Pobl #Iran yn barod i wrthod 'Dewis'

| Chwefror 21, 2020

Heddiw (21 Chwefror) mae Iran yn cynnal etholiadau seneddol. Hynny yw os ydych chi'n credu'r drefn a'i harweinwyr. Ond mewn gwirionedd. bydd y 290 o ddirprwyon yn ymuno â'r Cyngor Ymgynghorol Islamaidd, Majlis (Senedd) trwy ddetholiad yn hytrach nag etholiad, yn ysgrifennu Hossein Abedini.

Mae'r drefn glerigol i bob pwrpas yn cadw monopoli pŵer trwy'r Goruchaf Arweinydd, yn rhinwedd “Cyngor Gwarcheidwad”. Mae pob ymgeisydd am swydd gyhoeddus yn cael ei fetio a’i gymeradwyo gan y corff anetholedig hwn - a benodwyd gan y Goruchaf Arweinydd, Khamenei - ar sail eu teyrngarwch “twymgalon” ac “ymarferol” i Khamenei.

Y tro hwn, anghymhwysodd Cyngor y Gwarcheidwad 55% o ymgeiswyr 16033, gan gynnwys 90 aelod eistedd o'r senedd bresennol. Dywed rhai rhagamcanion fod die-hards Khamenei ar fin ennill 260 sedd, gan adael dim ond 30 ar gyfer y garfan wrthwynebus.

Daw etholiadau seneddol 2020 ar adeg pan mae’r wlad yn lleoliad gwrthryfel poblogaidd yn ysgwyd y drefn i’w chraidd. Mae Khamenei yn chwilota am ergyd anadferadwy a ddioddefodd wrth ddileu Qassem Soleimani yn ogystal â phrotestiadau yn Irac a Libanus yn erbyn ymyriadau malaen ei gyfundrefn.

Mae gwir angen i'r Goruchaf Arweinydd sefydlu cyfundrefn unipolar i wneud iawn am sefyllfa wan a bregus y gyfundrefn. Yn ddychrynllyd o foicot ledled y wlad o'r ffars etholiadol hon, mae'r drefn yn ceisio cyflwyno ffrynt unedig.

Ddydd Mercher (19 Chwefror), dywedodd Khamenei, “mae cymryd rhan yn ddyletswydd grefyddol ac yn olygfa”. Un diwrnod yn ddiweddarach, dywedodd arlywydd cymedrol yr hyn a elwir yn Hassan Rouhani: “Rhaid i bawb bleidleisio gan y bydd boicot etholiad yn gwneud America yn hapus.”

Mewn cyferbyniad, galwodd Arlywydd-ethol Cyngor Cenedlaethol Gwrthiant Iran (NCRI), clymblaid gwrthblaid gwrth-ddemocratiaeth Iran, ar bob Iran i boicotio etholiad ffug yfory. “Mae hercian y charade hwn yn ddyletswydd wladgarol a bond y genedl â merthyron pobl Iran, yn enwedig y 1,500 o ferthyron gwrthryfel mis Tachwedd”, Dywedodd Maryam Rajavi mewn araith, gan gyfeirio at brotestiadau y llynedd.

Wrth fwydo’r alwad hon cynhaliodd myfyrwyr yn Tehran brotest yn erbyn y drefn yn gynharach yr wythnos hon, gan lafarganu: “Nid yw’r blwch pleidleisio, na phleidleisio, boicot yr etholiad”, “Mae pobl yn mynd i’r afael â thlodi, mae’r mullahs yn meddwl am bleidleisiau”, a “Byddwch ofn, byddwch yn ofnus ofn, rydyn ni i gyd gyda'n gilydd ”. https://ncr-iran.org / en / ncri-datganiadau / iran-protestiadau / 27405-iran-protestiadau-mewn-polytechnig-amir-kabir-prifysgol-ar-40fed diwrnod-cofeb dioddefwyr-i-lawr-ukrainian-airliner

Yn ddiweddar, dangosodd arolwg barn lled-swyddogol na fydd 83% o’r boblogaeth yn cymryd rhan yn yr “etholiad” hwn. Cafodd y bleidlais ei dileu ar unwaith.

Mae pobl Iran wedi gwneud eu dewis. Maent i foicotio'r etholiadau ffug a pharhau i'r protestiadau. Bydd y cymunedau Eingl-Iranaidd yn y DU yn cynnal rali y tu allan i Rif 10 Downing Street ddydd Gwener i gefnogi’r gwrthodiad hwn i’r unbennaeth grefyddol yn ei chyfanrwydd.

Dylai Llywodraeth y DU gymryd sylw o'r datblygiad hwn ac addasu ei pholisi Iran yn unol â hynny i gynnwys cydnabod a chefnogi dyheadau democrataidd pobl Iran a'u gwrthwynebiad cyfiawn yn NCRI i Iran rydd a democrataidd.

Mae Hossein Abedini yn aelod Seneddol alltud o wrthwynebiad Iran (NCRI) a'i Bwyllgor Materion Tramor. Mae'n ddioddefwr o drefn terfysgaeth Iran sydd wedi goroesi. Ef hefyd yw llefarydd y wasg ar yr NCRI yn y DU.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Iran, Barn

Sylwadau ar gau.