Cysylltu gyda ni

Cyprus

#Nicosia ymhlith dinasoedd bach gorau Ewrop yn y dyfodol

cyhoeddwyd

on

Mae Nicosia wedi cael ei henwi fel dinas fach Ewropeaidd orau'r dyfodol ar gyfer cyfalaf dynol a ffordd o fyw. Roedd prifddinas Cyprus hefyd ymhlith y '10 Dinas Fân Ewropeaidd Fawr y Dyfodol ar gyfer Strategaeth FDI', gan adlewyrchu ymdrechion cynyddol yr ynys i ddenu buddsoddiad o'r tu allan.

Y rhestr flynyddol gan FDI cylchgrawn, cyhoeddwyd gan y Times Ariannol, yn cynnwys 505 o leoliadau, 319 o ddinasoedd a 148 o ranbarthau.

Dywedodd George Campanellas, cyfarwyddwr Invest Cyprus, ei fod wrth ei fodd gyda'r cyflawniad. “Fel un o’r gwledydd mwyaf diogel ac iachaf yn yr UE, gyda heulwen bron trwy gydol y flwyddyn, mae ynys Cyprus yn lle gwych i wneud busnes, gan ddarparu llwyfan cadarn ar gyfer twf yn y dyfodol. Mae busnesau newydd sydd wedi dewis ail-leoli i Nicosia wedi cydnabod ers amser bod iechyd eu gweithlu hefyd yn gyrru perfformiad economaidd a chynhyrchedd cryf.

“Ynghyd â’r buddion ffordd o fyw amlwg y mae Nicosia yn eu cynnig, gan gynnwys mynediad hawdd i olygfeydd mynyddig syfrdanol a chyfuniad o bensaernïaeth hanesyddol ac uwch-fodern, mae’n hawdd gweld pam mae Nicosia wedi’i henwi fel y ddinas fach orau yn Ewrop.”

Mae Invest Cyprus, asiantaeth hyrwyddo buddsoddiad genedlaethol Cyprus, yn ymroddedig i ddenu a hwyluso Buddsoddiad Uniongyrchol Tramor ac mae'n darparu siop un stop ar gyfer busnesau sy'n ceisio agor neu ehangu i Gyprus.

Cyprus

Cynlluniau dinasyddiaeth buddsoddwyr: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn agor troseddau yn erbyn Cyprus a Malta am 'werthu' dinasyddiaeth yr UE

cyhoeddwyd

on

The European Commission is launching infringement procedures against Cyprus and Malta by issuing letters of formal notice regarding their investor citizenship schemes, also referred to as ‘golden passport' schemes. The Commission considers that the granting by these member states of their nationality – and thereby EU citizenship – in exchange for a pre-determined payment or investment and without a genuine link with the member states concerned, is not compatible with the principle of sincere co-operation enshrined in Article 4(3) of the Treaty on European Union.

This also undermines the integrity of the status of EU citizenship provided for in Article 20 of the Treaty on the Functioning of the European Union. The Commission considers that the granting of EU citizenship for pre-determined payments or investments without any genuine link with the Member States concerned, undermines the essence of EU citizenship. The Cypriot and Maltese governments have two months to reply to the letters of formal notice. If the replies are not satisfactory, the Commission may issue a Reasoned Opinion in this matter. The full press release is available ar-lein.

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Cyprus € 500,000 i gefnogi'r sector moch yng nghyd-destun yr achos #Coronavirus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Cyprus € 500,000 i gefnogi'r sector moch yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y cynllun o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Bydd cefnogaeth y cyhoedd, a fydd ar ffurf grantiau uniongyrchol, yn agored i unrhyw berson naturiol neu gyfreithiol sy'n berchen neu'n rheoli uned foch lle mae hychod bridio yn cael eu magu.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Cyprus yn unol ag amodau'r Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, (i) nid yw'r cymorth yn fwy na € 100,000 y buddiolwr fel y darperir gan y Fframwaith Dros Dro ar gyfer ymgymeriadau sy'n weithredol yn y sector amaethyddol cynradd a (ii) bydd y cynllun yn rhedeg tan 31 Rhagfyr 2020.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesurau o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma .

Bydd y fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.58340 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

Parhau Darllen

Cyprus

Dywed #Erdogan na all unrhyw fygythiadau rwystro gweithrediadau #Turkey yn #Mediterranean

cyhoeddwyd

on

By

Ni all unrhyw fygythiadau rwystro Twrci rhag ceisio adnoddau naturiol yn nwyrain Môr y Canoldir, yr Arlywydd Tayyip Erdogan (Yn y llun) meddai ddydd Mercher (19 Awst), gan ychwanegu bod Ankara yn disgwyl i actorion yn y rhanbarth gymryd camau i ddad-ddwysáu tensiynau, ysgrifennu Tuvan Gumrukcu ac Ali Kucukgocmen.

Mae Gwlad Groeg a Chyprus dan glo mewn anghydfod â Thwrci ynghylch hawliadau sy’n gorgyffwrdd i ardaloedd a allai fod yn gyfoethog o adnoddau. Mae dau gwch arolwg Twrcaidd mewn ardaloedd a honnir gan y tair gwlad. Ddydd Mawrth, dywedodd Cyprus ei bod yn barod i ymgysylltu â'i holl gymdogion i ddiffinio ffiniau morwrol.

“Mae Twrci yn benderfynol o geisio ei hawliau yn nwyrain Môr y Canoldir tan y diwedd,” meddai Erdogan mewn araith yn Ankara. “Ni all unrhyw bŵer na bygythiad gwladychol atal ein gwlad rhag yr adnoddau olew a nwy naturiol y credir eu bod yn y rhanbarth,” meddai, gan ychwanegu bod Ankara eisiau datrys yr anghydfod trwy ddeialog a diplomyddiaeth, yn hytrach na dwysáu tensiynau.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd