Fe ffrwydrodd y ffrae dros garnifal Aalst ar ôl i Faer y ddinas amddiffyn fflôt y carnifal gwrth-Semitaidd sy'n darlunio pypedau o Iddewon Uniongred â bachyn gyda llygod mawr yn eistedd ar fagiau arian. Mae'r ddinas wedi parhau i fod yn herfeiddiol er gwaethaf condemniad gan UNESCO a'r Comisiwn Ewropeaidd. Fis Hydref y llynedd, yng ngoleuni rhifyn gorymdaith 2020, rhyddhaodd trefnwyr y carnifal rubanau ar gyfer cyfranogwyr a oedd yn gwneud hwyl am ben UNESCO ac Iddewon. Roedd y rhubanau 150 yn darlunio gwawdluniau gwrthsemitig ystrydebol o Iddewon gyda phenglogau, cyrlau ochr cylch, trwynau bachog a hyd yn oed dannedd aur, i gyd yn sefyll ar ddynwarediad o logo UNESCO.

Mae'r carnifal wedi'i arysgrifio ar restr UNESCO ers 2010.

Mae sawl grŵp Iddewig yng Ngwlad Belg a thramor wedi cwyno ac annog UNESCO i ddad-restru'r carnifal.

Ddydd Sul (1 Rhagfyr), dywedodd maer Aalst iddo wneud y penderfyniad gan ei fod yn disgwyl i UNESCO dynnu ei ddinas o’r dynodiad yn ei gyfarfod pwyllgor yn Bogoto ar ôl i’r ddwy ochr fethu â dod o hyd i gyfaddawd.

“Mae dinasyddion Aalst wedi dioddef cyhuddiadau grotesg,” meddai’r maer mewn datganiad i’r wasg, yn ôl asiantaeth newyddion Gwlad Belg.

“Nid ydym yn wrth-Semitaidd nac yn hiliol. Mae pawb sy'n cefnogi hyn yn gweithredu'n ddidwyll. Bydd Aalst bob amser yn parhau i fod yn brifddinas gwatwar a dychan, ”meddai.

Nododd Fforwm Sefydliadau Iddewig yn Antwerp fod Aalst wedi dewis hedfan ymlaen. “Mae’n debyg bod hynny’n cael ei ystyried yn llai gwaradwyddus,” meddai llefarydd ar ran y grŵp, Hans Knoop. “Ond rydyn ni’n hapus nad yw’r carnifal bellach o dan stamp UNESCO, byddai hynny’n darparu ei gyfreithlondeb.”