#SecurityUnion: Mae'r UE yn agor trafodaethau gyda Japan ar drosglwyddo data #PassengerNameRecord (PNR)

| Medi 28, 2019

Fel y cyhoeddwyd gan yr Arlywydd Jean-Claude Juncker yn y Fforwm Cysylltedd Europa: Cysylltedd UE-Asia, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi argymell bod y Cyngor yn awdurdodi dechrau trafodaethau ar gyfer Cytundeb UE-Japan i ganiatáu trosglwyddo a defnyddio data Cofnod Enw Teithwyr (PNR) er mwyn atal a brwydro yn erbyn terfysgaeth a throseddau trawswladol difrifol. Bydd y Cytundeb yn nodi'r fframwaith a'r amodau ar gyfer cyfnewid data PNR, mewn perthynas lawn â mesurau diogelu diogelu data a hawliau sylfaenol, yn unol â'r Siarter Hawliau Sylfaenol.

Dywedodd y Comisiynydd Ymfudo, Materion Cartref a Dinasyddiaeth Dimitris Avramopoulos: “Mae Japan yn bartner strategol yn y frwydr yn erbyn terfysgaeth a throseddau cyfundrefnol. Rydym yn mynd â'r cydweithrediad hwn un cam ymhellach - dim ond trwy weithio gyda'n gilydd y gallwn wella diogelwch byd-eang. ”

Dywedodd Julian King, Comisiynydd yr Undeb Diogelwch: “Mae data Cofnod Enw Teithwyr (PNR) yn ein helpu i nodi patrymau teithio amheus ac olrhain troseddwyr a therfysgwyr peryglus. Mae'n bwysig ein bod yn rhannu'r data hwn â phartneriaid agos fel Japan, gan gryfhau ein cydweithrediad diogelwch, a'n bod yn gwneud hynny gan barchu safonau diogelu data yn llawn. ”

Mae'r UE a Japan yn bartneriaid strategol hirsefydlog, gan gynnwys yn y frwydr yn erbyn terfysgaeth a throseddau difrifol, fel yr ailddatganwyd yn y Cytundeb Partneriaeth Strategol yr UE-Japan llofnodwyd ym mis Gorffennaf 2018. Mae agor trafodaethau ar gyfer Cytundeb PNR UE-Japan yn tynnu sylw ymhellach at y bartneriaeth strategol allweddol rhwng yr UE a Japan. Y llawn Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Amddiffyn, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Japan, Enw Teithwyr Cofnodion (PNR)

Sylwadau ar gau.