achos tra bod llysgenhadaeth yr UD wedi codi pryderon tebyg mewn unigolyn datganiad.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Georgia

Sylwadau ar gau.