Amddiffynwyr amgylchedd a hawliau dynol Brasil - Enwebeion S & Ds ar gyfer #2019SakharovPrize

| Medi 20, 2019

Mae'r Grŵp Sosialwyr a Democratiaid (S&D) yn Senedd Ewrop wedi enwebu tri gweithredwr o Frasil ar gyfer Gwobr Sakharov 2019. Maent yn cynrychioli lleisiau dros hawliau dynol a diogelu'r amgylchedd.

Yr enwebeion yw: Prif Raoni, arweinydd carismatig ac enwog yn rhyngwladol pobl Kayapo, grŵp brodorol o Frasil. Mae wedi bod yn croesgadu am bedwar degawd i achub ei famwlad, coedwig yr Amason. Mae'n symbol byw o 'frwydr am oes' y llwythau, ymladd i amddiffyn eu diwylliant unigryw, sydd wedi'i gysylltu'n uniongyrchol â natur ei hun.

Claudelice Silva dos Santos, amgylcheddwr o Frasil ac amddiffynwr hawliau dynol. Daeth yn actifydd yn dilyn lladd ei brawd a'i chwaer-yng-nghyfraith a laddwyd am eu hymdrechion i frwydro yn erbyn logio a datgoedwigo anghyfreithlon yng nghoedwig law Amazon ym Mrasil. Marielle Franco (ar ôl marwolaeth), gwleidydd agored hoyw o Frasil, ffeministaidd ac actifydd hawliau dynol a oedd yn feirniad cegog o greulondeb yr heddlu a llofruddiaethau all-farnwrol. Gwasanaethodd fel cynghorydd dinas Rio de Janeiro o fis Ionawr 2017 tan fis Mawrth 2018 pan gafodd ei saethu a'i lladd ynghyd â'i gyrrwr.

Dywedodd is-lywydd S&D sy’n gyfrifol am faterion tramor, Kati Piri: “Ers blynyddoedd mae Brasil wedi bod yn un o’r gwledydd mwyaf peryglus yn yr America ar gyfer amddiffynwyr hawliau dynol, ac fel y datgelodd Global Witness, hefyd y mwyaf peryglus yn y byd i amddiffynwyr dynol hawliau sy'n ymwneud â thir neu'r amgylchedd.

“Mae ymladd yr enwebeion hyn o Frasil yn haeddu cael eu rhoi dan y chwyddwydr gan eu bod yn cynrychioli achos amddiffynwyr amgylcheddwr ac actifyddion LGBTI ledled y byd. Er bod pobl frodorol yn ffurfio llai na 1 y cant o boblogaeth Brasil, mae nifer anghymesur yn cael eu lladd mewn gwrthdaro tir. Ers i’r drefn newydd ddod i rym ym mis Ionawr, mae gweinyddiaeth Bolsonaro wedi sefydlu hinsawdd o ofn i amryw o amddiffynwyr hawliau dynol, trwy fabwysiadu mesurau sy’n bygwth yr hawliau i fywyd, iechyd, rhyddid, tir a thiriogaeth Brasil.

“Gyda’n henwebiad, rydyn ni hefyd eisiau mynegi ein cefnogaeth i amddiffynwyr hawliau LGBTI ym Mrasil. Llofruddiwyd o leiaf bobl 420 o’r gymuned LGBTI, gan gynnwys Marielle Franco, neu gyflawni hunanladdiad yn 2018, wedi ei danio gan homoffobia a throseddau casineb, yn ôl Grŵp Hoyw Bahia (GGB). ”

Ychwanegodd yr ASE Isabel Santos, llefarydd S&D dros hawliau dynol: “Dyma fyddai’r tro cyntaf i wobr Sakharov gael ei dyfarnu i amddiffynwyr hawliau dynol amgylcheddol ac actifydd LGBTI. Mae'r argyfwng hinsawdd yr ydym yn ei wynebu yn fwy na digon o reswm i roi'r wobr hon i bobl sy'n ymladd yn erbyn dinistrio ein planed ac i amddiffyn hawliau pobl frodorol.

“Mae mwy a mwy o weithredwyr amgylcheddol yn colli eu bywydau ac mae nifer y bygythiadau, aflonyddu a thrais yn eu herbyn yn cynyddu ar raddfa frawychus, yn enwedig ym Mrasil a’r gwledydd o amgylch coedwig yr Amason. Dyma'r amser iawn i Senedd Ewrop sefyll yn erbyn y broblem hon. Dyfarnu Gwobr Sakharov i enwebeion sy'n ymladd dros hawliau eu pobl ac am amddiffyn eu tir a'u ffordd o fyw, sy'n gysylltiedig â'r argyfwng hinsawdd y mae ein planed yn ei wynebu, yw'r ffordd iawn i godi ymwybyddiaeth o'r holl faterion hyn. "

Dyfernir Gwobr Sakharov bob blwyddyn gan Senedd Ewrop i weithredwyr hawliau dynol ledled y byd. Bydd y bleidlais ar y tri ymgeisydd yn y rownd derfynol ar gyfer Gwobr 2019 Sakharov yn cael ei chynnal mewn cyd-gyfarfod o’r pwyllgorau materion tramor, hawliau dynol a datblygu ym mis Hydref, ac ar ôl hynny, bydd Cynhadledd yr Arlywyddion yn gwneud y penderfyniad ar y llawryf olaf. Bydd y seremoni dyfarnu gwobrau yn cael ei chynnal ym mis Rhagfyr, yn ystod y sesiwn lawn yn Strasbwrg.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Gwobr Sakharov, Grŵp Sosialwyr a'r Democratiaid

Sylwadau ar gau.